PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire trgovačko društvo VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na informaciju, fizičke i pravne osobe ostvaruju podnošenjem zahtjeva za pristup informaciji ili ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev se može podnijeti usmeno, putem telefona (052/529-955) ili putem pisanog zahtjeva Društvu.

Pisani zahtjev se može podnijeti:

- putem pošte na adresu: VODOVOD PULA d.o.o za javnu vodoopskrbu Pula, Radićeva 9
- neposredno u protokol Društva na istoj adresi, svaki radni dan od 07,00 do 14,50 sati
- faxom na broj: 052/211-554
- putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Službenik za informiranje
  Rafaela Zović
  telefon: +385(0) 52/529-955
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  adresa: Radićeva 9, 52100 Pula

Preuzmite PDF dokumenteadobepdf 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ustrojavanje Kataloga informacija

Katalog informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Informacije vezane za dugovanje:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 976,
052 529 944, 052 529 946

 

Promjena vlasnika / korisnika vodnih usluga:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 949,
052 529 973

 

Služba za priključke:
(pon,uto,čet,pet): 08:00 - 10:00 h
(sri) 12:00 - 14:00 h
Telefon - informacije vezane za priključak:
052 529 935 , 052 529 961
Telefon - zaprimanje dokumentacije: 052 529 925

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility