S aktivnostima na uvođenju računara u obradi podataka u poduzeću započeto je početkom 1987. godine kada je Radnički savjet na prijedlog Stručnih službi donio odluku da se krene u tu investiciju. 

 

            Budući da je poznavanje ove vrlo složene problematike u poduzeću bilo oskudno, odlučeno je da se zatraži pomoć stručnjaka, te je u tu svrhu sklopljen ugovor s tadašnjom RO 'Urbis 72' Pula, OOUR 'Učka' Pazin za pripremu i realizaciju uvođenja računara u poduzeće. Oni su obavili snimku postojećeg stanja i potreba i izradili prijedlog uvođenja računara u poduzeću. Izrađeni dokument tzv. 'Elaborat o uvođenju kompjutera u RO Vodovod Pula' bio je temelj svih daljnjih aktivnosti na uvođenju računara u poduzeće.

 

            Prihvaćena je predložena koncepcija faznog razvoja informacijskog sistema na principima interaktivnog rada s terminala i direktnog pristupa u bazu podataka. Budući da vremena za dugotrajan razvoj software-a nije bilo odlučeno je da se nabave odgovarajuća gotova programska rješenja koja će omogućiti obavljanje posla na kvalitetniji, brži i ekonomičniji način s najmanje praznih hodova i potrebnog ljudskog rada i odgovarajući hardware na kojem bi se izvodio taj software. Software je trebao diktirati potreban hardware, periferne uređaje, komunikaciju i drugo.

 

            Nakon izvršene analize ponude na tržištu, sklopljen je ugovor s tadašnjom RO Iskra delta iz Ljubljane, odnosno centrom u Zagrebu, o nabavi poslovne aplikacije IPIS – integralni poslovni informacijski sistem. Programsko rješenje za obračun utroška vode izrađeno je kao nadogradnja IPIS-a zajedničkom poslovno-tehničkom suradnjom s Iskra deltom. Cjelokupna aplikacija je bila izrađena u Cobolu na IDA bazi.

           

             Hardware koji se tada nabavio bio je Iskra deltin računarski sistem 'Adria' tj. Micro VAX II, 32-bitni računar s 5 MB memorije i ukupno 600 MB diskova i s micro VMS operacijskim sustavom za 16 korisnika. Tada je nabavljeno još ukupno 10 terminala i 5 PC-a Partner AT.

           

             Paralelno s nabavom započelo se s aktivnostima na pronalaženju vlastitog informatičkog kadra i formiranju vlastite službe AOP. U to je vrijeme informatičara bilo malo, pa je služba AOP-a ekipirana tek početkom 1990. i još danas funkcionira u sličnom sastavu.

 

            Odmah po zaključenju ugovora s Iskra deltom prišlo se radovima na uređenju prostora za smještaj opreme i na postavljanju UTP CAT 5 kablova za potrebe računarske mreže.

 

           

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(utorak i četvrtak): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Referent za priključke:
(utorak i četvrtak):
08:00 - 13:00 h

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility