L1 L2 L3

Laboratorijsko tehnološki odjel je organizacijska jedinica unutar Tehničkog sektora Vodovoda Pula d.o.o. i obavlja djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vlastitom internom laboratoriju.

L5

Kontrolu kvalitete vode i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju interni laboratorij obavlja u skladu s Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju, NN 56/13, i Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, NN 125/13  te Pravilnikom o izmjenama pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, NN 141/13.


Primjenom HACCP sustava 2008. godine postignut je cilj stalnog nadzora i preventivnog djelovanja nad kritičnim točkama u tehnološkom procesu obrade i opskrbe vodom. Prepoznavanjem i određivanjem čimbenika opasnosti (mikrobioloških, kemijskih i fizikalnih), koji mogu utjecati na kvalitetu vode,  smanjuje se opasnost za zdravlje potrošača na najmanju moguću mjeru. U slučaju zdravstvene neispravnosti vode za ljudsku potrošnju, sustav samokontrole i Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, NN 56/13 propisuje mjere zaštite zdravlja potrošača i postupke uklanjanja posljedica.

Učestalost uzimanja uzoraka za interna ispitivanja i kontrolna mjesta određena su godišnjem planom uzorkovanja i tjednim planom, također poštujući HACCP načela samokontrole.


L4

Kakvoća vode ispituje se u sirovoj vodi izvorišta i zdenaca, u poluprerađenoj vodi iz pojedinih faza obrade te u prerađenoj vodi nakon svih faza prerade i dezinfekcije. Zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju kontroliramo u vodi izvorišta, zdenca nakon dezinfekcije,  u magistralnim cjevovodima i  spremnicima vode za piće te u razvodnoj mreži do mjesta potrošnje - vodomjera potrošača.

Osim interne kontrole, kakvoću vode i zdravstvenu ispravnost isporučene vode ispituju još i službeni laboratoriji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije propisanim monitoringom izvorišta,  redovnim i revizijskim monitoringom vode za ljudsku potrošnju.

 

IZVJEŠĆA O KAKVOĆI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju Vodovod Pula d.o.o. kao javni isporučitelji vodnih usluga objavljuje podatke monitoringa vode za ljudsku potrošnju (monitoring parametara skupine B):

ANALITIČKA IZVJEŠĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

Objavljujemo rezultate analiza nadležnog Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije na parametre skupine A ili B u svrhu obavješćivanja javnosti o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, NN 125/17, članku 5 i stavku 5.

2020. GODINA

2019. GODINA

2018. GODINA

 

MJESEČNA IZVJEŠĆA O KVALITETI VODE ZA PIĆE

Vodovodna mreža 05/2022 Vodocrpilišta 05/2022
Vodovodna mreža 04/2022 Vodocrpilišta 04/2022
Vodovodna mreža 03/2022 Vodocrpilišta 03/2022
Vodovodna mreža 02/2022 Vodocrpilišta 02/2022
Vodovodna mreža 01/2022 Vodocrpilišta 01/2022
   

IZVJEŠTAJI O KVALITETI VODE ZA 2021. GODINU

IZVJEŠTAJI O KVALITETI VODE ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJI O KVALITETI VODE ZA 2019. GODINU

IZVJEŠTAJI O KVALITETI VODE ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJI O KVALITETI VODE ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJI O KVALITETI VODE ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJI O KVALITETI VODE ZA 2015. GODINU

IZVJEŠTAJI O KVALITETI VODE ZA 2014. GODINU

IZVJEŠTAJI O KVALITETI VODE ZA 2013. GODINU

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O KAKVOĆI I KOLIČINAMA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA 2015. GODINU

 

Mogući uzroci utjecaja na kvalitetu vode iz unutarnje vodoopskrbne mreže vlasnika instalacija:


• nezaštićena vodovodna instalacija omogućuje temperaturne razlike- kod visokih vanjskih temperatura može doći do pregrijavanja vode ili kod niskih temperatura može doći do zamrzavanja i oštećenja instalacije, što omogućuje prodor i razvoj mikroorganizama;


• neispravnost sigurnosnih ventila na bojlerima, neispravnost ostale opreme i instalacije može povratnim tokom prouzročiti mikrobiološko onečišćenje ili obojenje vode te pojavu kamenca u vodi;


• predimenzioniranost instalacije, duže nekorištenje vode i mala izmjena vode mogu ugroziti zdravstvenu ispravnost vode razvojem mikroorganizama.

 

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Informacije vezane za dugovanje:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 976,
052 529 944, 052 529 946

 

Promjena vlasnika / korisnika vodnih usluga:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 949,
052 529 973

 

Služba za priključke:
(pon,uto,čet,pet): 08:00 - 10:00 h
(sri) 12:00 - 14:00 h
Telefon - informacije vezane za priključak:
052 529 935 , 052 529 961
Telefon - zaprimanje dokumentacije: 052 529 925

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility