POPIS ZAKONA, PODZAKONSKIH AKATA I ODLUKA

ZAKONI I PRAVILNICI

 1. Zakon o vodama (NN 153/09 63/11 130/11 56/13 14/14)
 2. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09 56/13 120/16)
 3. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13 65/14)
 4. Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva ( NN 112/10)
 5. Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga ( NN 112/10)
 6. Zakon o zaštiti potrošača ( NN 41/14 110/15)
 7. Pravilnik o parametrima suglasnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju ( NN 125/13 141/13 128/15)
 8. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe ( NN 28/11 16/14)
 9. Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti ( NN 44/14)
 10. Naredba o ovjerenim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila ( NN 47/05 38/11)

ODLUKE ISTARSKE ŽUPANIJE

 1. Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (Sl. novine IŽ 12/05, str. 678)
 2. Odluka o uvođenju posebne naknade za sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije(Sl. novine IŽ 16/06, str. 973)
 3. Odluka o uvođenju naknade za razvoj za sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje malih naselja i zaštite voda u Istarskoj županiji(Sl. novine IŽ 13/10, str. 712)

ODLUKE O PRIKLJUČENJU GRADA PULE, GRADA VODNJAN, OPĆINE MARČANA, MEDULIN, LIŽNJAN, BARBAN, SVETVIČENAT I FAŽANA.

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI

 1. adobepdfOpći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe - pročišćeni tekst
 2. adobepdfOpći i tehnički uvjeti - obrasci i sheme

ODLUKE VODOVODA PULA d.o.o.

 1. adobepdf Etički kodeks
 2. adobepdf Pravilnik o dodjeli donacija i sponzorstva

PLAN POSLOVANJA

 1. adobepdfPlan poslovanja za 2016.

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

2016

 1. adobepdfFinancijski izvještaj
 2. adobepdfFinancijski konsolidirani izvještaj

2015

 1. adobepdfFinancijski izvještaj
 2. adobepdfFinancijski konsolidirani izvještaj

2014

 1. adobepdfFinancijski izvještaj
 2. adobepdfFinancijski konsolidirani izvještaj

2013

 1. adobepdfFinancijski izvještaj
 2. adobepdfFinancijski konsolidirani izvještaj