01a 02a 03a 04 05 06 07a 08
ShowcaseImage

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        24.05.2018. (četvrtak)

VRIJEME:               od 8:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              ulica Valelunga od br. 20 do br. 30

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        21.05.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 12:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Rakovčeva, Valturska, Ztaličev trg, Pazinska od križanja sa Rakovčevom do križanja sa Bujskom, Faverijska, od križanja sa Teslinom do križanja sa Humskom, Bujska, Stankovicheva od križanja sa Stiglichevom do križanja sa Panzinskom

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        21.05.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 11:30 do 13:30 sati 

LOKACIJA:              Manjadvorci od br. 2 do br. 40

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        21.05.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 11:30 do 13:30 sati 

LOKACIJA:              Manjadvorci od br. 2 do br. 40

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        18.05.2018. (petak)

VRIJEME:               od 11:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Šarići, Krvavići, Divšići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        18.05.2018. (petak)

VRIJEME:               od 09:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Dobrani i Beloći

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        18.05.2018. (petak)

VRIJEME:               od 08:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Karlovačka ulica od križanja sa Teslinom do križanja sa Stankovićevom ulicom

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        17.05.2018. (četvrtak)

VRIJEME:               od 09:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              dio Zagrebačke ulice od križanja sa Epulonovom do križanja sa Ciscuttijevom ulicom

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        16.05.2018. (srijeda)

VRIJEME:               od 13:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              UlicaVargarola

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        16.05.2018. (srijeda)

VRIJEME:               od 09:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Biškupija od br. 1 do br. 21 te od br. 85 do br. 89

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        15.05.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 9:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Negrijeva ulica kućni brojevi 1, 4 i 5, Ulica Grada Graza kućni brojevi od 1 do 5, Jeretova ulica kućni broj 1 i Bečka ulica kućni broj 9

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Svetvičenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        10.05.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 14:00 do 18:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Orihi, Trlji, Škitaća

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitniradovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        10.05.2018. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Salvela

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        10.05.2018. (četvrtak)

VRIJEME:               od 08:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Marulićeva ulica do križanja sa Vitezićevom, dio Kovačićeve br. 1,3,4 te dio Rovinjeske od križanja sa Marulićevom do križanja sa Nazorovom ulicom

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        09.05.2018. (09.05.2018.)

VRIJEME:               od 09:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Štinjan, ulica Sv. Margarete i Put za Kanalić

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        07.05.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Premantura – Krše od kućnog broja 15 do broja 40

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana i Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        04.05.2018. (petak)

VRIJEME:                od 9:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Sv.Kirin, Cirka, Tiči, Majmajola, Kacana i Stancija Grgur

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        04.05.2018. (petak)

VRIJEME:                od 09:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Krležina ulica kućni broj 31

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        02.05.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 11:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Banjole –Indije

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        02.05.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 08:45 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Da Vincijeva ulica i dio Tesline ulice od Da Vincijeve do Vukovarske ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Veli Vrh

UZROK PREKIDA: Hitna intervencija(puknuče cijevi)

DAN:             28.04.2018.

VRIJEME:               od 16:40 do 20:00

LOKACIJA:              Dio Velog Vrha oko Sponzine ulice

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        27.04.2018. (petak)

VRIJEME:               od 08:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Šišan

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

ZBOG  PUKNUĆA  CIJEVI  U  PREMANTURI, ULICE BRIG.KRŠE I MUNTE  BITI  ĆE  BEZ VODE OD 16h DO 20h.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        24.04.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 09:45 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Lettisova ulica, Ulica Agnana i dio Ulice Stoja od kućnog broja 1 do broja 14

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        24.04.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 10:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Prodol, Filipana, Šarići, Krvavići i Divšići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

ZBOG  PUKNUĆE  CJEVOVODA  DIO  ULICE  F. SPONZE  BITI  ĆE  BEZ  VODE  U  VREMENU OD 11:30h DO 15h.

zbog sanacije

puknuća cijevovoda bez vode će biti Valbonasa i Vintijan  od 18:00 do 21:00

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        19.04.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 12:30 do 16:00 sati 

LOKACIJA:              dio Premanturske ceste od kućnog broja 186 do broja 250      

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana iOpćine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        19.04.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 09:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Sveti Kirin, Cirka, Tići, Kacana, Majmajola, Stancija Grgur

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        17.04.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 8:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Pomer

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        16.04.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 09:30 do 11:30 sati 

LOKACIJA:              Vargarola i ulica Stoja kućni broj 28 i kučni broj 30

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

Obavještavamo cijenjene potrošače Galižane da će zbog radova na sanaciji puknuća cjevovoda biti bez vodoopskrbe u Nedjelju 15.04.2018. do poslijepodnevnih sati. Za sve detaljnije informacije obratiti se dispečerskoj službi na broj telefona 052/529-972 .

Sponzina i ulica Karšiola bit će bez vode do 20 sati zbog razbijene cjevi.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        13.04.2018. (petak)

VRIJEME:               od 12:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Škatari

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

Zbog radova na vodoopskrbnoj liniji prema Vrčevanu (Medulin), obavještavamo cijenjene potrošače naselja Biškupije i Vrčevan da će do 20:00 sati biti bez vode. Činimo sve napore da vodoopskrbu uspostavimo i ranije od predviđenoga.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        12.04.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:15 do 10:30 sati 

LOKACIJA:              Medulin – Brajdine od kućnog broja 56 do broja 100

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        11.04.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 10:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Varda cologne i Smiljevac od kućnog broja 48 do broja 79

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        10.04.2018. (utorak)

VRIJEME:               od 13:30 do 18:00 sati 

LOKACIJA:              Sponzina ulica od križanja sa ulicom Karšiole do

                               kućnog broja 89

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        10.04.2018. (utorak)

VRIJEME:               od 12:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Sveti Kirin, Cirka, Tići i Stancija Grgur

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grad Vodnjan i Svetvičenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        10.04.2018. (utorak)

VRIJEME:               od 09:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Čabrunići od željezničke pruge prema Cukrićima, Cukrići, Tršićani, Gajana, Čipulova stancija

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        06.04.2018. (petak)

VRIJEME:               od 11:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Premantura

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        06.04.2018. (petak)

VRIJEME:               od 11:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Muntić od br. 10 do br. 74

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Svetvičenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        06.04.2018. (petak)

VRIJEME:               od 09:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Čabrunići, Cukrići, Čipulova stancija, Gajana

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grad Vodnjan i Svetvičenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        05.04.2018. (četvrtak)

VRIJEME:               od 13:30 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Čabrunići od željezničke pruge prema Cukrićima, Cukrići, Tršićani, Gajana

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        05.04.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 10:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Pinezići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                  

        

                                              

 


                Toshiba Qosmio x500

                                              

 

3/2017-130/DV/SZP

 


Naš broj:                                                                       Vaš broj:                                                                        Pula04.04.2018.

                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Veli Vrh

UZROK PREKIDA: Hitna intervencija(puknuče cijevi)

DAN:                        04.04.2018.

VRIJEME:               od 16:40 do 21:00

LOKACIJA:              Dio Velog Vrha oko Sponzine ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                        

               

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        03.04.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 9:00 do 10:30 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Ulica Vladimira Nazora

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

ZBOG PUKNUĆA CIJEVOVODA  SELO  BIBIĆI OSTATI ĆE BEZ VODE OD 21h  DO  24 h.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        30.03.2018. (petak)

VRIJEME:                od 11:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              dio Sponzine ulice od Ulice braće Leonardelli do Ulice Karšiola i Ulica Karšiola

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        28.03.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 12:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Sveti Kirin i Stancija Grgur

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana iOpćine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        26.03.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 12:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Stancija Grgur, Kacana, Majmajola i Sveti Kirin  

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        26.03.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Medulin – Nova Lokva

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        23.03.2018. (srijeda)

VRIJEME:               od 8:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              dioulice Valbruna kućni br. od 9 do 13 i br. od 28 do 32

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        22.03.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Labinska ulica od kućnog broja 20 do broja 77

