01a 02a 03a 04 05 06 07a 08
ShowcaseImage

Dolaskom zimskih uvjeta (zbog predviđenih niskih temperatura) potrebno je  zaštititi vodomjerno okno od smrzavanja. Internu vodovodnu instalaciju te vodomjer u vodomjernom oknu, potrebno je zaštititi kako da bi se spriječio gubitak vode i nepotrebni dodatni troškovi. Zidove i poklopac vodomjernog okna potrebno je zaštititi postavljanjem izolacijskog materijala, poput stiropora, stirodura, ili vreću napunjenu rastresitim izolacijskim materijalom postaviti u vodomjerno okno. Takav način osigurava kvalitetnu zaštitu od smrzavanja i omogućuje nesmetano očitanja vodomjera. Nije preporučljivo zamatati vodomjere krpama, kamenom vunom ili sličnim materijalima koji upijaju vodu jer mogu samo pogoršati situaciju.

smrzavanje001 smrzavanje002

 

Dana 19. 09.2019. došlo je do kvara na telefonskoj centrali Vodovoda Pula d.o.o.. Uslijed istoga Korisnici vodnih usluga neće biti u mogućnosti uspostaviti pozive za prijavu stanja vodomjera te će se isto tako pozivi prema reklamacijama uspostavljati otežano.

Hvala

Vodovod Pula d.o.o. objavljuje oglas za radno mjesto: PRAVNI REFERENT (m/ž) – 1 izvršitelj. Rok za podnošenje je 02.08.2019. godine. Više... 

 

Obavještavamo građane općine Ližnjan o promjeni cjenika vodnih usluga.

  adobepdfPregled cijena vodnih usluga u varijabilnom dijelu za gradove i općine 01.07.2019. 

Nove cijene se primjenjuju od 1.07.2019. Cjenike pronađite ovdje.

 

Poštovani,

Stupanjem na snagu članka 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), od 01. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno EU normi.

VODOVOD PULA d.o.o. (OIB: 19798348108) kao sektorski naručitelj, sukladno Zakonu, dužan je od 01. srpnja 2019. godine, zaprimati sve račune, bez obzira na iznos, u elektroničkom obliku isključivo putem nacionalne centralne platforme, odnosno Fininog servisa e-Račun za državu, te su svi poslovni partneri koji VODOVODU PULA d.o.o., kao obvezniku javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni od 01. srpnja 2019. godine za svoje isporuke izdavati elektroničke račune putem centralnog sustava FINE. Dostavljanje elektroničkih računa moguće je putem informacijskih posrednika koji su povezani sa centralnim sustavom FINE.

Elektronički račun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu. Isporuka računa u papirnatom obliku, putem e-maila ili bilo kojeg drugog kanala ne smatra se valjanim e-Računom, te će se kao takav odbiti kao nezakonit.

Slijedom navedenog, nakon 01. srpnja 2019. godine VODOVOD PULA d.o.o. neće smjeti vršiti plaćanje po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom i sve zaprimljene račune u drugom obliku vraćat će pošiljatelju. Zbog toga je vrlo važno da od navedenog datuma svi poslovni partneri VODOVODA PULA d.o.o. imaju mogućnost slanja e-računa.

Stoga Vas upućujemo, ako dosad niste, da stupite u kontakt s nekim od registriranih informacijskih posrednika i na vrijeme se pripremite za slanje e-Računa.

S poštovanjem,

              unicef2018

 

 

                Vodovod Pula d.o.o. od 2015.godine uspješno  surađuje u UNICEF-ovim  akcijama.

 

U protekle četiri godine prikupljeno je više od 77.000,00 kuna donacija UNICEF-u od korisnika vodnih usluga Vodovoda Pula d.o.o. za aktivnosti UNICEF-a.

               

                U 2019.godini se prikupljaju sredstva za uspostavljanje i otvaranje prve hrvatske banke humanog mlijeka na način da Vodovod Pula d.o.o. korisnicima vodnih usluga zajedno s računima za vodne usluge za travanj 2019.godine dostavlja letak UNICEF-a kojim se pozivaju zainteresirani građani i tvrtke da jednokratnom donacijom podrže UNICEF-ove aktivnosti za uspostavljanje i otvaranje prve hrvatske banke humanog mlijeka.

 

 Donacije se mogu izvršiti u različitim iznosima koje uplatitelji mogu sami odrediti, a donirati se može i putem www.unicef.hr.

.

  adobepdfLetak 

 

Obavještavamo građane općine Fažana o promjeni cjenika vodnih usluga. Uvodi se nova naknada:

69 Pragrande d.o.o.  –  Naknada za razvoj sustava javne odvodnje - općina Fažana

  adobepdfPregled cijena vodnih usluga u varijabilnom dijelu za gradove i općine 01.01.2019. 

Nove cijene se primjenjuju od 1.01.2019. Cjenike pronađite ovdje.

 

 

 

„Naziv projekta: Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u naselju Valtura


Mjesto provedbe: Istarska Županija, Općina Ližnjan, Naselje Valtura


Projekt je sufinanciran sredstvima europske unije iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Program ruralnog razvoja 2014.-2020.


Mjera 07  ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima''


Podmjera 7.2. ''Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije''


Tip operacije 7.2.1. ''Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda'' Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH


Iznos potpore utvrđen ugovorom o financiranju:  6.056.170,20 kn, dok je  po provedenoj javnoj nabavi sukladno izračunu potpore Odlukom o dodjeli sredstava dodijeljen iznos od 5.025.400,50 kn
 
Vodoopskrba naselja Valtura pokrivena je sa 7.505 m’ vodovodne mreže  i to  6.431 m’ distributivnog glavnog voda i 1074 m’ priključnih vodova ( priključaka). Postojeći vodovod izveden je iz PVC, lijevano-željeznih, pocinčanih i PE-HD cijevi različitih profila i položen je u trup postojećih asfaltiranih prometnica. Profili manji od DN 50 u ukupnoj dužini od 3.459,43 m'  ne zadovoljavaju  tehničke zahtjeve sukladno važećoj zakonskoj regulativi, a ujedno tijekom ljetnih mjeseci onemogućavaju kontinuiranu ravnomjernu isporuku vode do krajnjeg potrošača.
 
Pored navedenog Naselje Valtura nema izgrađen sustav kanalizacije, te je velika većina postojećih septičkih jama propusna, što svojim slijevanjem fekalija nekontrolirano ugrožava postojeću  amortiziranu i poroznu vodovodnu mrežu kao i samu vodoopskrbu. Zbog dotrajalosti postojećeg cjevovoda dolazi do čestih puknuća cjevovoda što uvelike opterećuje poslovanje firme.


Zbog premalog promjera, dotrajalosti, kao i planirane buduće izgradnje u tom području, postojeće cijevi više ne zadovoljavaju vodoopskrbne i protupožarne potrebe naselja Valtura.
 
Kako bi se adekvatno riješila sanitarna vodoopskrba kao i protupožarna zaštita naselja Valtura, ovim projektom je predviđena izvedba novog cjevovoda iz cijevi nodularnog lijeva DN 100 u ukupnoj dužini od oko 4.950 m' i PE-HD cijevi DN 63 u ukupnoj dužini od cca 450 m'. Trasa novog vodoopskrbnog cjevovoda u cijelosti prati trasu postojećeg koji je tlocrtno je smješten u trup postojećih asfaltiranih prometnica.
 
Ciljevi projekta:
 
1.Modernizacija zastarjele vodovodne mreže na području općine Ližnjan, što će doprinijeti povećanju kapaciteta i kvalitete vodoopskrbe lokalnog stanovništva.
2.Rekonstrukcija postojeće pod kapacitirane i nekontrolirane vodovodne mreže na području naselja Valtura u svrhu povećanja kapaciteta i osiguranja kontrolirane vodoopskrbe stanovnika naselja kvalitetnom vodom za piće.
 
Očekivani rezultati:
 
1.Modernizirana zastarjela vodovodna mreža na području Općine Ližnjan.
2.Osigurana kontinuirana vodoopskrba kvalitetnom vodom za piće za 580 stanovnika naselja Valtura.
3.Smanjeni troškovi saniranja i održavanja vodovodnih cijevi na području naselja Valtura u vrijednosti minimalno 100.000,00kn sljedećih 6 godina održavanja.
4.Smanjen broj prigovora potrošača na području naselja Valtura za pruženu uslugu vodoopskrbe.“

                                              config tools

Poštovani korisnici.

 

U  petak 12.10.2018. godine izvršeni su radovi na telefonskoj infrastkturi. Nakon radova ne rade fiksne telefonske linije. Otklanjanje poteškoća je u tijeku.

Molimo Vas da, da do okončanja otklanjanja kvara, sa Društvom komunicirate preko mobilnih brojeva ili putem Emajla. 

Hvala na razumjevanju i strpljenju.

 

 Obavještavamo građane Grada Pule o korekciji cijene vodnih usluga u stavkama :

65 Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe – Grad Pula       

                        0,50 -> 1,00 kn /m3

26 Pragrande d.o.o.  –  Naknada za razvoj sustava odvodnje - Grad Pula      

                        1,55 -> 2,55 kn /m3

  adobepdfPregled cijena vodnih usluga u varijabilnom dijelu za gradove i općine 01.09.2018. 

Nove cijene se primjenjuju od 1.9.2018.
Cjenike pronađite ovdje.

 

              unicef2018

 

 

                Vodovod Pula od 2015.godine uspješno  surađuje u UNICEF-ovim  akcijama.

 

Tijekom 2017. više od 250 korisnika vodnih usluga Vodovoda Pula iskazalo je povjerenje i podršku radu UNICEF-a te se prikupilo oko 20.000 kuna za podršku aktivnostima asistivne komunikacije od kojih će koristi imati brojna djeca s teškoćama. Tehnologija 21. stoljeća omogućit će tako djeci sa složenim komunikacijskim potrebama da izraze svoje misli, želje i osjećaje, što će poboljšati kvalitetu njihovog života i života njihovih obitelji.

               

                U 2018.godini se prikupljaju sredstva za UNAPREĐENJE  UDOMITELJSTVA na način da se zajedno s  računima za vodne usluge Vodovoda Pula dostavlja  letak UNICEF-a kojim se poziva zainteresirane građane i tvrtke da jednokratnom donacijom podrže UNICEF-ove aktivnosti za unapređenje udomiteljstva i time djeci koja djetinjstvo provode u ustanovama omogući odrastanje u poticajnom obiteljskom okruženju.

 

 Donacije se mogu izvršiti u različitim iznosima koje uplatitelji mogu sami odrediti, a donirati se može i putem www.unicef.hr.

 

.

cjenik

Posljednjih desetak godina kontinuirano podižemo efikasnost, s ciljem ukupne optimizacije poslovanja, dok istovremeno unapređujemo kvalitetu usluge prema krajnjem potrošaču. Takav proces zahtjeva učestala ulaganja, kako u ljudske resurse, tako i u tehnologiju koja će to omogućiti. Upravo je fiksna naknada izvor sredstava za održavanje i nadogradnju sustava, a obzirom dosadašnjom fiksnom tarifom nije moguće pokriti troškove ulaganja u sustav koji će građanima osigurati i povećati kvalitetu usluga, fiksna naknada za građanstvo od početka sljedeće godine iznosit će 15 kuna, dok će za gospodarstvo fiksni dio iznositi 30 kuna. Time će biti izjednačena s naknadom kakvu već godinama imaju ostali gradovi u Hrvatskoj veličine Pule.
U korekciju cijene krenulo se isključivo zbog porasta troškova energije i usluga, te potrebe ulaganja u održavanje postojeće opreme, vodoopskrbnih objekata te nadogradnju opreme što je preduvjet zadržavanja i povećanja kvalitete usluga za naše korisnike.
Nove cijene primjenjuju se od 1.1.2018. Cjenike pronađite ovdje.

h20borig

Poštovani korisnici vodnih usluga,
obavještavamo vas da je Vodovod Pula d.o.o. u suradnji s Hrvatskom poštom d.d. uveo još jednu mogućnost dostave računa za vodne usluge - u elektroničkom obliku servisom ePošta.

adobepdf Letak na hrvatskom jeziku
adobepdf Letak na talijanskom jeziku
adobepdf Letak na engleskom jeziku

adobepdf Zahtjev za korištenjem servisa

 

Poštovani korisnici!
Obavještavamo Vas o promjeni radnog vremena sa strankama Službe za priključke.
adobepdfOdluka o radnom vremenu sa strankama Službe za priključke 

 

Dana 15.03.2015. zbog pojave zamućenja u vodovodnoj mreži u naselju Vidikovac i Stoja, objavljena je preporuka o preventivnom prokuhavanju vode za piće i ispiranju unutarnje mreže potrošača.

Od 15.03. do 19.03.2015. poduzimali smo mjere otklanjanja zamućenja ispiranjem cjevovoda i kontrolom kakvoće vode putem internog laboratorija. Rezultati ispitivanja u skladu su sa zakonskim propisima o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju,

Učinkovitost poduzetih mjera uklanjanja zamućenja i zdravstvenu ispravnost vode za javnu opskrbu u naseljima Vidikovac i Stoja ispitao je i potvrdio također službeni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. adobepdfAnalitičko izvješće

Time prestaju mjere preventivnog prokuhavanja vode za piće.

Obustavlja se i zamjenska opskrba vodom za piće putem autocisterne.

Zahvaljujemo potrošačima za razumijevanje.


       

Obavještavamo svoje potrošače da je zbog otklanjanja kvara na vodovodnoj mreži dana 14.03.2015.godine, došlo do zamućenja vode u dijelovima grada Pule, na Vidikovcu i Stoji.


Tijekom jučerašnjeg dana, 15.03.2015. ispiranjem cjevovoda na hidrantima i kontrolom kakvoće vode putem  internog laboratorija, poduzete su mjere otklanjanja posljedica zamućenja te je izdana Obavijest potrošačima o preventivnom prokuhavanju vode za piće te preporuka ispiranja unutarnje vodovodne mreže potrošača.


Vodovod i dalje poduzima sve mjere što brže normalizacije opskrbe uz ispiranje cjevovoda u Ul. Ljudevita Posavskog, Osječkoj ulici i Voltićevoj ulici uz ispitivanje kvalitete vode.


Provjeru zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju izvršiti će i službeni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Do konačnih rezultata službenog laboratorija i nove obavijesti, preventivne mjere ostaju i dalje na snazi.

Opskrba vodom za piće biti će omogućena autocisternom na lokacijama:
- iza marketa Konzum, u Kupelwieserovoj ulici,
- na raskršću Osječke i Brijunske ulice,
- na Vidikovcu u Voltićevoj ulici - između kućnih brojeva 3 i 5.
Autocisterna će se izmjenjivati i biti na raspolaganju potrošačima na svakoj lokaciji po sat vremena od 8 do 20 sati ili prema pozivu na br. 529-972.

Molimo potrošače za razumijevanje.

 

Dana 14.03.2015. prilikom otklanjanja puknuća u Voltićevoj ulici došlo je do zamućenja vode u djelu Grada Pule- na Vidikovcu  i Stoji.


Vodovod Pula poduzima mjere otklanjanja posljedica sanacije i vrši ispiranja cjevovoda na hidrantima u ulicama: Valovine, Ljudevita Posavskog, Kupelwieserovoj, Negrijevoj, Osječkoj i Uskočkoj, uz istovremeno ispitivanja kakvoće vode od strane internog laboratorija.


Potrošačima preporučujemo ispiranje vlastitog cjevovoda (3-5 minuta na slavini s većim protokom, npr. u kupatilu) i preventivno prokuhavanje vode za piće do nove obavjesti.

Za dugotrajna zamućenja potrošači se mogu javiti dispečerskoj službi Vodovoda na br.391-272.


Molimo potrošače za razumijevanje.

 

 

 

 

Vodovod-Cestitka-2015

VPzraka

Nova web stranica Vodovoda Pula na raspolaganju je njegovim potrošačima i ostalim zainteresiranim posjetiteljima od prosinca 2014. godine.
Radi osiguravanja kvalitetnije usluge i pružanja dodatnih sadržaja ukazala se potreba formiranja  nove web stranice koja će pružati jedan pregledniji uvid u aktivnosti ovog Društva i nudi nove usluge potrošačima, a sve u svrhu učinkovitijeg i boljeg poslovanja.
Nove usluge koje se nude su: dojava OIB putem obrasca, uvrštavanje vaše e-mail adrese u našu listu za dobijanje pravovremenih informacija o radovima, hitnim intervencijama i obustavi isporuke vodom, pružanje informacija vezanih uz poslovanje Društva sukladno Zakonu o pristupu informacija, sve potrebne podatke radi podnošenja zahtjeva za priključenje, informacije o kvaliteti vode, te informacije o računu za vodne usluge uz obrazloženje svake pojedine stvake.
Ovom stranicom željeli smo našim potrošačima omogućiti jedan pregledniji i informativniji uvid u poslovanje našeg Društva.

h20borig

Opširnije...

Opširnije...

Opširnije...

Opširnije...

Opširnije...

Opširnije...

slikaJumbo

Opširnije...

Opširnije...

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije: radnim danom
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h
Telefon: 052/529-948

 

Referent za priključke:
(pon-uto-čet-pet):
08:00 - 10:00 h