01a 02a 03a 04 05 06 07a 08
ShowcaseImage

h20borig

Poštovani korisnici vodnih usluga,
obavještavamo vas da je Vodovod Pula d.o.o. u suradnji s Hrvatskom poštom d.d. uveo još jednu mogućnost dostave računa za vodne usluge - u elektroničkom obliku servisom ePošta.

adobepdf Letak na hrvatskom jeziku
adobepdf Letak na talijanskom jeziku
adobepdf Letak na engleskom jeziku

adobepdf Zahtjev za korištenjem servisa

 

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(utorak i četvrtak): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Referent za priključke:
(utorak i četvrtak):
08:00 - 13:00 h

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility