SGS HACCP TCL LR  HACCP     SGS ISO 14001 TCL LR ISO14001      SGS ISO 9001 TCL LR  ISO9001 

Vodovod d.o.o. Pula, kao javno trgovačko društvo u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, prepoznalo je važnost uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, osiguranja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kao i sustava za zaštitu okoliša. Stalnim unapređenjem i usavršavanjem procesa postižemo trajno zadovoljstvo potrošača, pozitivan image u zajednici, te razvoj poslovanja u kojem motiviraniji i produktivniji zaposlenici Društva teže stalnom unapređenju samih sebe. Napominjemo da uvođenje sustava kvalitete i zaštita okoliša nije zakonska obveza, već naše dugoročno opredjeljenje za kontinuirano poboljšanje procesa i usluga.

Projekt uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i uvođenje HACCP sustava započeli smo u veljači 2008. godine. U to vrijeme HACCP tim je već realizirao pola projekta, a konačna uspostava sustava uslijedila je nakon šest mjeseci kad nam je uručen ceritifikat o primjeni HACCP sustava prema Codex Alimentariusu.

Uspostava HACCP sustava omogućuje nam «jednostavniji» sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti vode za piće i njegova distribucija krajnjem potrošaču. Unutarnji nadzor kvalitete vode temelji se na načelima HACCP sustava koji preventivnim djelovanjem, prema principima analize opasnosti i kontrole kritičnih kontrolnih točaka, osigurava da procesi proizvodnje i distribucije zdravstveno ispravne vode budu u nadziranim uvjetima. Primjena HACCP sustava zahtjeva veći stupanj svijesti i odgovornosti svakog pojedinca u procesu. Također, da bi se zadovoljili visoki kriteriji sustava kontrole cijelog proizvodnog procesa i distribucije vode moraju biti zadovoljeni i preduvjetni programi, a njihov nadzor se vrši provjerom ostvarenja definiranih planova, te zapisa koji prate navedene aktivnosti.

Od 2008.godine do danas Društvo je uspostavilo sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008. Prvi cerifikat nam je uručen u siječnju 2009. godine. Uvođenjem sustava kvalitete unaprijeđujemo naše poslovanje i povećavamo zadovoljstvo korisnika naših usluga. Također smo kod naših zaposlenika stvorili nove navike kroz prihvaćanje promjena u pristupu svakodnevnim aktivnostima i radnim zadacima, te utvrdili mehanizam stalnog otklanjanja problema i nedostataka u Društvu. Kao temeljni dokument upravljanja sustavom kvalitete koristimo integrirani Priručnik upravljanja, odobren od strane Uprave društva. Djelatnici su dužni pridržavati se Priručnika i svih drugih dokumenata, jer time pridonose učinkovitom korištenju raspoloživih resursa i povećanju zadovoljstva korisnika naših usluga.

Početkom svibnja 2009. godine započeli smo sa uvođenjem sustava zaštite okoliša prema normi ISO 14001:2004, te smo krajem godine po istom certificirani. Svrha sustava zaštite okoliša je prepoznavanje negativnih utjecaja na okoliš, njihovo ocjenjivanje i rangiranje, te izrada i realizacija programa za unapređenje odnosa prema okolišu. Ovim sustavom obuhvaćeno je praćenje i primjena zakonske regulative RH, jedinica lokalne samouprave, kao i internih akata Društva. Također identificiramo moguće izvanredne situacije, te na toj osnovi izrađujemo postupke preventivnih mjera, te odaziv ukoliko se izvanredne situacije dogode. Smisao sustava je da aktivno sudjeluju svi zaposlenici, svatko u svom radnom okruženju. Sukladno mogućnostima Uprava svake godine postavlja ciljeve za unapređenje odnosa prema okolišu, čime Društvo potvrđuje svoju društvenu odgovornost.

S obzirom da je Vodovod javno trgovačko društvo njegova obveza je briga za interese zajednice, kako kvalitete i dostupnosti vode, tako i briga o okolišu, jer samo iz čistog okoliša možemo proizvesti kvalitetnu zdravstveno ispravnu vodu za piće

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Informacije vezane za dugovanje:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 976,
052 529 944, 052 529 946

 

Promjena vlasnika / korisnika vodnih usluga:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 949,
052 529 973

 

Služba za priključke:
(pon,uto,čet,pet): 08:00 - 10:00 h
(sri) 12:00 - 14:00 h
Telefon - informacije vezane za priključak:
052 529 935 , 052 529 961
Telefon - zaprimanje dokumentacije: 052 529 925

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility