01a 02a 03a 04 05 06 07a 08
ShowcaseImage

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        28.01.2021. (četvrtak)

VRIJEME:               od 11:30 do 12:30 sati

LOKACIJA:              De Franceschijeva ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području općina Marčana i Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        26.01.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 11:30 do 16:00 sati

LOKACIJA:              naselja Kuftići, Orbanići, Butkovići, Cetinići, Matelići, Kužinići, Negričani i Boduleri

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        25.01.2021. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 13:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              naselje Marčana

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        25.01.2021. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              naselje Pomer

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        22.01.2021. (petak)

VRIJEME:               od 11:00 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Banjole – Kaštanjež od kućnog broja 9 do broja 27

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        20.01.2021. (srijeda)

VRIJEME:               od 11:00 do 14:00 sati

LOKACIJA:              naselja Trlji i Škitača

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna intervencija na vodovodnoj mreži

DAN:                        20.01.2021. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Loborika – područje oko mljekare Vesna sir

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        20.01.2021. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:00 do 13:00 sati

LOKACIJA:              naselje Šišan

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        19.01.2021. (utorak)

VRIJEME:               od 9:15 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Šišan – Ulica Plekuti i Ulica Franje Mošnja od kućnog broja 31 do broja 52

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        18.01.2021. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Pian

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        18.01.2021. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:15 do 12:00 sati

LOKACIJA:              De Franceschijeva ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                          

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                                          Pula, 13.12.2020.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Pule

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        16.01.2021.(subota)

VRIJEME:    od 7:00 do13:00

LOKACIJA:              Koparska ulica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                                                                    

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                      

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                     

                                                                     -live                                                              

                                                                      -glazba                                           

                                                                      -info                                                                                            

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        15.01.2021. (petak)

VRIJEME:               od 8:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              Sv. Mihovil i Krmpotićeva 10

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        13.01.2021. (srijeda)

VRIJEME:               od 10:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Benussijeva ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        13.01.2021. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:15 do 12:00 sati

LOKACIJA:              dio Faverijske ulice od Stankovićeve do Rakovčeve ulice, Rakovčeva ulica, Valturska, Ližnjanska ulica, Zlatićev trg, Bujska ulica, dio Stankovićeve od Stiglicheve do Zlatićevog trga i dio Pazinske ulice od Rakovčeve do Bujske ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        12.01.2021. (utorak)

VRIJEME:               od 8:30 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Cankarova ulica i dio Krmpotićeve od Ulice Bartolomeo dei Vitrei do Mletačke ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        08.01.2021. (petak)

VRIJEME:               od 9:00 do 10:00 sati

LOKACIJA:              Gundulićeva ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        07.01.2021. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselje Marčana

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        05.01.2021. (utorak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Pješčana Uvala – 6.ogranak

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        04.01.2021. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:15 do 13:00 sati

LOKACIJA:              dio Karlovačke ulice od Stankovićeve do Nobileove i dio Kumičićeve ulice od Karlovačke do Vukovarske ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        31.12.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 12:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              Stadion Aldo Drosina sa poslovnim prostorima

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        30.12.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselja Šugari i Baretuni

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        30.12.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Medulin – Brajdine od kućnog broja 56 do broja 100

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        24.12.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 8:40 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Anticova ulica i Ulica Hermana Dalmatina

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O HITNOJ INTERVENCIJI

 

 

Obavještavamo Vas da dana 24.12.2020. izvodimo radove izvanrednog održavanja – hitna intervencija, na vodovodnoj mreži u Puli na adresi Anticova br.9. Prekop se izvodi napovršini kolnika.

Zbog navedenih radova, ulica će biti privremeno zatvorena za promet u vremenu od 8.30 do 13 sati te će isti biti reguliran privremenom prometnom signalizacijom.

 

          

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

PULA d.o.o.

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                          

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                                          Pula, 13.12.2020.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Opčine Marčana

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        23.12.2020.(srijeda)

VRIJEME:               od 18:00 do 23:00

LOKACIJA:              naselje Išiči

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                                                                    

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                      

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                     

                                                                     -live                                                              

                                                                      -glazba                                           

                                                                      -info                                                                                            

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        23.12.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 11:30 do 16:00 sati

LOKACIJA:              Ližnjan – Ulica Vrčevan i područje oko starog groblja

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna intervencija na vodovodnoj mreži

DAN:                        23.12.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 10:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselje Loborika

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        21.12.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 11:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              južni dio naselja Marčana od zgrade Općine prema Puli

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA:  hitna sanacija gubitka vode

DAN:                           17.12.2020. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Štinjan – Ulica Kašćuni od kućnog broja 41 do broja 67

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        16.12.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 11:30 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Stancija Palion

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        16.12.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Medulin – Brajdine i Burle od kućnog broja 38 do broja 73

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

                             (PRODUŽENJE RADOVA)

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: prespoj novoizgrađene linije na magistralni cjevovod

DAN:                        15.12.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 8:00 do 24:00 sati

LOKACIJA:              OKPD Valtura i Ulica Monte Šerpo od kućnog broja 15 do broja 22

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

Cisterna sa pitkom vodom biti će na terenu nakon 19:00 sati. Za sve ptrebne informacije u vezi cisterne, potrošaći mogu dobiti na br. tel. 529- 972.

ZBOG  PUKNUĆA  CIJEVI U  ŠTINJANU BEZ  VODE  ĆE  BITI  UL. PUŽARI  I ŠTINJANSKA  CESTA  OD  15 h DO 16 h.

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        14.12.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:30 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Vodnjan – Istarska ulica od križanja sa ul. V. Nazora do križanja sa ul. Pian

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA d.o.o.

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                          

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                                          Pula, 13.12.2020.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Pule

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        13.12.2020.(nedjelja)

VRIJEME:               od 15:00 do 17:30

LOKACIJA:              ul.Valbruna

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

ZBOG  PUKNUĆA  CIJEVI  BEZ  VODE BITI ĆE  HRBOKI - OKO  ŠKOLE U  VREMENU OD 10:00h  DO  13:00h  .

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                                    

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        07.12.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               normalizacija oko 14:00 sati

LOKACIJA:              naselje Barbariga

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        07.12.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 8:00 do 9:00 sati

LOKACIJA:              naselja Valtura i Ušići Dvori

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        01.12.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 9:15 do 10:15 sati

LOKACIJA:              Ulica Valsaline od Ulice Veruda do Mornara i Tommaseova ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka na cjevovodu

DAN:                        01.12.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 8:00 do 17:00 sati

LOKACIJA:              naselja Vintijan, Vinkuran i Pješčana Uvala

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija ventila

DAN:                        30.11.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 8:00 do 10:00 sati

LOKACIJA:              Jeretova ulica kućni broj 27

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na cjevovodu

DAN:                        25.11.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:00 do 13:00 sati

LOKACIJA:              naselje Savičenta od kućnog broja 76 do broja 107

Uslijed radova moguće je zamućenje vode pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        24.11.2020. (utorak)

VRIJEME:               od10:30 do 15:00 sati

LOKACIJA:              naselja Muntić i Valtura

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        20.11.2020. (petak)

VRIJEME:               od 10:45 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Ivančićeva ulica, Putinjina, Mihovilovićeva ulica i Valdebečki put od Ulice Jasne Crnobori do Premanturske

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        19.11.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Brajdine i Burle

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        19.11.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 8:45 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Valvidalska ulica, dio Bastijanove ulice od Stiglicheve do Monvidalske ulice i Ulica Dragonja

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija oštećene cijevi unutar gradilišta

DAN:                        17.11.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 13:15 do 16:00 sati

LOKACIJA:              naselje Krnički Porat

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        17.11.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 8:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              naselja Muntić, Valtura i Ušići Dvori

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        13.11.2020. (petak)

VRIJEME:               od 10:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Štinjan – Ulica svete Margarete, Put za kanalić i Selo od kućnog broja 6 do broja 14

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        12.11.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 11:30 do 13:00 sati

LOKACIJA:              naselje Kavran

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području općina Marčana i Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        10.11.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 10:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              naselja Kuftići, Orbanići, Butkovići, Cetinići, Matelići, Kužinići, Negričani i Boduleri

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                                    

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        10.11.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 9:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Galižana - Poduzetnička zona kućni brojevi 9, 31, 32, 33 i 36

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        09.11.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 11:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Kastavska i Benčićeva ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        05.11.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 11:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Franje Flega

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                                    

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        05.11.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 8:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              naselje Galižana i Poduzetnička zona Galižana

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknuća cjevovoda

DAN:                        04.11.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 8:30 do 15:00 sati

LOKACIJA:              naselja Valtura, Ušići Dvori i dio Muntića oko broja 120

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        03.11.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 13:30 do 17:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Kaštanjer od Ulice rimske centurijacije do Kvarnerske ulice, dio Bastijanove ulice od Rimske centurijacije do Ulice Kaštanjer i Ulica rimske centurijacije kućni brojevi 51 i 53

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        02.11.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 11:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              naselje Loborika

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

ZBOG  PUKNUĆA  CIJEVI  BEZ  VODE BITI  ĆE  DIO  STOJE , TVORNICA  CEMENTA,LUKA  PULA, INDUSTRISKA   ZONA  OD  17:00 h  DO  22:00h .

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području općina Barban:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        30.10.2020. (petak)

VRIJEME:               od 9:30 do 11:30 sati

LOKACIJA:              naselja Bateli, Želiski

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području općina Marčana i Barban:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        30.10.2020. (petak)

VRIJEME:               od 8:30 do 10:00 sati

LOKACIJA:              St. Boduleri, Negrićani, Kužinići, Matelići, Butkovići, Cetinići, Orbanići, Kuftići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        28.10.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 12:30 do 15:00 sati

LOKACIJA:             naselje Beloći, Dobrani, Rebići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        27.10.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 11:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              dio Flanatičke ulice od Veronske do ulice Bartolomeo dei Vitrei,

                                         Cankarova, Krmpotićeva

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        26.10.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 12:30 do 15:00 sati

LOKACIJA:              Premantura-Paredine oko kućnog broja 15

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sancija gubitka vode

DAN:                        26.10.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 8:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              ulica Orban

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        23.10.2020. (petak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:             naselje Grandići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija zasuna

DAN:                        23.10.2020. (petak)

VRIJEME:               od 9:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              naselje Uvala Uvala

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        21.10.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:00 do 10:00 sati

LOKACIJA:             naselje Barban od crkve do groblja

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        20.10.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 15:00 do 18:00 sati

LOKACIJA:              naselje Loborika

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sancija gubitka vode

DAN:                        20.10.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 8:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              ulice Valdefora, Pradorlando i Valkane

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        19.10.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Pješčana Uvala - 8.ogranak

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA:  hitna sanacija gubitka vode

DAN:                           16.10.2020. (petak)

VRIJEME:                od 9:15 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Grandići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                            PRODUŽENJE RADOVA

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        16.10.2020. (petak)

VRIJEME:               od 8:00 do 10:00 sati

LOKACIJA:              Štinjan – ulice Puntižela, Kalčeva, Baližerka do kućnog broja 46 do broja 122, Prilaz Runci, Prilaz Plazine, Šurida, Valdemuška, Kozada, Kašćuni, Trsine, Valcareš i Varoš do kućnog broja 56 do broja 72

           

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        16.10.2020. (petak)

VRIJEME:               od 8:00 do 9:00 sati

LOKACIJA:              Štinjan – ulice Puntižela, Kalčeva, Baližerka do kućnog broja 46 do broja 122, Prilaz Runci, Prilaz Plazine, Šurida, Valdemuška, Kozada, Kašćuni, Trsine, Valcareš i Varoš do kućnog broja 56 do broja 72

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana: UZROK: hitna sanacija gubitka vode DAN: 12.10.2020. (ponedjeljak) VRIJEME: od 12:00 do 15:00 sati LOKACIJA: Fažana – Ulica 1.maja i Ulica Antonio Smareglia Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području općina Marčana i Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknuća magistralnog cjevovoda

DAN:                        12.10.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 11:00 do 24:00 sati

LOKACIJA:              naselje Marčana, Muntić, Valtura, Ušići Dvori , Valtursko Polje, Radeki Glavica te svi objekti uz državnu cestu od Marčane do Loborike

Cisterna sa pitkom vodom od 16 sati izlazi na terenu pa se za dostavu vode potrošači mogu obratiti našoj dispečerskoj službi na telefon 529-972.

           

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        12.10.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 11:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Trg 1.istarske brigade odnosno svi potrošači u krugu autobusnog kolodvora

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                                    

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        08.10.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Vodnjan – Mlinska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        07.10.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 13:00 do 14:30 sati

LOKACIJA:              naselje Valmade od kućnog broja 1 do broja 93

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

                  

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        06.10.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 9:00 do 10:00 sati

LOKACIJA:              Ul. Fažanska cesta i ul. 1. Maja

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                                    

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        06.10.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 8:30 do 11:00 sati

LOKACIJA:              naselje Peroj od kućnog broja 187 do broja 332

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        05.10.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:30 do 10:30 sati

LOKACIJA:              Premantura-Runjačica od kućnog broja 1 do broja 65

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

ZBOG  PUKNUĆA  CIJEVI U  PULI ,  LUSSIJEVA  UL  . BROJ  5  I  7  BITI  ĆE  BEZ  VODE  OD  09:00h  DO  11:00h.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        02.10.2020. (petak)

VRIJEME:               od 9:00 do 13:00 sati

LOKACIJA:              dio ulice Put od fortica od križanja sa Ulicom Majoli do Stancije Kataro, Muniština, Begovica, Mornarica, Stancija Kataro, dio Monte Turca i Komunala te naselje Šikići uz Šišansku cestu

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        02.10.2020. (petak)

VRIJEME:               od 9:30 do 11:00 sati

LOKACIJA:              naselje Cukrići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

        

                                      PROŠIRENJE OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Svetvinčenat i Barban:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        02.10.2020. (petak)

VRIJEME:               od 8:30 do 10:30 sati

LOKACIJA:              naselja Pačići i Bičići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        02.10.2020. (petak)

VRIJEME:               od 8:30 do 10:30 sati

LOKACIJA:              naselje Pačići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O SMANJENOM PRITISKU VODE

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK:                   hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        01.10.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselje Fažana i Valbandon

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        01.10.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 8:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              Vinkuran, Cota, Vintijan i Pješčana Uvala

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području opčine Barban

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        30.09.2020.(srijeda)

VRIJEME:               od 16:00 do 22:oo

LOKACIJA:              naselja Bateli,Želiski,Golešovo

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                          

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području opčine Fažana

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                      30.09.2020. (srijeda

VRIJEME:               od 11:30 do 12:30

LOKACIJA:              ulica Brače Ilič

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        30.09.2020. (srijeda)

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA:  hitna sanacija gubitka vode

DAN:                           30.09.2020. (srijeda)

VRIJEME:                 od 09:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              ulica Giuseppine Martinuzzi

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.VRIJEME:               od 09:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              ulica Giuseppine Martinuzzi

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka

DAN:                        29.09.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 12:00 do 16:00 sati

LOKACIJA:              Valbandon – Ulica Pineta od kućnog broja 31 do broja 90 i 1., 2. i 3.ogranak u Ulici Pineta

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        29.09.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 9:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Rakalj – Ulica Mate Balote

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O SMANJENOM PRITISKU I PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        29.09.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 9:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              naselja Kužinići, Stancija Negričani, Boduleri i dio naselja Cetinići oko kućnih brojeva od 61 do 71

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                          

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                                          Pula, 28.09.2020.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Pule

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        28.09.2020.(ponedjeljak)

VRIJEME:               od 11:30 do 12:30

LOKACIJA:              ul.Grada Graza

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                                                                   

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                      

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                     

                                                                     -live                                                              

                                                                      -glazba                                           

                                                                      -info                                                                                            

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                          

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                                          Pula, 28.09.2020.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Pule

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        28.09.2020.(ponedjeljak)

VRIJEME:               od 11:30 do 12:30

LOKACIJA:              ul.Grada Graza

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                                                                   

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                      

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                     

                                                                     -live                                                              

                                                                      -glazba                                           

                                                                      -info                                                                                            

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                          

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                                          Pula, 28.09.2020.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Pule

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        28.09.2020.(ponedjeljak)

VRIJEME:               od 11:30 do 12:30

LOKACIJA:              ul.Grada Graza

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                                                                   

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                      

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                     

                                                                     -live                                                              

                                                                      -glazba                                           

                                                                      -info                                                                                            

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                          

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                                          Pula, 28.09.2020.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Pule

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        28.09.2020.(ponedjeljak)

VRIJEME:               od 11:30 do 12:30

LOKACIJA:              ul.Grada Graza

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                                                                   

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                      

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                     

                                                                     -live                                                              

                                                                      -glazba                                           

                                                                      -info                                                                                            

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija cjevovoda

DAN:                        28.09.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:00 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Busolerska ulica od kućnog broja 13 do broja 50

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        25.09.2020. (petak)

VRIJEME:               od 11:00 do 17:00 sati

LOKACIJA:              naselja Šarići, Krvavići i Divšići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

produženje radova na sanaciji gubitka do 21:00

v

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        24.09.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 13:45 do 17:00 sati

LOKACIJA:              Busolerska ulica od kućnog broja 13 do broja 50

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        24.09.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 11:40 do 17:00 sati

LOKACIJA:              Valbandon – Ulica Pineta od kućnog broja 31 do broja 90 i 1., 2. i 3.ogranak u Ulici Pineta

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        23.09.2020. (srijeda)

VRIJEME:               normalizacija opskrbe oko 14:00 sati

LOKACIJA:              Rakalj – Ulica Mate Balote od kućnog broja 34 do broja 50 i od broja 105-133 (naselje Papini)

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                                    

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        23.09.2020. (srijeda)

VRIJEME:               normalizacija oko 15:00 sati

LOKACIJA:              naselje Galižana i Poduzetnička zona Galižana

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        23.09.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 8:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Medulin – Ulica Brajdine od ljekarne u Ribarskoj prema Ulici Sad

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        22.09.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 12:00 do 14:00 sati

LOKACIJA:              Varetonova stancija

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj merži

DAN:                        22.09.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 9:15 do 10:30 sati

LOKACIJA:              Petrovićeva ulica od Partizanskog puta do Ulice Ližnjemoro

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                            PROŠIRENJE OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        21.09.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 8:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              Flavijevska ulica , Škaleta, Ulica Nimfej kućni broj 1, Krčka ulica, Ozad Arene, Gladijatorska, Emova, Motikina i Gočanska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        21.09.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 8:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              Flavijevska ulica , Škaleta i Ulica Nimfej kućni broj 1

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        18.09.2020. (petak)

VRIJEME:               od 12:30 do 15:00 sati

LOKACIJA:              dio Paduljskog puta od Ulice Karšiole do Štinjanske ceste i Varetonova stancija

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        18.09.2020. (petak)

VRIJEME:               od 8:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Medulin – Šaraje

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                                     PROŠIRENJE OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: zamjena zasuna

DAN:                        17.09.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 8:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Galižana – cijela Poduzetnička zona

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        17.09.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              naselje Krnica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        17.09.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Gortanova ulica od kućnog broja 16 do broja 26

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        17.09.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 7:30 do 9:00 sati

LOKACIJA:              Anticova ulica i Ulica Hermana Dalmatina

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        16.09.2020. (srijeda)

VRIJEME:               normalizacija oko 11:00 sati

LOKACIJA:              Medulin – Burle od kućnog broja 1 do broja 73, Brajdine od kućnog broja 41 do broja 100

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

ZBOG  PUKNUĆA  CIJEVI  U  PULI  BITI  ĆE BEZ  VODE  ROHREGGEROVA  ULCA  OD 17:OO h  DO 19:00 h .

ZBOG  PUKNUĆA  CIJEVI  U  PULI  BITI  ĆE BEZ  VODE  ROHREGGEROVA  ULCA  OD 17:OO h  DO 19:00 h .

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        09.09.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 12:00 do 14:00 sati

LOKACIJA:              Rohreggerova ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        09.09.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:15 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Pješčana Uvala – 2.ogranak od kućnog broja 17 do broja 25

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        09.09.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:15 do 12:00 sati

LOKACIJA:              dio Budicinove ulice od Široline do Negrijeve i dio Negrijeve ulice od Budicinove do Trga kralja Tomislava

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        09.09.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 8:30 do 10:00 sati

LOKACIJA:              naselja Jurićev Kal i Koromani

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        08.09.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 12:00 do 14:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Orbanin

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM         

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        08.09.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 9:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Pješčana Uvala – 2.ogranak od 4.ogranka do 6.ogranka

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        08.09.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 8:30 do 15:00 sati

LOKACIJA:              naselje Rakalj

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        07.09.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               normalizacija oko 17:00 sati

LOKACIJA:              Štinjan – Prilaz Runci i Turulska ulica kućni broj 2

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        04.09.2020. (petak)

VRIJEME:               od 11:00 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Moncanor i Ulica Orbanin od kućnog broja 1 do broja 14

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        04.09.2020. (petak)

VRIJEME:               od 8:40 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Templarski prilaz

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        02.09.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 10:45 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Valbandon – Ulica Kuntrada i dio Ulice Lavanda od Pinete do Kuntrade

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        01.09.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 9:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Banjole – Glavica od kućnog broja 11 do broja 13 i od broja 46 do broja 56

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        31.08.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 8:45 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselje Glavani od kućnog broja 1 do broja 31

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        28.08.2020. (petak)

VRIJEME:               od 9:30 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Splitska ulica kućni brojevi 8 i 10

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        28.08.2020. (petak)

VRIJEME:               od 8:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Valturska ulica, Zlatićev trg i Ližnjanska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        27.08.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 8:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              Vodnjan – Ulica 1.maja od kućnog broja 1 do broja 35

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

Zbog nepredviđenih poteškoča produžuju se radovi do 20:00

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknuća cjevovoda

DAN:                        25.08.2020. (utorak)

VRIJEME:               normalizacija oko 17:00 sati

LOKACIJA:              Banjole - Indije od kućnog broja 8 do broja 66

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        25.08.2020. (utorak)

VRIJEME:               normalizacija oko 13:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Vallelunga

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                           PROŠIRENJE OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        24.08.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 12:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              cijelo naselje Rakalj

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        24.08.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 12:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              naselje Rakalj – Ulica Mate Balota

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        20.08.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 8:15 do 9:30 sati

LOKACIJA:              Ulica A.Smareglia

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

VODOVOD PULA d.o.o.

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                          

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                                          Pula, 19.08.2020.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Pule

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        19.08.2020.(srijeda)

VRIJEME:               od 17:30 do 23:00

LOKACIJA:              ul.Jurija Žakna

Zbog puknuča cijevi došlo je do oštečenja kolnika pa se mole sudionici u prometu na oprez

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka

DAN:                        19.08.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 10:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Stancija Buždon

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        19.08.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 8:30 do 10:00 sati

LOKACIJA:              Tartinijeva ulica od kućnog broja 1 do broja 6, Vergerijeva ulica od kućnog broja 1 do broja 9, Stube Jurine i Franine i Serliov prilaz

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        18.08.2020. (utorak)

VRIJEME:               normalizacija oko 17:00 sati

LOKACIJA:              dio Ulice Valelunga od kućnog broja 20 do broja 36 te područje bivšeg vojnog kompleksa Monumenti Katarina

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        17.08.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               normalizacija oko 15:00 sati

LOKACIJA:              dio Paduljskog puta od Ulice Karšiole do Štinjanske ceste i Varetonova stancija

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana i Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: sanacija puknuća cjevovoda

DAN:                        14.08.2020. (petak)

VRIJEME:               normalizacija oko 15:00 sati

LOKACIJA:              dio korisnika na liniji između naselja Pinezići i Stancije Guran

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        13.08.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselja Trlji i Škitača

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sancija gubitka vode

DAN:                        12.08.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 8:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Varetonova stancija

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

ZBOG  PUKNUĆA  CIJEVI  DIO  PADULJSKOG  PUTA  I  VERETONOVA  STANCIJA   BITI  ĆE  BEZ  VODE  OD  07:00 h DO  12:00 h  .

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        06.08.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Medulin – Munida od br. 80 do br. 90

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

ZBOG  PUKNUĆA  CIJEVI DIO KAŠTANJERA BITI  ĆE  BEZ  VODE OD 15:30 h DO 18:00h  .

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        31.07.2020. (petak)

VRIJEME:               od 8:00 do 10:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Sergijevaca Hermana Dalmatina, Držićeva, Leharova, Anticova, Danteov trg, Cvečićev uspon, Prolaz kod kazališta, Clerisseova, Prolaz kod zdenca, Maksimijanova, De Villeov uspon, Ulica Benediktinske Opatijei i Uspon Vincenta iz Kastva   

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području općina Marčana i Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        30.07.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 10:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              naselja Bičići, Kuftići, Orbanići, Pačići i Butkovići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        28.07.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 12:00 do većernjih sati

LOKACIJA:              naselja Gajana, Tršićani i Krnjaloža.

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        27.07.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 8:30 do 9:30 sati

LOKACIJA:              naselja Štokovci, ST. Čabrunići, Bijažići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK:                   hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        27.07.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 08:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Valbandon – ulica Kuntrada i dio ulice Lavanda od križanja sa ulicom Pineta do križanja sa ulicom Kuntrada

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        24.07.2020. (petak)

VRIJEME:               od 10:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              naselja Štokovci, ST. Čabrunići, Bijažići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        24.07.2020. (petak)

VRIJEME:               od 9:30:00 do 11:30 sati

LOKACIJA:              Štinjan – dio ulice Puntižela od br. 90 do br 100 i

                               od br. 72 do br. 78

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        24.07.2020. (petak)

VRIJEME:               od 8:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Bačićev prilaz

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        23.07.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:30 do 11:30 sati

LOKACIJA:              Fažana – Aleja Maslica od br. 2 do br. 6 i br. 27

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        23.07.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:00 do 10:00 sati

LOKACIJA:              naselja Štokovci, ST. Čabrunići, Bijažići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        21.07.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 10:45 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Fažana – Istarska ulica kućni brojevi 25 i 27 te od kućnog broja 30 do broja 34

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        21.07.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 10:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Pješčana Uvala – dio 4.ogranka od 8.do 1.ogranka te 8.ogranak

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sancija gubitka vode

DAN:                        20.07.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:30 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Pješčana Uvala – dio 4.ogranka od 8.do 1.ogranka te 8.ogranak

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        20.07.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Valbruna

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        17.07.2020. (petak)

VRIJEME:               normalizacija oko 14:00 sati

LOKACIJA:              naselje Galižana i Poduzetnička zona Galižana

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        17.07.2020. (petak)

VRIJEME:               od 9:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              naselje Režanci

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        15.07.2020. (srijeda)

VRIJEME:               normalizacija oko 11:00 sati

LOKACIJA:              Šišanska cesta od kućnog broja 1 do broja 58, Valdragonska ulica, Orbanin, Moncanor i Busolerska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        14.07.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 8:45 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Rohreggerova ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknuća cjevovoda

DAN:                        13.07.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               normalizacija oko 14:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Sv.Felicite na Monte Magnu

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        10.07.2020. (petak)

VRIJEME:               od 9:15 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Vodnjan – Trgovačka ulica, San Martin i A.Ceccon

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sancija puknutog cjevovoda

DAN:                        08.07.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 15:00 do 19:00 sati

LOKACIJA:              Banjole – Indije oko kućnog broja 4A i kamp Mira

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        08.07.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 13:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              Fažana – Ulica sv.Elizeja

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O SMANJENOM PRITISKU VODE

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK:                   hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        8.07.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 10:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselja Fažana i Valbandon

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        07.07.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 14:30 do 17:00 sati

LOKACIJA:              Busolerska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        07.07.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Jeretova ulica kućni broj 17 i Kochova ulica kućni brojevi 20 i 22

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        06.07.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 12:50 do 15:00 sati

LOKACIJA:              Jeretova ulica kućni broj 17 i Kochova ulica kućni brojevi 20 i 22

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        03.07.2020. (petak)

VRIJEME:               od 10:00 do 13:00 sati

LOKACIJA:              naselje Manjadvorci od kućnog broja 2 do broja 41A (stara jezgra sela)

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        01.07.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 11:00 do 14:00 sati

LOKACIJA:              naselje Brist

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sancija gubitka vode

DAN:                        30.06.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 8:45 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Fucane od Nove lokve do Kapovice i Kapovica od kućnog broja 1 do broja 13

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području općina Marčana i Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        29.06.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 12:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              naselja Orbanići, Butkovići, Cetinići i Matelići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sancija gubitka vode

DAN:                        29.06.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:15 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Fucane od Nove lokve do Kapovice i Kapovica od kućnog broja 1 do broja 13

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području općina Marčana i Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        26.06.2020. (petak)

VRIJEME:               od 9:30 do 15:00 sati

LOKACIJA:              naselja Orbanići, Butkovići, Cetinići i Matelići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        25.06.2020. (četvrtak)

VRIJEME:               od 10:00 do 13:00 sati

LOKACIJA:              naselje Peresiji

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        24.06.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:45 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Ravenska i Kolodvorska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        24.06.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselja Boduleri i Negričani

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        23.06.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 11:30 do 13:00 sati

LOKACIJA:              dio Gundulićeve ulice od Tomasinijeve do Rizzijeve ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        19.06.2020. (petak)

VRIJEME:               od 9:30 do 10:30 sati

LOKACIJA:              stari dio Peroja

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        18.06.2020. (četrvtak)

VRIJEME:               od 8:45 do 10:30 sati

LOKACIJA:              Ulica Mate Balote od Radićeve do Marulićeve i dio Kovačićeve ulice od Ulice Mate Balote do Vitezićeve

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sancija gubitka vode

DAN:                        17.06.2020. (srijeda)

VRIJEME:               normalizacija oko 13:00 sati

LOKACIJA:              ulice Valdefora, Pradorlando i Valkane

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sancija gubitka vode

DAN:                        16.06.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 9:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Valturska ulica, Ližnjanska ulica, Zlatićev trg, Koparska od kućnog broja 32 do broja 40 i Stankovicheva kućni broj 38

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        15.06.2020. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:30 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Fažana – Titova riva od kućnog broja 9 do broja 15

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        12.06.2020. (petak)

VRIJEME:               od 9:15 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Valbandon – Ulica Dragonja

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        10.06.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 12:00 do 14:00 sati

LOKACIJA:              Medulin - Osipovica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sancija gubitka vode

DAN:                        10.06.2020. (srijeda)

VRIJEME:               od 11:30 do 13:00 sati

LOKACIJA:              dio Istarske ulice od Dubrovačke bratovštine do Amfiteatarske ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        09.06.2020. (utorak)

VRIJEME:               normalizacija oko 18:00 sati

LOKACIJA:              naselja Manjadvorci, Prdajci, Glavani, Šajini i Računići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        09.06.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 10:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselja Trlji i Škitača

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sancija gubitka vode

DAN:                        09.06.2020. (utorak)

VRIJEME:               od 9:30 do 15:00 sati

LOKACIJA:              Laginjina ulica, Giardini od kućnog broja 14 do broja 18 i Trg Portarata kućni brojevi 4 i 5

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(utorak i četvrtak): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Referent za priključke:
(utorak i četvrtak):
08:00 - 13:00 h

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h