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        20.03.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 9:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Bunarska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        20.03.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 8:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Rakalj – Dalmatinska ulica od kućnog broja 90 do broja 108

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        16.03.2018. (petak)

VRIJEME:               od 15:00 do 19:00 sati 

LOKACIJA:              Ulice Valcereš, te dio ul. Varoš od br. 56 do br. 72

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

        

                            PRODUŽENJE RADOVA

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        15.03.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 10:00 do 16:00 sati 

LOKACIJA:              Ulice Puntižela, Trsine, Kašćuni i Kozada

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        15.03.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 10:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Ulice Puntižela, Trsine, Kašćuni i Kozada

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        14.03.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Sponzina ulica, Ulica Samagher, Karšiola i Ulica Valbruna

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       09.03.2018. (petak)

VRIJEME:                od 9:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Bunarska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       27.02.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 8:45 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Medulin – Ribarska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       20.02.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 9:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Industrijska ulica i Vallelunga

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        15.02.2018. (četvrtak)

VRIJEME:               od 08:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Šandaljska i Dukićeva ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       12.02.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 15:00 do 18:00 sati 

LOKACIJA:              Flegova ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       08.02.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 9:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Galižana – Ulica Pianella, Monteci i G.Leonardelli

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitniradovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       08.02.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Puljska cesta od br. 21 do br. 29 i Galižanska cesta od br. 34 do br. 86

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       06.02.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 11:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Stankovicheva ulica od Zagrebačke do Karlovačke ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       06.02.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 8:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              potrošači od ulaza u Peroj te kuće uz nogometno igralište do plaže Bođinke

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       01.02.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Pomer

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitniradovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        31.01.2018. (srijeda)

VRIJEME:               od 8:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Puljska cesta od br. 21 do br. 29 i Galižanska cesta od br. 34 do br. 86

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                       29.01.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                normalizacija oko 17:00 sati 

LOKACIJA:              dio Bunarske ceste od kućnog broja 1 do broja 20, Paganorska od kućnog broja 2 do 14, Ulica Fojba, Prilaz Cerella, Varetonova stancija, Ulica Brist, Ulica Valdenaga od kućnog broja 2 do 20, Petrovićeva ulica od broja 1 do 11 i Vodnjanska kućni broj 24

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       29.01.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 11:45 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Šišan - Plekuti

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mmreži

DAN:                       29.01.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Banjole - Indije

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        26.01.2018. (petak)

VRIJEME:               od 10:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Sponzina ulica od križanja sa ulicom Karšiole do križanja sa ulicom Samager te dio Paduljskog puta od br. 31 br. 39

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Svetvinčenat i Marčana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        24.01.2018. (srijeda)

VRIJEME:               od 7:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Kuftići, Pačići,Butkovići, Orbanići, Cetinići, Matelići, Kužinići, Negričani i Boduleri

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

ZBOG  PUKNUIĆA   CIJEVI U  PULI,  ULICA  LJ. POSAVSKOG  BR.1 I  3  BITI  ĆE  BEZ  VODE   DO  22 h.       

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       23.01.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 10:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Varetonova stancija i dio Paduljskog puta od Ulice Karšiole do Štinjanske ceste

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       18.01.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 11:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Rakovčeva ulica od Vukovarske do Zagrebačke ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Svetvinčenat i Marčana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       18.01.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Butkovići, Orbanići, Cetinići, Matelići, Kužinići, Negričani i Boduleri

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitniradovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       18.01.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Perojska cesta od kućnog broja 1 do broja 35

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       16.01.2018. (utorak)

VRIJEME:                normalizacija opskrbe vodom oko 12 sati 

LOKACIJA:              Valdebečki put, Pod murvom, Wolfova, Špiljevac, Dolinka, Ulica Jasne Crnobori od Valdebečkog puta do Premanturske, Šantamarina i dio Premanturske

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                       15.01.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 11:45 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Kuići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       12.01.2018. (petak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Cirka i Stancija Grgur

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       10.01.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Vinkuran- Kučine i Štrped

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       09.01.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 9:30 do 11:30 sati 

