Plaćanje računa za vodne usluge nije moguće izvršiti u prostorima Društva. Račun za vodne usluge, bez provizije možete izvršiti u poslovnicima  FINA-e.

 

 rnglava4

                50-1234567   31/10/18          600            6                29             1               15,00                  15,00
                50-1234567   31/10/18          606                               31             6               4,95                  29,70
                                                                                                   80       PDV     13%                               5,81
                                                                                                   02              6              2,85                  17,10
                                                                                                   04              6              1,35                    8,10
                                                                                                   26              6              2,55                   15,30
                                                                                                   28              6              1,00                    6,00
                                                                                                   52               1            11,30                    11,30
                                                                                                   53               6              0,99                    5,94
                                                                                                   54               6              0,88                    5,28
                                                                                                   65               6              1,00                     6,00

06

0708091011

 

TARIFA VODNIH USLUGA

Šifra Naziv
02 Hrvatske vode - Naknada za korištenje voda
04 Hrvatske vode - Naknada za zaštitu voda
26 Pragrande d.o.o. - naknada za razvoj sustava javne odvodnje - Grad Pula
28 IVS - naknada za razvoj sustava odvodnje
29 Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima
30 Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima
31 Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) za korisnike u stambenim prostorima 
32 Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) za korisnike u poslovnim prostorima
33 Fiksni dio cijene vodne usluge za socijalno ugrožene građane
34 Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode
     nužne za osnovne potrebe kućanstva (varijabilni dio)
41 Albanež d.o.o. Medulin - fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga s PDV-om
42 Albanež d.o.o. Medulin - osnovna cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda (varijabilna) s PDV-om
43 Albanež d.o.o. Medulin - osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) s PDV-om
44 Albanež d.o.o. Medulin - fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga koju plaćaju socijalno ugroženi
     građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva s PDV-om
45 Albanež d.o.o. Medulin - osnovna cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda (varijabilna) koju
     plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva s PDV-om
46 Albanež d.o.o. Medulin - osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) koju
     plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva s PDV-om
47 Albanež d.o.o. Medulin - naknada za razvoj sustava javne odvodnje
52 Pragrande d.o.o. - fiksni dio cijene vodnih usluga s PDV-om za korisnike u stambenim prostorima
53 Pragrande d.o.o. - osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) s PDV-om za
     korisnike u stambenim prostorima.
54 Pragrande d.o.o. - osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) s PDV-om za
     korisnike u stambenim prostorima
55 Pragrande d.o.o. - cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za
     količinu isporučne vode nužne za osnovne potrebe kućanstva (fiksni dio) s PDV-om za korisnike u stambenim prostorima
56 Pragrande d.o.o. - cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za
     količinu isporučne vode nužne za osnovne potrebe kućanstva - skupljanje otpadnih voda (varijabilni dio) s
     PDV-om za korisnike u stambenim prostorima
57 Pragrande d.o.o. - cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za
     količinu isporučne vode nužne za osnovne potrebe kućanstva - pročišćavanje otpadnih voda (varijabilni dio) s PDV-om
58 Pragrande d.o.o. - naknada za razvoj sustava javne odvodnje - Grad Vodnjan
59 Pragrande d.o.o. - naknada za razvoj sustava javne odvodnje - Pješčana uvala 
61 Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe Općine Barban 
62 Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe Općina Marčana 
63 Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe Općine Ližnjan 
64 Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe Općine Svetvinčanat 
65 Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe Grad Pula
66 Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe Grad Vodnjan
67 Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe Grad Medulin  Izmjena 
68 Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe Općina Fažana
72 IVS - fiksni dio cijene vodnih usluga s PDV-om
73 IVS - osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) s PDV-om
74 IVS - osnovna cijena vodne usluge pročišćavanje otpadnih voda (varijabilna) s PDV-om
75 IVS - cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva (fiksni dio) s PDV-om
76 IVS - cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva – skupljanje otpadnih voda (varijabilni dio) s PDV-om
77 - IVS - cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva – pročišćavanje otpadnih voda (varijabilni dio) s PDV-om
80 PDV na vodne usluge
99 Zakonske zatezne kamate
   

      OBAVIJEST KORISNICIMA VODNIH USLUGA:

100 Sukladno članku 44. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe od 01.03.2013. u navedenom periodu, izvršiti ćemo redovnu zamjenu vodomjera, koju ste nam dužni mogućiti. Ukoliko se vodomjerno okno nalazi u zatvorenom prostoru molimo Vas da se javite na tel. 529 931 , 098 98 40 799 radi daljnjeg dogovora.
200 Ovaj račun smatrajte i Opomenom za iznos u rubrici OPOMENA.
       Iznos u rubrici OPOMENA odnosi se na nepodmirenu obvezu do datuma izdavanja računa.
       Ukoliko ste navedenu obvezu u međuvremenu podmirili, smatrajte ovu Opomenu nevažećom.

  adobepdfObavijet o načinu podnošenja pisanih prigovora 

- Prigovor na ispostavljeni račun podnosi se Isporučitelju usluge u pismenom obliku, u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.
  Za dodatne informacije nazovite na telefonski broj 529-900, od ponedjeljka do petka, od 8:00 do 13:00 sati.
  Za dojavu stanja vodomjera nazovite na telefonski broj 529-999, od 15. do posljednjeg dana u mjesecu, 24 sata dnevno.
- Šifre 2, 4, 26, 28 i od 41 do 58 su prolazne stavke - članak 33. stavak 3. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
- Plaćanje računa bez provizije možete izvršiti u FINA-i.
- Kod neurednog plaćanja računa obustavlja se isporuka vode sukladno Ugovoru o opskrbi vodom i Općim i tehničkim uvjetima
  isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe i pokreće ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave.
- Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate. 

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(utorak i četvrtak): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Referent za priključke:
(utorak i četvrtak):
08:00 - 13:00 h

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility