POPIS ZAKONA, PODZAKONSKIH AKATA I ODLUKA

ZAKONI I PRAVILNICI

 1. Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)
 2. Zakon o vodama (NN 66/19)
 3. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19 )
 4. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13 , 64/15, 104/17, 115/18, 60/20)
 5. Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva ( NN 112/10)
 6. Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga ( NN 112/10)
 7. Zakon o zaštiti potrošača ( NN 41/14, 110/15, 14/19)
 8. Zakon o javnoj nabavi ( NN 120/16)
 9. Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15)
 10. Zakon o mjeriteljstvu ( NN 74/14, 111/18)
 11. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe ( NN 125/17, 39/20)
 12. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe ( NN 28/11 16/14)
 13. Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti ( NN 44/14)
 14. Naredba o ovjerenim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila ( NN 47/05 38/11)

ODLUKE ISTARSKE ŽUPANIJE

 1. Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (Sl. novine IŽ 12/05, str. 678)
 2. Odluka o uvođenju posebne naknade za sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije(Sl. novine IŽ 16/06, str. 973)
 3. Odluka o uvođenju naknade za razvoj za sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje malih naselja i zaštite voda u Istarskoj županiji(Sl. novine IŽ 13/10, str. 712)

ODLUKE O PRIKLJUČENJU GRADA PULE, GRADA VODNJAN, OPĆINE MARČANA, MEDULIN, LIŽNJAN, BARBAN, SVETVIČENAT I FAŽANA.

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI

 1. adobepdfIzmjene općih i tehničkih uvjeta - 28.09.2021.
 2. adobepdfIzmjene općih i tehničkih uvjeta - 01.02.2021.
 3. adobepdfIzmjene općih i tehničkih uvjeta - 28.10.2020.
 4. adobepdfOpći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe - pročišćeni tekst
 5. adobepdfOpći i tehnički uvjeti - obrasci i sheme

ODLUKE VODOVODA PULA d.o.o.

 1. adobepdf Etički kodeks
 2. adobepdf Pravilnik o dodjeli donacija i sponzorstva

AKTI DRUŠTVA

PLAN POSLOVANJA

IZVJEŠTAJI O POSLOVANJU

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

2020

 1. adobepdfRevidirani GFI za 2020. godinu
 2. adobepdfGodišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

2019

 1. adobepdfRevidirani GFI za 2019. godinu

2018

 1. adobepdfRevidirani GFI za 2018. godinu

2017

 1. adobepdfRevidirani GFI za 2017. godinu

2016

 1. adobepdfFinancijski izvještaj
 2. adobepdfFinancijski konsolidirani izvještaj

2015

 1. adobepdfFinancijski izvještaj
 2. adobepdfFinancijski konsolidirani izvještaj

2014

 1. adobepdfFinancijski izvještaj
 2. adobepdfFinancijski konsolidirani izvještaj

2013

 1. adobepdfFinancijski izvještaj
 2. adobepdfFinancijski konsolidirani izvještaj

 

 

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Informacije vezane za dugovanje:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 976,
052 529 944, 052 529 946

 

Promjena vlasnika / korisnika vodnih usluga:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 949,
052 529 973

 

Služba za priključke:
(pon,uto,čet,pet): 08:00 - 10:00 h
(sri) 12:00 - 14:00 h
Telefon - informacije vezane za priključak:
052 529 935 , 052 529 961
Telefon - zaprimanje dokumentacije: 052 529 925

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility