Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13), VODOVOD PULA d.o.o. za skupljanje, pročićavanje i distribuciju vode, Radićeva 9, kao Naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom

  1. ARGO PROJEKT d.o.o. za inženjerske djelatnosti u brodogradnju, Flegova 2, 52100 Pula

  2. JUKOPILA d.o.o. za trgovinu, graditeljstvo, usluge i proizvodnju, Šijanska cesta 8, Pula

  3. PULA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata, Trg Kralja Tomislava 7, Pula

  4. ZRAČNA LUKA PULA d.o.o., Valtursko polje 210, Ližnjan

  5. VIRTUALIA d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju , Coattova 22, Pula

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije: radnim danom
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h
Telefon: 052/529-948

 

Referent za priključke:
(pon-uto-čet-pet):
08:00 - 10:00 h