OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        24.09.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 10:30 do 12:30 sati

LOKACIJA:              Puljska cesta na Velom Vrhu

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        23.09.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:30 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Valovine i Musilska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        20.09.2019. (petak)

VRIJEME:               od 8:30 do 9:30 sati

LOKACIJA:              Pješčana Uvala – 9.ogranak

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        19.09.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 8:30 do 9:30 sati

LOKACIJA:              Mandićeva ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        18.09.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 12:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              Premantura – Krše od kućnog broja 40 do broja 80

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        18.09.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 12:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              Ulica braće Leonardelli

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka

DAN:                        18.09.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 8:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Valbandon- ulica Lavanda od križanja sa ulicom Pineta do križanja sa ulicom Kuntrada te ulica Kuntrada

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        18.09.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 8:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              ulica Paduljski put od križanja sa ulicom Karšiola do križanja sa Štinjanskom cestom te Varetonova stancija

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        17.09.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 8:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Monte Šerpo oko kućnog broja 15

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        11.09.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:00 do 17:00 sati

LOKACIJA:              naselja Foli, Bričanci, Savičenta, Frlini, Krase, Brhanići, Šikuti i Čubani

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        09.09.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 13:20 do 16:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Kalpurnija Pisona

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjan:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        09.09.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 10:00 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Peroj – naselja Kadar, Foleti i Bebač

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        06.09.2019. (petak)

VRIJEME:               od 12:30 do 17:00 sati

LOKACIJA:              dio Radićeve ulice od Vergerijeve do Dobriline

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

Zbog sanacije razbijenog cijevovoda dio Krnice oko kućnog broja 64

bez vode od17:00-do 20:00

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                                     PROŠIRENJE OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        04.09.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 10:45 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Vodnjan – Željeznička ulica, Ulica Biasoletto od kućnog broja 88 do broja 94, Smareglina ulica od broja 57 do broja 63 te naselje Salvela

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        04.09.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 10:45 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Vodnjan – Željeznička ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

Hitna sanacija gubitka vode u ulici Toro - Via Toro u naelju Galilžana.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        29.08.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:00 do 10:00 sati

LOKACIJA:              dio ulice Kaštanjer od križanja sa Japodskom do križanja sa Kvarnerskom ulicom

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        28.08.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:30 do 10:30 sati

LOKACIJA:              Premantura – Runjačica oko broja 50

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        27.08.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 8:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselje Hreljići od kućnog broja 2 do broja 8

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        27.08.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 8:30 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Medulin – Burle kućni brojevi 119 A, 121 i broj 140

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        23.08.2019. (petak)

VRIJEME:               od 9:00 do 14:00 sati

LOKACIJA:              Rakalj – Dalmatinska ulica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        19.08.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              Barbalićeva ulica kućni brojevi 1 i 3 i Mohorovičićeva ulica kućni brojevi 1 i 2

           

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        16.08.2019. (petak)

VRIJEME:               od 8:30 do 11:00 sati

LOKACIJA:              dio naselja Marčana od kućnog broja 270 do broja 317

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        14.08.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 8:30 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Kastavska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        09.08.2019. (petak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Giuseppine Martinuzzi

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

bez vode-od Velikih Vrata do Gradišća do kasnih popodnevnih sati

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Opčine Fažana

UZROK PREKIDA: hitna sanacija cjevovoda

DAN:                        03.08.2019. (subota)

VRIJEME:               od11:00 do 15:00

LOKACIJA:              Perojska cesta

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        02.08.2019. (petak)

VRIJEME:               od 8:00 do 9:00 sati

LOKACIJA:              Smoljanci

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        31.07.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselja Filipanski Dvori, Šarići, Krvavići i Divšići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                                      PROŠIRENJE OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        30.07.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 9:30 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Put od fortica od Ulice Majoli do Stancije Kataro, dio Ulice Monte Galuzzo oko broja 15, Ulica Muniština i Ulica Begovica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        30.07.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 9:30 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Put od fortica od Šišanske do Ulice Majoli

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na cjevovodu

DAN:                        25.07.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 10:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              dio Trinajstićeve od broja 9 prema autobusnom kolodvoru

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka

DAN:                      24.07.2019. (srijeda)                                                  

VRIJEME:               od 12:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Melnica i Grabri

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        22.07.2019.(ponedjeljak)

VRIJEME:               od 11:00 do 13:00

LOKACIJA:              naselja Bokordići i Pustijanci

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znan

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                      22.07.2019. (ponedjeljak)                                         

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Orihi, Trlji, Škitaća

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA d.o.o.

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                          

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                                          Pula 18.07.2019.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Šikići:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija cjevovoda

DAN:                        18.07.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 21:00 do 03:00

LOKACIJA:              Put od Fortice do kč.br.26,Ulica Lokvere,Medulinska cesta od 71 do 83 i dio ul.Urati

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                                                                    

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                      

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                     

                                                                     -live                                                              

                                                                      -glazba                                           

                                                                      -info                                                                                            

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        18.07.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 12:00 do 14:00 sati

LOKACIJA:              Benčićeva ulica od križanja sa Vitasovićevom do Ulice braće Levak

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

        

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        18.07.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 8:30 do 9:30 sati

LOKACIJA:              naselja Štokovci, Bijažići i Stancija Čabrunići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na cjevovodu

DAN:                        17.07.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 12:00 do 13:00 sati

LOKACIJA:              autokamp Puntižela i područje kupališta Hidrobaza u Štinjanu

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

        

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        16.07.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 9:30 do 10:30 sati

LOKACIJA:              naselje Betiga

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        16.07.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Sponzina ulica od kućnog broja 49 do broja 75

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                            PRODUŽENJE RADOVA

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: izgradnja nove vodovodne mreže

DAN:                        15.07.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 08:00 do 18:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Rimske centurijacije kućni brojevi 69 i 71, Japodska ulica od kućnog broja 3 do broja 19 te Ulica Kaštanjer kućni brojevi 42, 42A, 44, 46 i broj 53

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        15.07.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 8:45 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Pješčana Uvala-1.ogranak od križanja sa 4.ogrankom do križanja sa 2.ogrankom, zatim 5.ogranak, 7.ogranak i 8.ogranak kućni brojevi 1 i 2

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        12.07.2019. (petak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Valbandon – Ulica Lavanda od Ulice Pineta do Ulice Kontrada i Ulica Kontrada

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        05.07.2019. (petak)

VRIJEME:               od 8:00 do 10:00 sati

LOKACIJA:              Banovčeva ulica od kućnog broja 31 do broja 41

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        04.07.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 11:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Gilešići i Boškari

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        03.07.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 10:30 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Musilska ulica od kućnog broja 1 do broja 9 i Ulica Valovine

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

        

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana i Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        03.07.2019. (srijeda)

VRIJEME:               normalizacija opskrbe vodom oko 14:00 sati

LOKACIJA:              naselja Majmajola, Paradiž, Sveti Kirin, Kacana, Mičini, Stancija Falaš, Cirka, Stancija Grgur, Juršići, Gilešići, Butkovići, Bonašini, Brščići, Bankovići, Dokići, Mandelići, Orlići, Klarići i Škicini

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

                                      PROŠIRENJE OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        02.07.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 8:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Muntić od kućnog broja 4 do broja 76 i od broja 121 do 136

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        02.07.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 8:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Muntić od kućnog broja 4 do broja 10

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: izgradnja nove vodovodne mreže

DAN:                        01.07.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 8:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              Loborika kućni brojevi 1, 1A, 2, 3, 3A i broj 66

dio naselja Loborika istočno od državne ceste i to od centra u smjeru Radeki Polja i Pule

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

        

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana i Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        01.07.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:               normalizacija oko 14:00 sati

LOKACIJA:              naselja Majmajola, Paradiž, Sveti Kirin, Kacana, Mičini, Stancija Falaš, Cirka i Stancija Grgur

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        28.06.2019. (petak)

LOKACIJA:                                                                         VRIJEME:              

Valturska ulica kućni brojevi 70, 68, 78 i 82,

Japodska ulica kućni brojevi 66, 66 A, 66B,

66C, 68 i 68 A                                                                     od 8:30 do 12:00 sati

Kastavska ulica od Ulice braće Levak do

Benčićeve ulice                                                                 od 8:00 do 9:00 sati

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

Zbog puknuća cijevi  na Valovinama 6 i dio Stoje bit će bez vode u vremenu od 21:00 do 24:00.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        24.06.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselje Busoler

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        21.06.2019. (petak)

VRIJEME:               od 12:30 do 13:30 sati

LOKACIJA:              naselje Medulin - Šaraje

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        18.06.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 8:30 do 10:00 sati

LOKACIJA:              Ulica Valsaline

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        17.06.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 11:00 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Dobrićeva ulica od kućnog broja 1 do broja 7 i od broja 4 do broja 17

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        11.06.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 12:00 do 17:00 sati

LOKACIJA:              dio Radićeve ulice od Kranjčevićeve do Marijanijeve ulice

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        05.06.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 11:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Mihovilovićeva ulica od Ivančićeve do kućnog broja 20

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        04.06.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 8:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselje Medulin      -Mukalba

-Biškupija od kućnog broja 41 do broja 65

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        30.05.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:30 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselje Volme, Mušoga kućni broj 15, Resort Del Mar i apartmansko naselje Marina Ibacom

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        28.05.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 11:00 do 15:00 sati

LOKACIJA:              Paduljski put od Ulice Karšiola do Štinjanske ceste i Varetonova stancija

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        28.05.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 8:40 do 10:00 sati

LOKACIJA:              De Franceschijeva ulica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        24.05.2019. (petak)

VRIJEME:               od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Galižana – Via Toro

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        24.05.2019. (petak)

VRIJEME:               od 8:30 do 10:00 sati

LOKACIJA:              Benussijeva ulica i Monte Paradiso

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        23.05.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 7:30 do 15:00 sati

LOKACIJA:              Guran i Stancija Cecilija

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        21.05.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 8:00 do 16:00 sati

LOKACIJA:              naselje Medulin - Munida od kućnog broja 72 do broja 123

                                                                              -Biškupija

                                                                              -dio Burla uz naselje Biškupiju    

                                                                  -Mukalba

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        21.05.2019. (utorak)

VRIJEME:               normalizacija oko 12:00 sati

LOKACIJA:              Pješčana Uvala – 9.ogranak

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA d.o.o.

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                          

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                                          Pula, 17.05.2019.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Fažane:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija cjevovoda

DAN:                        17.05.2019. (petak)

VRIJEME:               od 11:00 do 13:00

LOKACIJA:              Ul. Vladimira Nazora

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                                                                   

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                      

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                     

                                                                     -live                                                              

                                                                      -glazba                                           

                                                                      -info                                                                                            

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        16.05.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:30 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Pješčana Uvala - 5.ogranak, 7.ogranak i 1.ogranak od 3. do 8.ogranka

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        15.05.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 11:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Nezakcijska ulica i Motovunski prolaz

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        14.05.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 8:30 do 10:00 sati

LOKACIJA:              Pješčana Uvala VII ogranak i I ogranak broj od 1 do 5

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                       14.05.2019. (utorak)                                                   

VRIJEME:               od 8:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselja Glavani i Prdajci

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

ZBOG  PUKNUĆA CIJEVI  UŽI CENTAR  POMERA BITI  ĆE BEZ  VODE  OD 10:45h  DO  14:00 h .

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        07.05.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 12:00 do 14:00 sati

LOKACIJA:              Fažana – Ulica Antonio Smareglia

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija zasuna

DAN:                        07.05.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 10:40 do 11:30 sati

LOKACIJA:              Koparska ulica kućni broj 56

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

        

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        07.05.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 9:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              naselja Raponji, Smoljanci, Vidulini, Salambati i Krančići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija ventila

DAN:                        07.05.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 9:30 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Boškovićev uspon kućni broj 20 i Voltićeva ulica kućni broj 9

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

hitna sanacija puknuća cjevovoda od 10:30 do kasnih popodnevnih sati

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

        

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        03.05.2019. (petak)

VRIJEME:               od 9:30 do 15:00 sati

LOKACIJA:              naselja Raponji, Smoljanci, Vidulini, Salambati i Krančići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

        

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na cjevovodu

DAN:                        03.05.2019. (petak)

VRIJEME:               od 8:00 do 10:00 sati

LOKACIJA:              naselja Bibići, Pekici i Industrijska zona Bibići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        02.05.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               normalizacija opskrbe vodom oko 13:00 sati

LOKACIJA:              Loborika – dio naselja istočno od državne ceste i to od centra u smjeru Radeki Polja i Pule

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        30.04.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 10:00 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Cankarova ulica, dio Krmpotićeve ulice od Ulice Bartolomeo dei Vitrei do Rakovčeve ulice

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na cjevovodu

DAN:                        30.04.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 8:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              naselja Raponji, Smoljanci, Krančići, Vidulini i Salambati

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod

OBAVIJEST O VODOOPSKRBI

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna zamjena redukcionog ventila

DAN:                        30.04.2019. (utorak)

VRIJEME:               mogućnost promjene pritiska i kraćeg prekida vodoopskrbe

od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              TN Barbariga

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna zamjena ventila

DAN:                        29.04.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:               od 9:30 do 11:30 sati

LOKACIJA:              Fažana – Istarska ulica kućni broj 3

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

                            DOPUNA OBAVIJSETI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na cjevovodu

DAN:                        26.04.2019. (petak)

VRIJEME:               od 10:40 do 14:00 sati

LOKACIJA:              naselja Raponji, Smoljanci, Vidulini, Salambati i Krančići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na cjevovodu

DAN:                        26.04.2019. (petak)

VRIJEME:               od 10:40 do 14:00 sati

LOKACIJA:              naselja Raponji, Smoljanci, Vidulini i Salambati

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O VODOOPSKRBI

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        26.04.2019. (petak)

VRIJEME:               smanjeni pritisak od 9:00 do 10:00 sati

LOKACIJA:              Poduzetnička zona Galižana

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        25.04.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 12:30 do 14:00 sati

LOKACIJA:              naselje Butkovići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        18.04.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 9:30 do 10:30 sati

LOKACIJA:              Pješčana Uvala – 1.ogranak kućni broj 14 te od broja 17 do broja 21

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O VODOOPSKRBI

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: ispitivanje protoka linije

DAN:                        18.04.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               smanjeni pritisak i povremeno bez vode od 9:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              naselja Raponji, Smoljanci, Krančići, Vidulini i Salambati

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Svetvinčenat i Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        17.04.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 9:00 do 13:00 sati

LOKACIJA:              naselja Kuftići, Orbanići i Butkovići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija kvara na pumpi

DAN:                        16.04.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 9:30 sati do 11:00 sati

LOKACIJA:              naselje Pinezići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na cjevovodu

DAN:                        16.04.2019. (utorak)

VRIJEME:               od 8:00 do 12:00 sati

LOKACIJA:              Fucane kućni brojevi 1 A, 2 i 96 te Osipovica od kućnog broja 1 do broja 3 i brojevi 14 i 20

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

PREDMET:   OBAVIJEST O PRODUŽENJU RADOVA        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija cjevovoda

DAN:                        13.04.2019. (subota)

VRIJEME:               od 13:00 do 16:00

LOKACIJA:              Paduljski put od kučnog broja 28 do raskršča sa Štinjanskom cestom

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                                                                   

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                      

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                     

                                                                     -live                                                              

                                                                      -glazba                                           

                                                                      -info                                                                                            

 

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija cjevovoda

DAN:                        13.04.2019. (subota)

VRIJEME:               od 7:00 do 13:00

LOKACIJA:              Paduljski put od kučnog broja 28 do raskršča sa Štinjanskom cestom

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                                                                    

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                      

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                     

                                                                     -live                                                              

                                                                      -glazba                                           

                                                                      -info                                                                                            

VODOVOD PULA d.o.o.

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                          

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                                          Pula11.04.2019.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PRODUŽENJU RADOVA        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Ližnjana:

UZROK PREKIDA: ispiranje cijevovoda(produžetak radova)

DAN:                        11.04.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 18:00 na dalje voda za piće moči če se uzeti iz cisterne pozivom na 052/529 972

LOKACIJA:              Ližnjan

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                                                                    

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                      

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                     

                                                                     -live                                                              

                                                                      -glazba                                           

                                                                      -info                                                                                            

VODOVOD PULA d.o.o.

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                          

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                                          Pula11.04.2019.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PRODUŽENJU RADOVA        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Ližnjana:

UZROK PREKIDA: ispiranje cijevovoda(produžetak radova)

DAN:                        11.04.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               od 18:00 na dalje voda za piće moči če se uzeti iz cisterne pozivom na 052/529 972

LOKACIJA:              Ližnjan

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                                                                    

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                      

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                     

                                                                     -live                                                              

                                                                      -glazba                                           

                                                                      -info                                                                                            

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        10.04.2019. (srijeda)

VRIJEME:               od 8:45 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Vinkuran – Kučine i Štrped

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Opčine Ližnjan

UZROK PREKIDA: hitna sanacija cjevovoda

DAN:                        09.04.2019 utorak

VRIJEME:               od 18:30 do 23:00

LOKACIJA:              naselje Jadreški

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        08.04.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 14:30 do 19:00 sati 

LOKACIJA:              Štinjan – Ulica Baližerka od Ulice Puntižela do Ulice Šurida, Ulica Šurida, Valdemuška, Prilaz Plazina, Prilaz Runci, Fažanska cesta od kućnog broja 54 do broja 116 i Turulska ulica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        03.04.2019. (srijeda)

VRIJEME:                od 10:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Savičenta i Šikuti

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        03.04.2019. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Marulićeva kućni broj 1, Ulica Marsovog polja kućni broj 4, Nazorova ulica kućni broj 2 i neparni brojevi od broja 1 do 17

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                       Pp Pula 01.04.2019.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM      

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Opčine Fažana

UZROK PREKIDA: hitna sanacija cjevovoda

DAN:                        01.04.2019

VRIJEME:               od 10:30-do 14:00

LOKACIJA:              Ulica Dragonja

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                    

VODOVOD PULA d.o.o.

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                          

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

7/2019-130/BE/MZ

 


Naš broj:                                                                                  Vaš broj:                                                                                                          Pula, 28.03.2019.

                                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PRODUŽENJU RADOVA        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija cjevovoda

DAN:                        28.03.2019. (četvrtak)

VRIJEME:               do ranih jutarnjih sati

LOKACIJA:              Štinjan-Kašćuni od kučnog broja 7 do 31

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                         Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.

               

               

Na znanje:          Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                           

Laboratorij Karolina, e-mail                               

Grad Pula, (216 395)

Radio Medulin, e-mail

Regional express, e-mail

Glas Istre, e-mail   -portal                                                

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                                                                                                                                    

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                      

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                     

                                                                     -live                                                              

                                                                      -glazba                                           

                                                                      -info                                                                                            

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija cjevovoda

DAN:                        28.03.2019. (četvrtak)

VRIJEME:                od 13:30 do 18:00 sati 

LOKACIJA:              Štinjan – Kašćuni od kućnog broja 7 do broja 31

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        28.03.2019. (četvrtak)

VRIJEME:                od 12:30 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Osječka ulica od kućnog broja 7 do broja 15, Ulica Ljudevita Posavskog kućni broj 2 A i Kupelwieserova  broj 1

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

Od 20:15 do daljnjeg radi puknuća cijevi bez vode če biti sljedeće ulice:Monte Magnjo , Bačićev Prilaz i Svete Felicite.

ZBOG  PUKNUĆA  CIJEV  DIO  LOBORIKE BITI ĆE  BEZ  VODE OD 16h  DO  21 h.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        25.03.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 11:45 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Trg kralja Tomislava kućni brojevi 9, 11 i 13

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka na gradskom ventilu

DAN:                        25.03.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 11:00 do 13:00 sati

LOKACIJA:              Fažana – Istarska ulica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        25.03.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:30 do 11:00 sati

LOKACIJA:              Valbandon - Mala vala od Fažanske ceste prema Puntiželi

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        22.03.2019. (petak)

VRIJEME:                od 12:30 do 17:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Krnica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        22.03.2019. (petak)

VRIJEME:                od 9:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Zoranićeva i Savudrijska ulica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        22.03.2019. (petak)

VRIJEME:                od 9:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Viška ulica od kućnog broja 24 do broja 30

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        20.03.2019. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Sveti Kirin, Tići, Stancija Grgur i Cirka

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        19.03.2019. (utorak)

VRIJEME:                od 9:00 do 10:30 sati 

LOKACIJA:              Vinogradska ulica od kućnog broja 6 do broja 16 i od broja 9 do broja 19

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknuća cjevovoda

DAN:                        18.03.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:                normalizacija opskrbe vodom oko 14:00 sati 

LOKACIJA:              Medulin – Ribarska ulica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija ventila

DAN:                        18.03.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:30 do 9:30 sati 

LOKACIJA:              Ulica braće Čeh, Ulica Monte Šerpo kućni brojevi 1 i 2, Dukićeva ulica i Komunal

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        15.03.2019. (petak)

VRIJEME:                od 10:15 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Vrčevan

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        13.03.2019. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Valbonaša - Premanturska cesta od kućnog broja 232 do broja 250

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija ventila

DAN:                        12.03.2019. (utorak)                                                   

VRIJEME:                od 11:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Stancija Palijon, Hrboki, Dobrani, Beloči i Rebići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        12.03.2019. (utorak)

VRIJEME:                od 9:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Bijažići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        11.03.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 10:30 do 11:30 sati 

LOKACIJA:              dio Zadarske ulice od Nobileove do Rižanske ulice

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        08.03.2019. (petak)

VRIJEME:                od 12:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              dio Zadarske ulice od Nobileove do Rižanske ulice

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        08.03.2019. (petak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Bože Gumpca kućni brojevi 66 i 70

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        07.03.2019. (četvrtak)

VRIJEME:                od 11:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              dio Zadarske ulice od Nobileove do Rižanske ulice

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka

DAN:                        07.03.2019. (četvrtak)

VRIJEME:                od 9:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Medulin – Munida od kućnog broja 80 do broja 90

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        06.03.2019. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Proštinske bune od kućnog broja 21 do broja 45 (samo neparni kućni brojevi)

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        04.03.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 13:30 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Loborika – od Župnog ureda do bloketare

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM         

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana-naselje Valbandon:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        28.02.2019. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:15 do 15:00 sati

LOKACIJA:              Mala cesta, Mala vala i Valbandon jug, Ulica lavanda, Kvart mimoza, Kuntrada i Ulica pineta

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        27.02.2019. (srijeda)

VRIJEME:                od 12:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Krnica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        26.02.2019. (utorak)

VRIJEME:                normalizacija opskrbe vodom oko 18:00 sati 

LOKACIJA:              Modrušanov prilaz od kućnog broja 1 do broja 17, dio Ulice Jasne Crnobori od križanja sa Modrušanovim prilazom do Premanturske ceste te od kućnog broja 42 do broja 54 i od broja 69 do broja 99, Valdebečki put od kućnog broja 18 do broja 47, Ulica Drenovica, Ulica Monte Karoca, Ulica Koleži, dio Premanturske ceste od Valdebečkog puta do zadnjih kuća u smjeru Premanture, Wolffova ulica, Ulica Špiljavac, Kavrerski put od kućnog broja 1 do broja 67 i Ulica Dolinka od kućnog broja 2 do broja 6        

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana-naselje Valbandon:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        26.02.2019. (utorak)

LOKACIJA:                                                             VRIJEME:               

Kamelija, Dragonja, Ulika, Voćarska,             normalizacija oko 9:30 sati 

Kvart mimoza, Lavanda i Prilaz marini                                                          

Pineta, Kontrada, Lavanda od Pinete do       normalizacija oko 15: sati

Kontrade, Mala cesta i Mala vala                     

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        22.02.2019. (petak)

VRIJEME:                od 9:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Melnica od kućnog broja 19 do broja 24 i cijeli Grabri

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        20.02.2019. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:00 do 9:00 sati 

LOKACIJA:              De Franceschijeva ulica kućni brojevi 62, 62A, 62B, 62C i broj 64

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija ventila

DAN:                        18.02.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 12:30 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Fižela kućni brojevi 5, 6 i 7 i ulica Vergarola

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija ventila

DAN:                        18.02.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Smareglina ulica od Švalbine do Laginjine ulice, Laginjina ulica br.5 i Dobrilina ulica br.5

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija ventila

DAN:                        15.02.2019. (petak)

VRIJEME:                od 9:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Ćirilometodske družbe kućni broj 1

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        15.02.2019. (petak)

VRIJEME:                od 8:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              ulice Moncanor i Orbanin

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        14.02.2019. (četvrtak)

VRIJEME:                normalizacija oko 19:00 sati 

LOKACIJA:              dio Medulinske ceste od kućnog broja 49 do broja 69 i Orban kućni broj 40

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        13.02.2019. (srijeda)

VRIJEME:                 od 11:10 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Glavani i Računići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        13.02.2019. (srijeda)

VRIJEME:                normalizacija do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Cokuni, Cveki, Mutvoran i Stancija Kumparička

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        13.02.2019. (srijeda)                                                  

VRIJEME:                normalizacija do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Kožljani, Celići, Fumeti, Majčići i Ivanušići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        13.02.2019. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              dio Ulice Veruda od Tomasinijeve ulice do Ulice Prekomorskih   brigada i dio Krležine ulice od kućnog broja 22 do broja 44

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija ventila

DAN:                        12.02.2019. (utorak)

VRIJEME:                od 13:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Betiga

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        11.02.2019. (ponedjeljak)                                         

VRIJEME:                od 12:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Grandići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        08.02.2019. (petak)

VRIJEME:                od 12:30 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Giuseppine Martinuzzi

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija ventila

DAN:                        08.02.2019. (petak)

VRIJEME:                od 9:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Bijažići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        08.02.2019. (petak)

VRIJEME:                od 8:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              bez vode naselje Galižana, smanjeni pritisak očekuje se u Poduzetničkoj zoni Galižana

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        07.02.2019. (četvrtak)

VRIJEME:                od 9:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              dio Ulice Veruda od Tomasinijeve ulice do Ulice Prekomorskih   brigada i dio Krležine ulice od kućnog broja 22 do broja 44

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        07.02.2019. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:30 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Divkovićeva ulica kućni broj 5

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        06.02.2019. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:30 do 10:30 sati 

LOKACIJA:              Biškupije kućni brojevi 79, 81, 81B i 83A

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija ventila

DAN:                        04.02.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Ferlini, Krase, Brhanići i Svetvinčenat kućni brojevi 48 A i 96 A

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        30.01.2019. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Muntić i Valtura

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        29.01.2019. (utorak)

VRIJEME:                od 9:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              dio Zagrebačke ulice od Rakovčeve do Epulonove ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        24.01.2019. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Biškupije od kućnog broja 7 do broja 88

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        23.01.2019. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:45 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica braće Leonardelli

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        21.01.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 13:30 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Musilska ulica i Ulica Valovine

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        17.01.2019. (četvrtak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Tršćanska ulica kućni broj 5

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        17.01.2019. (četvrtak)                                                

VRIJEME:                od 8:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Bašići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Marčana i Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        16.01.2019. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Kuftići, Orbanići, Butkovići, Cetinići, Matelići, Negričani, Boduleri i Kužinići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        15.01.2019. (utorak)

VRIJEME:                od 8:45 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Mornarički trg kućni brojevi 1 i 2

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Marčana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        11.01.2019. (petak)

VRIJEME:                normalizacija oko 18:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Rakalj

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        09.01.2019. (srijeda)

VRIJEME:                od 11:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Kavran

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        07.01.2019. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Mutvoranska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        03.01.2019. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:45 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              dio Ulice Kaštanjer od Japodske do Ulice Bože Gumpca

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        31.12.2018. (ponedjeljak)                                         

VRIJEME:                od 10:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Bašići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        31.12.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 9:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Vodnjan – Ulica 1.maj, Fažanska cesta i dio Ulice San Rocco od nogometnog igrališta do Fažanske ceste

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        31.12.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:00 do 9:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Valbruna

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        28.12.2018. (petak)

VRIJEME:                od 12:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Galižana – Ulica Antonio Pianella i Stancija Monteci

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        28.12.2018. (petak)

VRIJEME:                od 8:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Novigradska ulica, Limska ulica i dio Bastijanove ulice od Vukovarske do Ulice Rimske centurijacije

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        27.12.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Kochova ulica od Ulice Ljudevita Posavskog do Ulice grada Graza i dio Jeretove ulice od kućnog broja 7 do broja 17

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

UZROK PREKIDA: Hitna intervencija(puknuče cijevi)

DAN:             22.12.2018.(subota)

VRIJEME:               od 9:00 do 17:00

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Opčine Fažana

LOKACIJA:              Ulica Matije Vllačiča od križanja Galižanske ceste do križanja sa Puljskom cestom

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                        

               

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        21.12.2018. (petak)

VRIJEME:               od 12:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              dio naselja Peruški od nogomrtnog igrališta prema Išići te naselje Išići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Svetvinčenat :

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        21.12.2018. (petak)

VRIJEME:               od 8:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Tići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        20.12.2018. (četvrtak)                                                

VRIJEME:               od 14:30 do 17:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Orihi, Trlji i Škitača

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        17.12.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 13:30 do 17:00 sati 

LOKACIJA:              dio Rizzijeve ulice brojevi 61 i 63 te dio Marijanijeve ulice brojevi 16 i 18

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi unutar gradilišta

DAN:                        17.12.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 11:45 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Coppova ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        17.12.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 9:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Olge Ban, Spinčićeva ulica, Gundulićeva ulica od kućnog broja 1 do broja 7, Kranjčevićeva ulica kućni brojevi 6 i 8 i Mažuranićeva ulica od kućnog broja 21 do broja 23

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        17.12.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              dio Ulice Vallelunga od kućnog broja 20 do broja 30

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gradskog ventila

DAN:                        14.12.2018. (petak)

VRIJEME:                od 12:30 do 13:30 sati 

LOKACIJA:              Japodska ulica kućni broj 70

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana i Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        14.12.2018. (petak)

VRIJEME:                od 11:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Tršićani, Krnjaloža, Cukrići, Gajana i dio Čabrunići ispod pruge

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

                            PRODUŽENJE RADOVA

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: uklapanje novoizgrađene vodovodne mreže

DAN:                        13.12.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:00 do 17:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Olge Ban, Spinčićeva ulica, Gundulićeva ulica od kućnog broja 1 do broja 7, Kranjčevićeva ulica kućni brojevi 6 i 8 i Mažuranićeva ulica od kućnog broja 21 do broja 23

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        13.12.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:45 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Orbanin

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općina Marčana i Svetvinčenat :

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        11.12.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 9:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Kuftići, Orbanići, Butkovići, Cetinići, Matelići, Kužinići, Negričani i Boduleri

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        10.12.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 9:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Valtursko Polje od kućnog broja 197 do broja 204

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

                                      PROŠIRENJE OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        06.12.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 11:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              dio Jeretove ulice od Mornaričke crkve do Mornaričkog groblja, Greblova ulica i dio Negrijeve ulice od Jeretove do Kochove

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        06.12.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 11:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              dio Jeretove ulice od Mornaričke crkve do Mornaričkog groblja

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        06.12.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 9:30 do 10:30 sati 

LOKACIJA:              Premantura – Selo-Varoš

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        05.12.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 11:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Batvači i Golubovo

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        05.12.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Medulin – Munida od kućnog broja 80 do broja 90

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

                            PRODUŽENJE RADOVA

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: ugradnja sekcionog ventila

DAN:                        04.12.2018. (utorak)

VRIJEME:                                                                LOKACIJA: 

od 8:00 do 15:00 sati                                           Kuići, Hreljići i Biletići


od 8:00 do 15:00 sati                                           Bratulići, Stara Stancija (Bratulići)

                                                                                   i Belavići

Slabiji pritisak od 04.12.2018. od 8:00 sati do 05.12.2018. do 12:00 sati, može se očekivati u naseljima Krnica, Cokuni, Cveki, Stancija Kumparička i Mutvoran.         

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju do slijedeće obavijesti.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        30.11.2018. (petak)

VRIJEME:                od 12:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Premantura – Paredine

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        28.11.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 13:00 do 20:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Galižana i Poduzetnička zona Galižana

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        26.11.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 9:30 do 11:30 sati 

LOKACIJA:              Ulica Sisplac od kućnog broja 4 do broja 36 i Gortanova ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        26.11.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Medulin – Burle i Brajdine

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        23.11.2018. (petak)

VRIJEME:                od 11:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Gortanova ulica od kućnog broja 14 do broja 26

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        23.11.2018. (petak)

VRIJEME:                od 10:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Šišan-Plekuti

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        22.11.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Valbandon – Ulica Dragonja

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        21.11.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Vinogradska ulica

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        20.11.2018. (utorak)        

VRIJEME:                od 10:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Šarići, Divšići i Krvavići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        20.11.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 9:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Ulica braće Ilić kućni brojevi 1, 1A i 1B te od kućnog broja 31 do broja 57

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        19.11.2018. (ponedjeljak)                                       

VRIJEME:                od 12:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Balići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

                                       PRODUŽENJE RADOVA

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana iOpćine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: prespoj novoizgrađene vodovodne mreže

DAN:                        16.11.2018. (petak)

VRIJEME:                od 08:00 do 17:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Stancija Mičini, Stancija Paradiž, Majmajola, Stancija Falaš, Kacana, Sveti Kirin, Cirka i Stancija Grgur

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        16.11.2018. (petak)

VRIJEME:                od 13:00 do 17:00 sati 

LOKACIJA:              Valbandon – Ulica Kuntrada i Ulica Lavanda od Pinete do Kuntrade

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        15.11.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 9:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Galižana – Ulica Lumel

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        12.11.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 15:00 do 19:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Frlini

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        12.11.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 09:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Šikuti

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        09.11.2018. (petak)          

VRIJEME:                od 08:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Šarići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        07.11.2018. (srijeda)        

VRIJEME:                od 09:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Peruški, Išići, Jovići, Mali Vareški, Veliki Vareški, Šegotići, Pavičini, Duga Uvala i Kavran

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        05.11.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Štinjan-Ulice Prilaz Plazine i Šurida kućni broj 26

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

                                     PRODUŽENJE RADOVA

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: pranje vodospreme Krnjaloža

DAN:                        02.11.2018. (petak)

VRIJEME:                od 08:00 sati, normalizacija u kasnim večernjim satima 

LOKACIJA:              naselja Baretini i Krnjaloža

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        02.11.2018. (petak)

VRIJEME:                od 9:30 do 11:30 sati 

LOKACIJA:              Valbandon – dio Voćarske ulice od kućnog broja 14 do broja 41

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        31.10.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:30 sati 

LOKACIJA:              ulice Pradorlando i Valdefora

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        31.10.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:00 do 9:00 sati 

LOKACIJA:              Vodnjan – Ulica 1.maja

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija ventila

DAN:                        31.10.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Krase i Brhanići

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        30.10.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 11:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Medulin – Munida od kućnog broja 81 do broja 90

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        30.10.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 11:30 do 12:30 sati 

LOKACIJA:              Japodska ulica kućni brojevi 66 A i 70 i Ulica Bože Gumpca kućni broj 40

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        30.10.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 9:30 do 10:30 sati 

LOKACIJA:              Ulica Ćirilometodske družbe kućni broj 1

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

                            PROŠIRENJE OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: spajanje novoizgrađene linije

DAN:                        29.10.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 9:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Japodska broj 70, Bože Gumpca broj 40 i Japodska kućni brojevi 66 A i B

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        29.10.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 8:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Medulin – Biškupija od kućnog broja 22 do broja 30

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        26.10.2018. (petak)

VRIJEME:               od 10:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Horvata Kiša, Ulica Olge Ban, Spinčićeva od kućnog borja 1 do broja 11, Mažuranovićeva ulica br. 21 i 23    

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA d.o.o.

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                   ┐                                                                  

        

                                              

 


                                    

                                                 ┘

 

4/2018-130/SZP/MZ

 


Naš broj:                                                                       Vaš broj:                                                                        Pula, 25.10.2018.

                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

                                     DOPUNA OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: izrada by-pass za potrebe gradilišta rotora

DAN:                        25.10.2018. (četvrtak)

VRIJEME:               od 8:00 do 19:30 sati

LOKACIJA:              Ulica Horvata Kiša, Ulica Olge Ban, Spinčićeva od kućnog borja 1 do broja 11, Mažuranovićeva ulica br. 21 i 23    

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

.

                                                                                                          Rukovoditelj Tehničke operative

                                                                                                             Ervin Bonaca, dipl.ing.građ.  

               

Na znanje:                                              Javna vatrogasna postrojba, (211 112)                                                                                                    

Laboratorij Karolina, e-mail                                                                                                                             

Grad Pula, (216 395)

Regional express, e-mail

                               Radio Soundset Giardini, e-mail                      

Radio Giardini, e-mail                                                                                                                                                                     

Radio Pula, (377 840)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Radio Maestral, e-mail -tajništvo                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                  -live                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                   -glazba                                                                                                                                  

                                                                                      Glas Istre, e-mail                                                                          -portal                                                                                                                                                                                                                                           

                   DOPUNA OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: izrada by-pass za potrebe gradilišta rotora

DAN:                        25.10.2018. (četvrtak)

VRIJEME:               od 8:00 do 17:30 sati 

LOKACIJA:              Ulica Horvata Kiša, Ulica Olge Ban, Spinčićeva od kućnog borja 1 do broja 11, Mažuranovićeva ulica br. 21 i 23    

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

                                      PRODUŽENJE RADOVA

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        25.10.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Štinjan – Prilaz Plazine

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

                                     DOPUNA OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: izrada by-pass za potrebe gradilišta rotora

DAN:                        25.10.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:00 do 16:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Menacija Priska od kućnog broja 1 do broja 10, Voltićeva ulica od kućnog broja 2 do broja 18, Buonarottijeva ulica od broja 1 do broja 30, Rizzijeva od kućnog broja 17 do broja 63, Marijanijeva ulica oko broja 12, Coppova ulica, Ulica Horvata Kiša, Ulica Olge Ban,Gundulićeva, Kranjčevićeva kućni broj 6, Spinčićeva od kućnog borja 1 do broja 11, Mažuranićeva ulica kućni brojevi 21 i 23 i dio Budicinove ulice od Rizzijeve do Tomasinijeve ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        25.10.2018. (četvrtak)                                              

VRIJEME:                od 9:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Manjadvorci od kućnog broja 1 do broja 40 i od broja 66 do broja 72

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        25.10.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 8:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Štinjan – Prilaz Plazine

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija ventila

DAN:                        24.10.2018. (srijeda)        

VRIJEME:                od 8:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              Duga Uvala – naselja Mirta 1 i Mirta 2

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na sanaciji puknutog cjevovoda

DAN:                        23.10.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 10:00 do 17:00 sati 

LOKACIJA:              ulica Valelunga od kućnog broja 1 do broja 30, područje Katarine i Monumenti

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        22.10.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 10:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              dio Ulice Castropola od De Villeovog uspona do Uspona na kaštel, Ulica Uspon na kaštel, Uspon Sv.Stjepana i Herkulov prolaz kućni broj 1

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA d.o.o.

                                                                 za javnu vodoopskrbu

     52100 Pula, Radićeva 9

 

ŽUPANIJSKI CENTAR 112

(fax 624-446)

                                                    ┐                                                                  

        

                                              

 


                Toshiba Qosmio x500

                                              

 

3/2017-130/DV/SZP

 


Naš broj:                                                        Vaš broj:                                                                        Pula21.10.2018

                                             

PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM        

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Pule

UZROK PREKIDA: Hitna intervencija(puknuče cijevi)

DAN:            21.10.2018.

VRIJEME:               od 09:30 do 13:00

LOKACIJA:              Mutvoranska ulica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        19.10.2018. (petak)

VRIJEME:                od 11:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Perojska cesta od kućnog broja 2 do broja 32

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        19.10.2018. (petak)

VRIJEME:                od 9:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              dio Ulice Kaštanjer od Kvarnerske do Japodske ulice

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        18.10.2018. (četvrtak)     

VRIJEME:                od 12:40 do 16:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Rakalj

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        18.10.2018. (četvrtak)     

VRIJEME:                od 08:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Krnica, Cokuni, Cveki, Mutvoran i Stancija Kumparička

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        17.10.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 10:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              dio Ulice Kaštanjer od Kvarnerske do Japodske ulice

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        16.10.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 10:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Valbandon – dio Ulice Lavanda od križanja sa Ulicom Pineta do križanja sa Ulicom Kontrada

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        15.10.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              dio Ulice Kaštanjer od Kvarnerske do Japodske ulice

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

UZROK PREKIDA: Hitna intervencija(puknuče cijevi)

DAN:             14.10.2018

VRIJEME:               od 14:30 do 19:00

LOKACIJA:              ulica Brajdine od kučnog broja 56 do kučnog

                                    Broja 100

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                        

               

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        10.10.2018. (srijeda)

VRIJEME:                normalizacija opskrbe vodom do 19:00 sati 

LOKACIJA:              Premanturska cesta od kućnog broja 230 do broja 238 i Premanturska cesta kućni broj 186

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        10.10.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 8:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Štinjan – Kozada, Kašćuni, Kalčeva, Varoš, Puntižela, Trsine i Valcereš

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija razbijenog cjevovoda

DAN:                        09.10.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 13:00 do 17:00 sati 

LOKACIJA:              Premanturska cesta od kućnog broja 230 do broja 238 i Premanturska cesta kućni broj 186

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        05.10.2018. (petak)

VRIJEME:                od 11:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Ferlini

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija puknutog cjevovoda

DAN:                        05.10.2018. (petak)

VRIJEME:                od 8:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Medulin – Fucane kućni brojevi 2, 16, 88, 90 i 96

                                                        Osipovica od kućnog broja 1 do broja 14

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        05.10.2018. (petak)

VRIJEME:                od 8:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              Ujevićeva ulica, Ulica Cara Emina kućni brojevi 2 i 4, Tentorova, Gajeva ulica kućni brojevi 1, 2 i 4, Rovinjska ulica kućni broj 3

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        04.10.2018. (četvrtak)     

VRIJEME:                od 08:30 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Cokuni, Cveki, Mutvoran i Stancija Kumparička

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

        

                                      PROŠIRENJE OBAVIJESTI                

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gradskih ventila

DAN:                        02.10.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 11:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Splitska ulica kućni brojevi 7, 8, 10, 12 i 14

                                    Kolodvorska ulica kućni brojevi 2, 4 i 6

                                    Ulica Starih statuta kućni brojevi 1 i 3

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        02.10.2018. (utorak)                                                 

VRIJEME:                od 11:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Manjadvorci i Prdajci

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gradskih ventila

DAN:                        02.10.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 11:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Splitska ulica kućni brojevi 8 i 12

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka na hidrantu

DAN:                        02.10.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 10:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Fižela od kućnog broja 4 do Muzila

                                    Ulica Valovine od kućnog broja 2 do broja 32

                                    Musilska ulica kućni brojevi 7, 9 i 11

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Medulin:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        28.09.2018. (petak)

VRIJEME:                od 12:30 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Pješčana Uvala – 6.ogranak

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Ližnjan:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        28.09.2018. (petak)

VRIJEME:               od 9:30 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Valtura od broja 140 do broja 170

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

                           DOPUNA OBAVIJESTI

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na sanaciji gubitka

DAN:                        25.09.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 8:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Narodni trg od kućnog broja 2 do broja 6 i dio Mletačke ulice od Zagrebačke do Flanatičke ulice

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Marčana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        25.09.2018. (utorak)        

VRIJEME:                od 08:30 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Krnica, Cokuni, Cveki, Mutvoran i Stancija Kumparička

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na sanaciji gubitka

DAN:                        25.09.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 8:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              Narodni trg od kućnog broja 2 do broja 6

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

 

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grad Pula

UZROK PREKIDA: Hitna intervencija(puknuče cijevi)

DAN:             22.09.2018

VRIJEME:               od 12:30 do 16:00

LOKACIJA:              ulice Valdefora i Pradorlando(naselje Zelenika)

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

                                                                                                        

               

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        21.09.2018. (petak)

VRIJEME:                od 12:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Šenoina ulica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        21.09.2018. (petak)

VRIJEME:                od 8:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Fažana – Galižanska cesta od Puljske do Ulice Matije Vlačića

-       Ulica Vladimira Nazora

-       Ulica Matije Vlačića od Galižanske ceste do Sv.Elizeja

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        20.09.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 11:30 do 12:30 sati 

LOKACIJA:              Schiavuzzijev prilaz

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        19.09.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              ulice Pradorlando i Valdefora

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

BZBOG ZAMJENE ZASUNA U VODNJANU UL. ISTARSKA,RUDARSKA,ŽELJEZNIČKA,TRG JAVNE  VAGE I ŠALVELAS,BITI  ĆE   BEZ  VODE  OD  10h  DO  15h .

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        14.09.2018. (petak)

VRIJEME:                od 11:00 do 14:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Jurja Žakna od 43.istarske divizije do Divkovićeve ulice

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        13.09.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 9:00 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Sveti Kirin, Cirka, Tići i Stancija Grgur

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        12.09.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:00 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Ulica Valbruna

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        11.09.2018. (utorak)                                                 

VRIJEME:                od 09:00 do 15:00 sati 

LOKACIJA:              naselja Poljaki, Orihi, Trlji i Škitača

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        11.09.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 7:45 do 11:00 sati 

LOKACIJA:              Tršćanska ulica kućni broj 5

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        10.09.2018. (ponedjeljak)

VRIJEME:                normalizacija oko 12 sati 

LOKACIJA:              Put od fortica od Medulinske do Ulice Majoli

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na puknuću cjevovoda

DAN:                        07.09.2018. (petak)

VRIJEME:                normalizacija opskrbe vodom oko 18 sati 

LOKACIJA:              naselja Majmajola i Stancija Falaš

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Vodnjana:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na puknuću cjevovoda

DAN:                        05.09.2018. (srijeda)

VRIJEME:                normalizacija opskrbe vodom oko 18 sati 

LOKACIJA:              Barbariga – poslovni objekti uz plažu

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        05.09.2018. (srijeda)

VRIJEME:                od 9:15 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              dio Ulice braće Levak od kućnog broja 34 do broja 52

                                    dio Benčićeve ulice od Ulice braće Levak do Vitasovićeve

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        04.09.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 7:00 do 8:00 sati 

LOKACIJA:              Brunjakova ulica

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        30.08.2018. (četvrtak)

VRIJEME:                od 12:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Škatari i dio naselja Šikići

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        29.08.2018. (srijeda)                                                

VRIJEME:                od 09:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Poljaki

                                   

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        28.08.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 11:00 do 13:00 sati 

LOKACIJA:              Negrijeva ulica od Budicinove do Trga kralja Tomislava

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Grada Pule:

UZROK PREKIDA: hitni radovi na vodovodnoj mreži

DAN:                        28.08.2018. (utorak)

VRIJEME:                od 08:00 do 10:00 sati 

LOKACIJA:              ulica Ližnjamoro od Petrovićeve do Butkovićeve

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM   

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Barban:

UZROK PREKIDA: hitna sanacija gubitka vode

DAN:                        22.08.2018. (srijeda)                                                

VRIJEME:                od 09:30 do 12:00 sati 

LOKACIJA:              naselje Grabri

             &n