Odmah po zaključenju ugovora s Iskra deltom prišlo se radovima na uređenju prostora za smještaj opreme i na postavljanju UTP CAT 5 kablova za potrebe računarske mreže.

            Računarska oprema isporučena je u toku 1988. godine, te se odmah krenulo s uvođenjem pojedinih modula IPIS-a.

            Pri kraju izrade modula za obračun utroška vode došlo je do raspada Iskra delte i raspada bivše države i te je dovršetak izrade tog modula, kao održavanje i nadogradnja ostalog software-a nastavljeno vlastitim snagama..

            Započelo se s praćenjem 20000 potrošača vode izdavanjem 14000 računa mjesečno, što se u ovih 20 i nekoliko godina udvostručilo.

            Velika promjena u načinu rada bila je što su tadašnji inkasatori prestali naplaćivati utrošak vode na terenu i prešlo se na plaćanje računa na blagajni poduzeća, pošti i bankama, a veliko unapređenje u programskom rješenju bilo formiranje rajona za očitanje vodomjera koji su pratili kretanje vode u mreži, čime se stvorila podloga za prikupljanje podataka za smanjenje gubitaka vode u mreži.

            Postignuti ekonomski efekti prvenstveno su se odrazili kroz direktno povećanje produktivnosti administrativnih radnika tj. smanjenje potrebe za povećanjem njihovog broja. Povećana je brzina i mogućnosti dobivanje informacija u operativne svrhe o tekućim procesima i promjenama. Oslobađanjem radnika od rutinskih i ručnih administrativnih poslova stvarani su uvjeti da se oni mogu više posvetiti stručnim i kreativnim poslovima uz istovremeno povećanje humanizacije rada i mogućnost postizanja točnosti i pravovremenosti u izvršavanju radnih zadataka i značajnih učinaka koji se postižu bržim i boljim odlučivanjem i upravljanjem cjelokupnim poslovanjem poduzeća.

            Druga isto toliko revolucionarna promjena, iako nije tako djelovalo, nastala je početkom 2000. godine kada je vlastitim snagama izrađen kompletan novi poslovni informacioni sustav na novoj WINDOWS platformi s novim WINDOWS razvojnim alatom pete generacije MAGIC 7. U tom trenutku radilo se o BackOffice SERVER-u verzija 4.0. koji je imao integrirani relacionu bazu podataka MS SQL ver 6.5. U novom windows okruženju i CLIENT – Server arhitekturi unaprijeđene su i objedinjene sve funkcije starog poslovnog sustava u jedinstven poslovni sustav VODAPIS.

            Napredno korištenje Magic alata u razvoju poslovne aplikacije VODAPIS prepoznato je od strane proizvođača MAGIC alata koji jedino AOP-u Vodovod Pula, u ovom dijelu Europe, dodjeljuje plaketu APPRECIATION AWARD kao Premiere Customer.

 

PriznanjeVodovod

            Daljnji razvoj VODAPIS-a išao je sukladno mogućnostima koje je pružao novi alat koji je izuzetno stabilan, pouzdan, razmjerno lak za održavanje i razvoj programa. Poslovi i funkcije svih sektora, odjela i službi pokriveni su aplikacijom VODAPIS koja se i dalje unaprjeđuje s ciljem što većeg nivoa automatizacije poslova radi rasterećenja djelatnika u svakodnevnim poslovima koji se u zadnjem desetljeću uvećao za skoro dva puta. To enormno povećanje svakodnevnih poslova paralelno je pratilo i smanjenje broja zaposlenih.

            Kvalitetu programskog rješenja VODAPIS prepoznali su i djelatnici VODOVODA LABIN koji su u sklopu tehničke suradnje uveli VODAPIS u svoje poslovanje od 2007 godine.

            Razvoj VODAPIS-a u velikoj mjeri ovisi o trenutnim ekonomskim prilikama, ali zahvaljujući razumijevanju Uprave i njihovom shvaćanju važnosti dobrog, pouzdanog informacijskog sustava u toku poslovanja, dobivanja i održanja ISO certifikata u periodu 2007-2010 uloženo je dosta novca u novu opremu, sistemske programe i razvojni alat.

            Tijekom 2009 godine izvršena je virtualizacija servera tako da na jednom fizičkom serveru radi više virtualnih servera. Virtualni serveri su nova tehnologija s kojom smo uhvatili korak s modernim načinom organizacije AOP-a.

            Također, izvršene su sve pripreme, za prijelaz tj. migraciju poslovnog sustava VODAPIS iz MAGIC ver 8 na MAGIC ver 10 i napuštanje SQL baze ver 6.5 na MS SQL bazu 2005.

            Djelatnici AOP-a izradili su i održavaju WEB stranice društva www.vodovod-pula.hr od 2004 godine. Stranice po svom sadržaju su zanimljive, višejezične (HR, SL, UK, IT) i pružaju puno informacija potrošačima u vezi zakonske regulative, kvaliteti vode, ishodovanja razne dokumentacije, kvarova i ostalih bitnih aktivnosti društva.

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije: radnim danom
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h
Telefon: 052/529-948

 

Referent za priključke:
(pon-uto-čet-pet):
08:00 - 10:00 h