LOKACIJA:              Vinkuran

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitniradovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       09.01.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 9:00 do 11:30 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Ulica Pineta

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

                                     PRODUŽENJE RADOVA

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: radovi na izgradnji vodovodne mreže

DAN:                       08.01.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:00 do 17:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Perojska ulica od kućnog broja 1 do broja 23, Vodnjanska ulica od kućnog broja 27 do broja 35, Ulica 1. maja od kućnog broja 1 do broja  8, Ulica A.Smareglia od kućnog broja 1 do 12, Ulica Pineta od kućnog broja 1 do broja 8

                                   (dio naselja Fažana od križanja ulica Vodnjanske ceste i Ulice 1.maja do križanja Vodnjanske i Perojske ceste)

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       08.01.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Rapanji, Vidulini i Kranjčići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       05.01.2018. (petak)

VRIJEME:                od 11:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Banjole - Glavica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       05.01.2018. (petak)

VRIJEME:                od 10:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Barbariga

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

        

                            PROŠIRENJE OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula i Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                       04.01.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                normalizacija opskrbe vodom  oko 17:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Batvači, pojedini objekti u naselju Peroj, Fažanska cesta u Štinjanu, naselje Veli Vrh, Ulica Braće Čeh, Šandaljska, Dukićeva i Ulica Monte Šerpo

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula i Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                       04.01.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                normalizacija opskrbe vodom  oko 17:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Batvači, pojedini objekti u naselju Peroj, Fažanska cesta u Štinjanu i naselje Veli Vrh

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       03.01.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              dio Ulice Stoja od Ulice Zelenika do autokampa Stoja, autokamp Stoja i Musilska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       02.01.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 13:00 do 14:30 sati 

LOKACIJA:              naselje Barbariga

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       02.01.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 8:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Smareglina ulica od Švalbine do Anticove ulice i dio Ciscuttijeve ulice od Smaregline do Flanatičke ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                       29.12.2017. (petak)

VRIJEME:                od 11:30 do 17:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Negričani i Boduleri

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       29.12.2017. (petak)

VRIJEME:                od 8:00 do 9:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Smoljanci

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       29.12.2017. (petak)

VRIJEME:                od 8:00 do 9:30 sati 

LOKACIJA:              Ulica Castropola od kućnog broja 1 do broja 20, Glavinićev uspon, Uspon na Kaštel i Uspon sv.Stjepana

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       27.12.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 10:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Valkane od kućnog broja 1 do broja 4, Stoja od kućnog broja 3 do broja 28 i Vergarola broj 2

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        22.12.2017. (petak)

VRIJEME:               od 09:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              dio Negrijeve ulice od br. 5 do br. 19

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       21.12.2017. (četvrtak)

VRIJEME:                od 9:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Smareglina ulica od Švalbine do Ciscuttijeve ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       20.12.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 11:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Tomasinijeva ulica od Ulice Kamenjak do Zoranićeve ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana i Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na cjevovodu

DAN:                       20.12.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 10:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Pinezići, Stancija Guran i Stancija Cecilija

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       19.12.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 8:30 do 9:30 sati 

LOKACIJA:              Krležina ulica kućni broj 21

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       19.12.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 7:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Pješčana Uvala – 10.ogranak od kućnog broja 1 do broja 16 i 4.ogranak od kućnog broja 25 do broja 36

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

                            PRODUŽENJE RADOVA

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: izvođenje nove vodovodne mreže

DAN:                       15.12.2017. (petak)

VRIJEME:                od 8:00 do 19:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Novaki od kućnog broja 2 do broja 40, Put od fortica od Ulice Majoli do Stancije Kataro, Ulica Begovica, Muniština, naselje Komunal i Stancija Kataro

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       15.12.2017. (petak)

VRIJEME:                od 11:30 do 12:30 sati 

LOKACIJA:              Šišan – Ulica G.Dobrana od Ulice Montiron do Ulice Centar

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       15.12.2017. (petak)

VRIJEME:                od 7:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              djelovi naselja Munat, Ulica Krasa, Ulica Istarskog egzodusa i Ulica Selo

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       14.12.2017. (četvrtak)

VRIJEME:                od 9:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Galižana i Poduzetnička zona Galižana

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       13.12.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 12:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Vinogradska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                       13.12.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Galižanska cesta

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       11.12.2017. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 10:30 do 11:30 sati 

LOKACIJA:              naselje Bričanci

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                       11.12.2017. (ponedjeljak)

VRIJEME:                normalizacija opskrbe vodom oko 14 sati 

LOKACIJA:              Valbruna od kućnog broja 3 do broja 8

                                    Valdebečki put kućni brojevi 74 i 76

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Marčana i Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na cjevovodu

DAN:                       08.12.2017. (petak)

VRIJEME:                od 10:30 do kasnih noćnih sati 

LOKACIJA:              naselja Marčana, Pinezići, Guran, Muntić, Valtura, Radeki Glavica, Radeki Polje i Loborika

Cisterna sa pitkom vodom prolaziti će naseljima od 16 sati.

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

Za sve potrebne informacije, potrošači mogu nazvati Službu dispečera na tel.529-972.

                                                                                                                 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        08.12.2017. (petak)

VRIJEME:               od 8:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              dio ulice Stoja od br. 3 do br. 21 i dio ulice Valkane od br. 1

                               do br. 4

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                       06.12.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 11:15 do 16:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Kuići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

 

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka na hidrantu

DAN:                       06.12.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 10:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Špiljevac

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                       06.12.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Galižanska cesta

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        05.12.2017. (utorak)

VRIJEME:               od 11:15 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Trg kralja Tomislava od kućnog broja 8 do broja 13

                                    Palladiova ulica od kućnog broja 2 do broja 8

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Svetvinčenat i Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        05.12.2017. (utorak)

VRIJEME:               od 9:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Kuftići, Butkovići, Orbanići, Cetinići, Matelići, Kužinići, Negričani i Boduleri

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

ZBOG  PUKNUĆA   CJEVOVODA  U  PULI,  PLOMINSKA ULICA  BITI  ĆE  BEZ  VODE  OD  14 h  DO  17 h.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        01.12.2017. (petak)

VRIJEME:               povremeno od 8:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Prodol od kućnog broja 33 do broja 36

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        01.12.2017. (petak)

VRIJEME:               od 8:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Šišan - Plekuti

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       30.11.2017. (četvrtak)

VRIJEME:                od 11:30 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Valbandon – Mala vala od kućnog broja 53 do broja 120

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       30.11.2017. (četvrtak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              dio Istarske ulice od križanja sa Ulicom Dubrovačke bratovštine do Amfiteatarske ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       30.11.2017. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Banjole - Volme

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       28.11.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 12:15 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Peroj – Bebač, Foleti i Kadar

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                       28.11.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 10:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana i Valbandon

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       28.11.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 8:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Trlji i Škitača

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                       28.11.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 8:30 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Jeromelina ulica kućni brojevi 44 i 83

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

zbog puknuća cjevovoda pojedini djelovi ulica -orban,videlanka, šišanska,škataranka

bez vode od 10:00 do kasnih popodnevnih sati

ZBOG  PUKNUĆA  CJEVOVODA  U  MEDULINU,NASELJE  BURLE  OSTATI  ĆE  BEZ  VODE U  VREMENU OD 7h DO 12h

Zbog puknuča cijevovoda u Medulinu, naselje Burle ostat će bez vode od 7 do 12 sati

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       24.11.2017. (petak)

VRIJEME:                od 9:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Galižana – Via Toro

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       22.11.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:00 do 9:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Sv.Kirin, Kacana, Majmajola i Stancija Falaš

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                       21.11.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 11:30 do 16:00 sati 

LOKACIJA:              Putinjina ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       21.11.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Klarići i Škicini

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       21.11.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 8:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Premantura - Runjačica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                       20.11.2017. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 9:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Burle

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

Ulica Burle bez vode zbog puknuča cjevi do 20 sati

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       15.11.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 10:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Ševe od kućnog broja 1 do broja 7 i od broja 47 do broja 49

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka

DAN:                       14.11.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Munida i Biškupija

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                       14.11.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Galižanska cesta od križanja sa Ulicom Matije Vlačića do kućnog broja 60

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode na ventilu

DAN:                       10.11.2017. (petak)

VRIJEME:                od 13:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Ulice Monte Bicci, Prilaz kanal, Ruban i Kapeleri

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                       10.11.2017. (petak)

VRIJEME:                od 12:30 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Perojska cesta od kućnog broja 1 do broja 21

                                                    Vodnjanska cesta od kućnog broja 25 do broja 35

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       10.11.2017. (petak)

VRIJEME:                od 8:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Croazia i dio Ulice Rimske centurijacije od Tesline do Ulice Croazia

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       09.11.2017. (četvrtak)

VRIJEME:                od 15:00 do 19:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Istarska ulica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                       08.11.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Galižanska cesta od križanja sa Ulicom Matije Vlačića do kućnog broja 60

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       08.11.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:30 do 10:30 sati 

LOKACIJA:              Osječka ulica od kućnog broja 3 do broja 6

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

                            PRODUŽENJE RADOVA

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: zamjena ventila

DAN:                       03.11.2017. (petak)

VRIJEME:                od 8:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Premantura – dio Ulice Selo od križanja sa Ulicom Paredine do Župnog ureda (od kućnog broja 86 do broja 146)

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       02.11.2017. (četvrtak)

VRIJEME:                od 10:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              dio Valdebečkog puta od kućnog broja 48 do broja 68, Ulica Šantamarina i Ulica pod murvon

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                       31.10.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 9:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Galižanska cesta od križanja sa Ulicom Matije Vlačića do kućnog broja 60

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

                   PROŠIRENJE OBAVIJESTI ZBOG TEHNIČKIH RAZLOGA

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: ugradnja zasuna

DAN:                       30.10.2017. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Rizzijeva ulica, Voltićeva, Ulica Olge Ban, Ulica Horvata Kiša, Spinčićeva, Kalpurnija Pisona, Buonarottijeva, Heiningerova, Ulica Jakova Puljanina, Piranesijev prilaz, Mardeganijeva, dio Radićeve kućni brojevi 73 i 75, Kopova ulica i Meštrovićeva ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

Bez vode su zbog razbijene cijevi ostala mjesta : Prodol, Filipana, Šariči, Krvaviči i Divšići.                                        Normalizacija opskrbe vodom oko 16.00        

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

                            PRODUŽENJE RADOVA

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       25.10.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 10:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              dio Zadarske ulice od Stancovicheve do Epulonove ulice, dio Tesline ulice od Vukovarske do Da Vincijeve i Da Vincijeva ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       25.10.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 10:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              dio Zadarske ulice od Stancovicheve do Epulonove ulice, dio Tesline ulice od Vukovarske do Da Vincijeve i Da Vincijeva ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       24.10.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 11:00 do 13:30 sati 

LOKACIJA:              Ulica Olge Ban, Spinčićeva ulica, Ulica Horvata Kiša, Kopova ulica i dio Radićeve ulice od Rizzijeve do Ulice Olge Ban

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA d.o.o.

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                  

        

                                              

 


                Toshiba Qosmio x500

                                              

 

3/2017-130/DV/SZP

 


Naš broj:                                                                       Vaš broj:                                                                        Pula22.10.17..2017.

                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grad Pula

UZROK PREKIDA: Hitna intervencija(puknuče cijevi)

DAN:                        22.10.2017 (nedjelja)

VRIJEME:               od 08:30 do 11:00

LOKACIJA:              ul.Menacija Priska

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                        

               

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       20.10.2017. (petak)

VRIJEME:                od 11:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Premantura – Selo od kućnog broja 87 do broja 120

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       19.10.2017. (četvrtak)

VRIJEME:                od 9:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Banjole - Kaštanjež

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog by-passa

DAN:                       18.10.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 14:00 do 20:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Prodol, Filipana, Filipanski Dvori, Šarići, Krvavići i Divšići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       17.10.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 8:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Butkovići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       16.10.2017. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:45 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Cveki, Cokuni, Mutvoran i dio Krnice oko groblja

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       13.10.2017. (petak)

VRIJEME:                od 8:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Japodska ulica od Studenčeve ulice do Ulice Mirna, Prilaz Sv.Germana i Valvidalska ulica kućni broj 35

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       11.10.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Krvavići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       10.10.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 11:30 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Krvavići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       10.10.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 11:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Betiga

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       09.10.2017. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 13:30 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Škitača

 

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       09.10.2017. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 9:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Baretuni, Vadreš i Filini

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       09.10.2017. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Pomer - Centar

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       03.10.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 9:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Šišanska cesta od kućnog broja 34 do broja 82

                                    Busolerska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       02.10.2017. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 9:45 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Prilaz Pjacal                                    

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       29.09.2017. (petak)

VRIJEME:                od 10:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Majmajola i Stancija Falaš

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       28.09.2017. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Banjole - Bumbište

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       27.09.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 11:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Pavičini

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       27.09.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Fižela od kućnog broja 4 do Muzila, Ulica Valovine od kućnog broja 2 do broja 30 i Musilska ulica kućni broj 9

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        26.09.2017. (utorak)

VRIJEME:               od 08:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              dio uliceMonte Serpo br. 15, 18, 20, 22

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       22.09.2017. (petak)

VRIJEME:                od 13:00 do 17:00 sati 

LOKACIJA:              Banjole - Kaštanjež

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       22.09.2017. (petak)

VRIJEME:                od 11:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Škitača

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       22.09.2017. (petak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              ulice Župni trg, San Rocco, Portarol, Castello, Paolo Veneziano, Narodni trg i Ulica G.della Zonca

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       22.09.2017. (petak)

VRIJEME:                od 10:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Volme od kućnog broja 123 do broja 130

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       22.09.2017. (petak)

VRIJEME:                od 8:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Vitasovićeva ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       21.09.2017. (četvrtak)

VRIJEME:                od 13:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              ulice Župni trg, San Rocco, Portarol, Castello, Paolo Veneziano, Narodni trg i Ulica G.della Zonca

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       20.09.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Kuići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       20.09.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 09:15 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Valbandon – Ulica Dragonja

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        19.09.2017. (utorak)

VRIJEME:               od 08:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Valbandon- Lavanda, Ulika, Vočarska, Kvart Mimoza, Mala vala, Mala cesta, Kontrada i Pineta 3. ogranak

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       18.09.2017. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Medulin - Burle

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       15.09.2017. (petak)

VRIJEME:                od 12:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Industrijska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       15.09.2017. (petak)

VRIJEME:                od 8:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Sveti Kirin, Tići i Stancija Grgur

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna zamjena vodomjera

DAN:                       15.09.2017. (petak)

VRIJEME:                od 8:00 do 9:00 sati 

LOKACIJA:              Prilaz kanal, Monte bici, Kapeleri i Ulica Ruban

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       12.09.2017. (utorak)

VRIJEME:                od 8:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Grandići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana i Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       08.09.2017. (petak)

VRIJEME:                od 10:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Sveti Kirin, Kacana, Majmajola, Stancija Falaš, Stancija Grgur i Cirka

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni popravci na vodovodnoj mreži

DAN:                       04.09.2017. (ponedjeljak)

VRIJEME:                povremeno od 9:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              pojedini dijelovi naselja Barbariga

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       01.09.2017. (petak)

VRIJEME:                od 8:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Banjole - Kaštanjež

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       30.08.2017. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Valtura od kućnog broja 25 do broja 57

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pula:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                       29.08.2017. (utorak)

VRIJEME:                normalizacija opskrbe vodom oko 11 sati 

LOKACIJA:              Štinjan – ulice Kašćuni, Valcereš, Kalčeva i Kozada

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                       25.08.2017. (petak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Šišan – Ulica G.Dobrana od kružnog toka prema domu Moja hiža

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije: radnim danom
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h
Telefon: 052/529-948

 

Referent za priključke:
(pon-uto-čet-pet):
08:00 - 10:00 h