Nove investicije pulskog Vodovoda za kvalitetniju vodoopskrbu

Objavljeno: 21.04.2016.

 1. Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u naselju BANJOLE SJEVER - III faza

  Izgradnja vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 250, DN 150, DN 100 i DN 80 u dužini od 4.335,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 4.991.358,09 kuna.
  Izvođač radova je firma VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. Osijek.


 2. Rekonstrukcija transportnog cjevovoda od VS "PRNJANI" do VS "MONTE ŠERPO" - II dionica (potez: PK LUTERIJA – PK MARČANA)

  Rekonstrukcija vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 500, u dužini od 8.088,00 metara.
  Ugovorena vrijednost investicije (okvirni sporazum) iznosi 22.447.386,53 kuna.
  Izvođač radova je firma Vodotehnika d.d. Zagreb.


 3. Izgradnja vodovodne mreže u Premanturi, naselje Krše

  Izgradnja vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 100, u dužini od 110,00 metara.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 98.820,65 kuna.
  Izvođač radova je firma Monte Serpo d.o.o. Pula.


 4. Izgradnja vodovodne mreže u Premanturi, naselje Paredine

  Izgradnja vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 150 i 100, u dužini od 155,00 metara.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 117.948,55 kuna.
  Izvođač radova je firma Monte Serpo d.o.o. Pula.


 5. Izgradnja vodovodne mreže u Svetvinčenti – naselje Sv. Katarina

  Izgradnja vodovodne mreže izvodi se iz PEHD cijevi DN 110, u dužini od 143,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 120.020,80 kuna.
  Izvođač radova je firma Progressum Constructum d.o.o. Vodnjan.


 6. Izgradnja vodovodne mreže u Puli, ulica Šurida

  Izgradnja vodovodne mreže izvodi se iz PEHD cijevi DN 63, u dužini od 105,00 metara.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 74.161,35 kune.
  Izvođač radova je firma Zanitel d.o.o. Pula.


 7. Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu – kod Lokve i naselje Kapovica

  Izgradnja vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 100 i 80, u dužini od 570,00 metara.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 476.491,08 kuna.
  Izvođač radova je firma Vintijan d.o.o. Pula.


Objavljeno: 25.01.2016.

 1. Rekonstrukcija vodovodne mreže u PULI – Fontička ulica

  Rekonstrukcija vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 80 i 100, u dužini od 66,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 74.634,13 kuna.
  Izvođač radova je firma TGT-ADRIATIC d.o.o. Pula.


 2. Rekonstrukcija vodovodne mreže u ŠTINJANU – ulica Sv. Margareta

  Rekonstrukcija vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 100, u dužini od 144,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 148.725,08 kuna.
  Izvođač radova je firma TGT-ADRIATIC d.o.o. Pula.


 3. Izgradnja vodovodne mreže u VODNJANU – ulica Žuka

  U sklopu radova na izgradnji fekalne kanalizacije za naselje Banjole, Vodovod Pula će jednim dijelom izgraditi novu vodovodnu mrežu, a jednim dijelom će rekonstruirati postojeći PVC zbog njegove dotrajalosti. U sklopu radova izvest će se 4.555,00 metara nove vodovodne mreže iz nodularnog liva DN 250, DN 150, DN 100 i DN 80.
  Izvođač radova je Vodotehnika d.d. Zagreb


Objavljeno: 02.11.2015.

 1. Izgradnja vodovodne mreže u naselju VALTURA - I faza

  Izgradnja vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 100, u dužini od 148,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 99.338,10 kuna.
  Izvođač radova je firma ZANITEL d.o.o. Pula.


 2. Rekonstrukcija vodovodne mreže u VALBANDONU – ulica Kuntrada

  Rekonstrukcija vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 100, u dužini od 60,00 metara.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 93.863,08 kuna.
  Izvođač radova je firma PROGRESUM CONSTRUCTUM d.o.o. Vodnjan.


 3. Izgradnja vodovodne mreže u VALBANDONU – ulica Dragonja

  Izgradnja vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 80, u dužini od 205,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 185.830,00 kuna.
  Izvođač radova je firma ROVERIA USLUGE d.o.o. Juršići.


