01a 02a 03a 04 05 06 07a 08
ShowcaseImage

Obavještavamo građane općine Fažana o promjeni cjenika vodnih usluga. Uvodi se nova naknada:

69 Pragrande d.o.o.  –  Naknada za razvoj sustava javne odvodnje - općina Fažana

  adobepdfPregled cijena vodnih usluga u varijabilnom dijelu za gradove i općine 01.01.2019. 

Nove cijene se primjenjuju od 1.01.2019. Cjenike pronađite ovdje.

 

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(utorak i četvrtak): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Referent za priključke:
(utorak i četvrtak):
08:00 - 13:00 h

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility