plakart

Plaćanje računa za vodne usluge putem SEPA izravnog terećenja

Da bi se računi za vodne usluge plaćali putem SEPA izravnog terećenja korisnik vodnih usluga treba potpisati suglasnost za izravno terećenje transakcijskog računa platitelja.

Suglasnost se potpisuje u prostorijama Vodovoda Pula d.o.o. za koju je potrebno dostaviti na uvid osobnu iskaznicu i karticu transakcijskog računa na kojoj je naznačen IBAN transakcijskog računa platitelja.

Nakon potpisane suglasnosti Vodovod Pula d.o.o. će za iznos računa vodnih usluga izravno teretiti transakcijski račun platitelja sve dok isti ne otkaže suglasnost o izravnom terećenju.

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije: radnim danom
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h
Telefon: 052/529-948

 

Referent za priključke:
(pon-uto-čet-pet):
08:00 - 10:00 h