 4. Izgradnja vodovodne mreže u VODNJANU – ulica Žuka

  Izgradnja vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 100, u dužini od 294,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 295.183,88 kuna.
  Izvođač radova je firma PROGRESUM CONSTRUCTUM d.o.o. Vodnjan.


 5. Izgradnja ogranka vodovodne mreže u JADREŠKIMA – ogranak 28A.

  Izgradnja ogranka vodovodne mreže izvodi se iz PEHD cijevi DN 63, u dužini od 23,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 35.508,40 kuna.
  Izvođač radova je firma ZANITEL d.o.o. Pula.


Objavljeno: 17.07.2015.

 1. Izgradnja vodovodne mreže u Sankovićima, Općina Barban

  Izgradnja vodovodne mreže PVC DN 110, u dužini od 474,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 295.071,40 kuna.
  Izvođač radova je PROGRESSUM CONSTRUCTUM d.o.o. Vodnjan.


 2. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Santorijevoj ulici u Puli

  Izgradnja vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 200, u dužini od 565,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 842.387,54 kuna.
  Izvođač radova je Zajednica ponuditelja CESTA d.o.o. Pula i VODOTEHNIKA d.d. Zagreb.


 3. Izgradnja vodovodne mreže u Industrijskoj zoni, Općina Barban

  Izgradnja vodovodne mreže iz nodularnog liva DN 150, u dužini od 152,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 155.059,66 kuna.
  Izvođač radova je VODOTEHNIKA d.d. Zagreb.


 4. Izgradnja vodovodne mreže u Črnjinoj ulici u Puli.

  Izgradnja vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 100, u dužini od 36,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 34.843,60 kuna.
  Izvođač radova je ZANITEL d.o.o. Pula.


Objavljeno: 01.01.2014.

 1. Rekonstrukcija vodovodne mreže u MEDULINU – stara jezgra.

  U sklopu izgradnje fekalne kanalizacije za područje stare jezgre Medulina, izvodi se i rekonstrukcija stare i dotrajale vodovodne mreže. U sklopu radova rekonstruirati če se cca 900 metara vodovodne mreže od nodularnog liva profila DN 100.
  Izvođač radova je firma Ceste Pula d.o.o.


 2. Rekonstrukcija vodovodne mreže u POMERU – stara jezgra II faza.

  U sklopu radova na izgradnji fekalne kanalizacije na području naselja Pomer, rekonstruira se i vodovodna mreža u staroj jezgri Pomera. U sklopu rekonstrukcije izvest će se nova vodovodna mreža komplet sa svim kućnim priključcima. Dužina cjevovoda koji se rekonstruira je cca 700 metara, s cijevima iz nodularnog liva i promjerom DN 100.
  Izvođač radova je firma Vodotehnika d.d. Zagreb


 3. Rekonstrukcija vodovodne mreže u BANJOLAMA – sjever II faza.

  U sklopu radova na izgradnji fekalne kanalizacije za naselje Banjole, Vodovod Pula će jednim dijelom izgraditi novu vodovodnu mrežu, a jednim dijelom će rekonstruirati postojeći PVC zbog njegove dotrajalosti. U sklopu radova izvest će se 600 metara nove vodovodne mreže od nodularnog liva promjera DN 100.
  Izvođač radova Vodotehnika d.d. Zagreb


 4. Izgradnja vodovodne mreže u MUNTIĆU – I faza

  U selu Muntić predviđena je rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže u dužini od 3.300,00 metara, čija procijenjena vrijednost investicije iznosi 2.936.330,20 kuna.
  U tijeku je izgradnja I faze u dužini od 470,00 metara. Ugrađuju se cijevi iz nodularnog liva promjera DN 100.
  Izvođač radova firma Ceste Pula d.o.o.


 5. Rekonstrukcija vodovodne mreže u PULI – naselje VALMADE.

  S obzirom da naselje Valmade ima dotrajalu vodovodnu mrežu, iz azbest cementa i PVC cijevi, pristupilo se rekonstrukciji vodovodne mreže sa nodularnim livom DN 100 u dužini od 285,00 metara.
  Izvođač radova je firma Ceste Pula d.o.o.


 6. Izgradnja vodovodne mreže u PULI – Marina Veruda.

  U sklopu radova na izgradnji oborinske i fekalne kanalizacije u Palisinoj ulici izvršit će se izgradnja vodovodne mreže prema Marini Veruda. Izgradit će se 200 metara vodovodne mreže iz nodularnog liva promjera DN 100.
  Izvođač radova firma TGT d.o.o. Pula


 7. Izgradnja vodovodne mreže u PULI – Šandaljska ulica.

  U navedenoj ulici izvodi se izgradnja vodovodne mreže sa cijevima iz nodularnog liva  promjera DN 100u dužini od 170,00 metra.
  Izvođač radova je firma Roveria d.o.o.

  Kao i uvijek, o točnim datumima izvođenja radova potrošači će biti na vrijeme obaviješteni putem medija.


 8. Rekonstrukcija vodovodne mreže u PREMANTURI – stara jezgra.

  U sklopu radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Premanturi, rekonstruira se i vodovodna mreža u staroj jezgri Premanture. Da bi se izvršila rekonstrukcija vodovodne mreže potrebno je ugraditi 200,00 metara cjevovoda iz nodularnog liva promjera DN 150.
  Ugovorena vrijednost rinvesticije iznosi 298.896,00 kuna.
  Izvođač radova je Zanitel d.o.o.


 9. Rekonstrukcija vodovodne mreže u PREMANTURI – od centra prema naselju RUPINE

  U Premanturi na potezu od centra prema naselju RUPINE, izvodi se rekonstrukcija vodovodne mreže sa cijevima iz nodularnog liva promjera DN 100 u dužini od 252,00 metra.
  Ugovorena vrijednost rinvesticije iznosi 238.626,00 kuna.
  Izvođač radova je Zanitel d.o.o.


 10. Izgradnja vodovodne mreže u PULI – Brunjakova ulica

  U dijelu navede ulice izvodi se izgradnja vodovodne mreže sa cijevima iz nodularnog liva  promjera DN 100 u dužini od 100,00 metara.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 88.984,05 kuna.
  Izvođač radova je Proggressum Constructum d.o.o.


 11. Izgradnja vodovodne mreže u PRODOLU – kod raskršća

  U Prodolu – na ulazu u mjesto izvodi se izgradnja vodovodne mreže iz PEHD cijevi promjera DN 90 u dužini od 194,00 metara.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 178.811,85 kune.
  Izvođač radova je Proggressum Constructum d.o.o.


 12. Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda južnog istarskog vodovoda od VS Prnjani do VS Monte Šerpo - I faza

  U I fazi na potezu od VS Prnjani do PK Luterija namjerava se rekonstruirati 4.917,20 metara vodovodne mreže iz nodularnog liva DN 500. Ugovorena vrijednost investicije I faze je 17.336.706,83 kuna.
  Kao I podfaza za radove I dionice by passa, te iskopa i montaže cijevi, koja je trenutno u realizaciji iznosi 4.111.111,11 kuna.
  Izvođač radova je firma VODOTEHNIKA d.d. Zagreb.


 13. Rekonstrukcija vodovodne mreže u PULI – Veronska ulica

  Kako su u navedenoj ulici u tijeku radovi na rekonstrukciji plinovoda i fekalne odvodnje, pristupilo se i rekonstrukciji vodovodne mreže.
  Rekonstrukcija vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 250, u dužini od 120,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 67.336,30 kuna.
  Izvođač radova je firma MONTE SERPO d.o.o. Pula.


 14. Rekonstrukcija vodovodne mreže u PULI – Carrarina ulica

  Vezano uz rekonstrukciju plinovoda, izvodi se i rekonstrukcija vodovodne mreže iz nodularnog liva DN 150, u dužini od 238,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 135.000,00 kuna.
  Izvođač radova je firma TGT ADRIATIK d.o.o. Pula.


 15. Izgradnja vodovodne mreže u MEDULINU – naselje Šaraja.

  Izgradnja vodovodne mreže izvodi se iz nodularnog liva DN 100, u dužini od 235,00 metra.
  Ugovorena vrijednost investicije iznosi 159.399,48 kuna.
  Izvođač radova je firma VINTIJAN d.o.o. Pula.


 

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije: radnim danom
(pon-pet): 08:00 - 13:00 sati
Telefon: 052/529-948

 

Referent za priključke:
(pon-uto-čet-pet):
08:00 - 10:00 sati