01a 02a 03a 04 05 06 07a 08
ShowcaseImage

h20borig

Od 2003 godine provodi se strategija kontrole gubitaka vode. U prvim godinama provedbe prioriteti su bili nabavka i primjena uređaja i opreme za traženje curenja. Također su pokrenute aktivnosti uvođenja DMA zona, regulacija tlaka u pojedinim područjima, redovne obnove cjevovoda (godišnje se rekonstruira cca 2% mreže), formiranje posebne službe za kontrolu gubitka vode - rad na terenu (2 ekipe sa ukupno 4 čovjeka). Posebna pozprnost usmjerena je prema kvaliteti i primjenjivosti podataka o sustavu i analizi istih a za đto se koriste posebno prilagođena programska rješenja utemeljena na GIS platformi.


Detaljan članak grupe autora:
Igor Habenšus, Vodovod Pula d.o.o.
Jurica Kovač, Aqua Libera d.o.o. 
preuzmite u cjelosti adobepdf

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(utorak i četvrtak): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Referent za priključke:
(utorak i četvrtak):
08:00 - 13:00 h

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility