h20borig

Od 2003 godine provodi se strategija kontrole gubitaka vode. U prvim godinama provedbe prioriteti su bili nabavka i primjena uređaja i opreme za traženje curenja. Također su pokrenute aktivnosti uvođenja DMA zona, regulacija tlaka u pojedinim područjima, redovne obnove cjevovoda (godišnje se rekonstruira cca 2% mreže), formiranje posebne službe za kontrolu gubitka vode - rad na terenu (2 ekipe sa ukupno 4 čovjeka). Posebna pozprnost usmjerena je prema kvaliteti i primjenjivosti podataka o sustavu i analizi istih a za đto se koriste posebno prilagođena programska rješenja utemeljena na GIS platformi.


Detaljan članak grupe autora:
Igor Habenšus, Vodovod Pula d.o.o.
Jurica Kovač, Aqua Libera d.o.o. 
preuzmite u cjelosti adobepdf

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Informacije vezane za dugovanje:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 976,
052 529 944, 052 529 946

 

Promjena vlasnika / korisnika vodnih usluga:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 949,
052 529 973

 

Služba za priključke:
(pon,uto,čet,pet): 08:00 - 10:00 h
(sri) 12:00 - 14:00 h
Telefon - informacije vezane za priključak:
052 529 935 , 052 529 961
Telefon - zaprimanje dokumentacije: 052 529 925

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility