STRUKTURA CIJENE I NAKNADA ZA POTROŠNJU VODE u kn/m3

GRAD PULA - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

GRAD PULA - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA FAŽANA - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA FAŽANA - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

Grad VODNJAN-DIGNANO - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

Grad VODNJAN-DIGNANO - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MEDULIN (Pješćana uvala) - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MEDULIN (Pješćana uvala) - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MEDULIN (Valbonaša, Vintijan) - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MEDULIN (Valbonaša, Vintijan) - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MEDULIN (sva naselja osim Pješćane uvale, Valbonaše, Vintijana) - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MEDULIN (sva naselja osim Pješćane uvale, Valbonaše, Vintijana) - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO (Ližnjan, Šišan)

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO (Jadreški)

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO (sva naselja osim Ližnjana, Šišana, Jadreški)

OPĆINA SVETVINČENAT

OPĆINA BARBAN BEZ NASELJA PERHATI

OPĆINA BARBAN NASELJE PERHATI - korisnici vodnih usluga koji IMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA BARBAN NASELJE PERHATI - korisnici vodnih usluga koji NEMAJU kanalizacijski sustav

OPĆINA MARČANA

CJENIK OSTALIH USLUGA

Cjenik ostalih usluga

Cjenik ostalih usluga - nova stavka

Cjenik građevinskih radova

Cjenik prve autocisterne

Cjenik naredne autocisterne

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije: radnim danom
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h
Telefon: 052/529-948

 

Referent za priključke:
(pon-uto-čet-pet):
08:00 - 10:00 h