01a 02a 03a 04 05 06 07a 08
ShowcaseImage

Poštovani,

Stupanjem na snagu članka 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), od 01. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno EU normi.

VODOVOD PULA d.o.o. (OIB: 19798348108) kao sektorski naručitelj, sukladno Zakonu, dužan je od 01. srpnja 2019. godine, zaprimati sve račune, bez obzira na iznos, u elektroničkom obliku isključivo putem nacionalne centralne platforme, odnosno Fininog servisa e-Račun za državu, te su svi poslovni partneri koji VODOVODU PULA d.o.o., kao obvezniku javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni od 01. srpnja 2019. godine za svoje isporuke izdavati elektroničke račune putem centralnog sustava FINE. Dostavljanje elektroničkih računa moguće je putem informacijskih posrednika koji su povezani sa centralnim sustavom FINE.

Elektronički račun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu. Isporuka računa u papirnatom obliku, putem e-maila ili bilo kojeg drugog kanala ne smatra se valjanim e-Računom, te će se kao takav odbiti kao nezakonit.

Slijedom navedenog, nakon 01. srpnja 2019. godine VODOVOD PULA d.o.o. neće smjeti vršiti plaćanje po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom i sve zaprimljene račune u drugom obliku vraćat će pošiljatelju. Zbog toga je vrlo važno da od navedenog datuma svi poslovni partneri VODOVODA PULA d.o.o. imaju mogućnost slanja e-računa.

Stoga Vas upućujemo, ako dosad niste, da stupite u kontakt s nekim od registriranih informacijskih posrednika i na vrijeme se pripremite za slanje e-Računa.

S poštovanjem,

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(utorak i četvrtak): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Referent za priključke:
(utorak i četvrtak):
08:00 - 13:00 h

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility