STRUKTURA CIJENE I NAKNADA ZA POTROŠNJU VODE u kn/m3

GRAD PULA - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

GRAD PULA - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA FAŽANA - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA FAŽANA - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

Grad VODNJAN-DIGNANO - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

Grad VODNJAN-DIGNANO - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MEDULIN (Pješćana uvala) - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MEDULIN (Pješćana uvala) - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MEDULIN (Valbonaša, Vintijan) - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MEDULIN (Valbonaša, Vintijan) - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MEDULIN (sva naselja osim Pješćane uvale, Valbonaše, Vintijana) - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MEDULIN (sva naselja osim Pješćane uvale, Valbonaše, Vintijana) - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO

OPĆINA SVETVINČENAT

OPĆINA BARBAN BEZ NASELJA PERHATI

OPĆINA BARBAN NASELJE PERHATI - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA BARBAN NASELJE PERHATI - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MARČANA

CJENIK OSTALIH USLUGA

Cjenik ostalih usluga

Cjenik građevinskih radova

Cjenik prve autocisterne

Cjenik naredne autocisterne

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije: radnim danom
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h
Telefon: 052/529-948

 

Referent za priključke:
(pon-uto-čet-pet):
08:00 - 10:00 h