PLAN  REDOVNE  ZAMJENE  VODOMJERA  ZA  2022. GODINU

GRAD PULA (20.12.2021. - 31.01.2022.)

Kastavska, Benčićeva, Braće Levak, 43. Istarske Divizije, Valvidalska, Valturska, Bože Gumpca, Japodska, Flegova, Kaštanjer, Savičentska, Rižanske Skupštine, Stiglicheva, Dragonja, Mirna, Nobileova, Zadarska, Karlovačka, Rimske Centurijacije, Novigradska, Kvarnerska, Barbalićeva, Mohorovičićeva, Kačića Miošića, Nazorova, Mate Balota, Marulićeva, Marsovo polje, Giuseppina Martinuzzi, Lošinjska, Radićeva, Mažuranićeva, Kranjčevićeva, Monvidalska, Studenčeva, Cerneccina, Buzetska, Trinajstićeva, Gladijatorska, Motikina, Pazinska, Faverijska, Gočanska, Teslina Krčka, Emova, Škaleta, Barbanski prolaz

GRAD PULA (20.01.2022. - 28.02.2022.)

Marsovo polje, Valdebečki put, Jasne Crnobori, Ivačićeva, Dolinka, Drenovica, Supilova, Flanatička, Anticova, Laginjina, Plominska, Koparska, Kukuljevićeva, Valturska, Stankovicheva, pazinska, Tesalina, tartinijeva, Vergerieva, Šišanska, Japodska, Vitasovićeva, Kastavska, Štiglicheva, Rovinjska, Rakovčeva, Pazinska, Vitezićeva, Nazorova, Rizzijeva, Keršovanijeva, O.Ban, , Nobileova, Motikina, Koparska

GRAD PULA (20.02.2022. - 31.03.2022.)

Monte Magno, Škokovica, Medulinska cesta, Ronjova, Nazorova, Kosova, Valvazorova, Kirćeva, Mutilska, Liburnijska, Argonautska, Kraška, Šišanska, Preradovićeva, Vukovarska, Rižanske Skupštine, Karlovačka, Varaždinska

GRAD PULA (21.03.2022. - 30.04.2022.)

Busoler, Šišanska, Giardini, Istarska, Vodnjanska, Paduljski put, Industrijsaka, Partizanski put, Cankareva, Krmpotićeva, Teslina, Epulonova, Scalierova

GRAD PULA (20.04.2022. - 31.05.2022.)

Cvečićev uspon, Uspon Sv. Stjepana, Giardini, Castropola, Uspon na Kaštel, Glavinićev uspon, Sergijevaca, Anticova, Držićeva, Hermana dalmatina, Danteov trg,Maksimijanova

OPĆINA SVETVIČENAT (20.02.2022. - 31.03.2022.)

Čabrunići, Tršićani, Peresije, Pajkovići, Bokordići, Režanci, Cukrići

OPĆINA SVETVIČENAT (21.03.2022. - 30.04.2022.)

Pusti, Bibići, Pekici, Štokovci, Bjažići, Bibići

GRAD VODNJAN (20.02.2022. - 31.03.2022.)

Gajana

OPĆINA LIŽNJAN (21.03.2022. - 30.04.2022.)

Muntić, Valtura, Ušići Dvori, Jadreški, Ližnjan

OPĆINA MEDULIN (20.04.2022. - 31.05.2022.)

Pješćana uvala, Banjole, Vinkuran

 

Kontakt

Vodovod Pula d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

Radićeva 9, 52100 Pula
Tel:   +385(0)52/529-900
Fax:  +385(0)52/211-554
e-mail:
protokol@vodovod-pula.hr

OIB:   19798348108

Plaćanje iz inozemstva

Multivalutni račun:
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X

 

Plaćanje računa

Poštovani korisnici!

Plaćajte račune u FINA-i bez troškova naknade.

Radno vrijeme

Reklamacije:
(pon-pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052/529-900 - opcija izbornika 3, 052/529-934, 052/529-948

 

Informacije vezane za dugovanje:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 976,
052 529 944, 052 529 946

 

Promjena vlasnika / korisnika vodnih usluga:
(pon - pet): 08:00 - 13:00 h
Telefon (pon-pet): 052 529 949,
052 529 973

 

Služba za priključke:
(pon,uto,čet,pet): 08:00 - 10:00 h
(sri) 12:00 - 14:00 h
Telefon - informacije vezane za priključak:
052 529 935 , 052 529 961
Telefon - zaprimanje dokumentacije: 052 529 925

 

Dnevni odmor: 10:00 - 10:30 h

Accessibility