Vodovod je osnovao gradski Narodni odbor Pula Rješenjem broj 4585 od 07.03.1948. godine.

VODOVOD PULA d.o.o. za za javnu vodoopskrbu je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivači Grad Pula i Vodnjan, Općina Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat Društvenim ugovorom uskladili su Vodovod Pula s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Temeljni kapital Društva sporazumno je podijeljen na sedam temeljnih udjela, koje preuzimaju članovi Društva i to 72% Grad Pula, 2% Općina Barban, 4% Općina Ližnjan, 4% Općina Marčana, 7% Općina Medulin, 1% Općina Svetvinčenat, 9% Grad Vodnjan i 1% Općina Fažana.

VODOVOD d.o.o. registrirano je kod Trgovačkog suda u Rijeci Rješenjem br. Tt-14/13-4 od 21. siječnja 2014. godine pod tvrtkom VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, sa sjedištem u Puli,Radićeva 9.

Djelatnost poduzeća je:

  • djelatnost javne vodoopskrbe,
  • djelatnost ispitivanje zdrastvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe,
  • djelatnost izvođenja priključka,
  • djelatnost umjeravanja vodomjera,
  • djelatnost proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Djelatnost se vrši na cijelom području Grada Pule i Vodnjana, Općine Medulin, Ližnjan, Marčana, Svetvinčenat, Barban i Fažana.

Društvo raspolaže s 32 rezervoara ukupne zapremnine 32.313 m3 vode, 70 crpnih agregata, 12 prepumpnih stanica, 11 prekidnih komora, 17 uređaja-postrojenja za pripremu vode za piće, 35.032 vodovodnih priključaka, 758 uličnih hidranata, dužina vodovodne mreže iznosi 758 km i od toga 297 km glavnog dovoda i 460 km razvodne mreže. Voda se nakon obrade u postrojenju Rakonek podiže na visinu 310 m, u postrojenju Gradole na visinu 191 m, a u postrojenju Butoniga na visinu 337 m, dok pulski bunari vodu direktno tlače u vodoopskrbni sustav.

U skladu s načelima efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja i zaokruženim procesom rada, obavljanje poslova i radnih zadataka organizirano je u 3 sektora (Tehnički, Opći, Ekonomski) i 2 samostalne službe (Služba informatičkog centra, Služba za upravljanje sustavom kvalitete, zaštite okoliša i kontrolinga).

U društvu je na dan 31.12.2017. godine zaposleno 158 radnika.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Zahvaljujući naporima radnika i rukovodstva društvo je temeljem programa “Voda u svako selo i u svaku kuću” vodificiralo 99% bivše općine Pula što predstavlja rijetkost za Republiku Hrvatsku, a i šire.

Za izvanredne rezultate i uspjehe u radu poduzeće je 1987. godine dobitnik nagrade Grada Pule.

 

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Informacije vezane za dugovanje:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 976,
052 529 944, 052 529 946

 

Promjena vlasnika / korisnika vodnih usluga:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 949,
052 529 973

 

Služba za priključke:
(pon,uto,čet,pet): 08:00 - 10:00 h
(sri) 12:00 - 14:00 h
Telefon - informacije vezane za priključak:
052 529 935 , 052 529 961
Telefon - zaprimanje dokumentacije: 052 529 925

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility