Korisnici vodnih usluga iz inozemstva mogu platiti račune za vodne usluge na sljedeće transakcijske račune Društva:

1.  Za usluge obrade predmeta, obrade projekta i za troškovnike i druge obaveze u vezi priključaka za vodovodnu mrežu uplate se vrše za transakcijski račun Društva otvoren kod:

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

SWIFT/BIC: ESBCHR22

IBAN: HR3924020061100387696

2. Za plaćanja za račune za vodne usluge za korisnike vodnih usluga u poslovnim prostorima (poduzeća i obrti) uplate se vrše na transakcijski račun Društva otvoren kod:

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

SWIFT/BIC: ESBCHR22

IBAN: HR6024020061500007530

3. Za plaćanja za račune za vodne usluge za korisnike vodnih usluga u stambenim prostorima (domaćinstva) uplate se vrše na transakcijski račun Društva otvoren kod:

Zagrebačka banka d.d.

10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

SWIFT: ZABAHR2X

HR8423600001500233741

 

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Informacije vezane za dugovanje:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 976,
052 529 944, 052 529 946

 

Promjena vlasnika / korisnika vodnih usluga:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 949,
052 529 973

 

Služba za priključke:
(pon,uto,čet,pet): 08:00 - 10:00 h
(sri) 12:00 - 14:00 h
Telefon - informacije vezane za priključak:
052 529 935 , 052 529 961
Telefon - zaprimanje dokumentacije: 052 529 925

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility