O nama

Informacije o poduzeću i poslovanju

GDPR - Zaštita osobnih podataka


Dana 25.05.2018. u EU na snagu je stupila Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) kojoj je glavna zadaća osigurati pažljivije i odgovornije rukovanje osobnim podacima korisnika (potrošača), te potošač kao davatelj podataka mora biti obavješten zašto se prikupljaju njegovi osobni podaci, u koju svrhu će se koristiti, i tko će sve imati uvid u njih.

Sukladno Uredbi, OSOBNI PODATAK je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati izravno ili neizravno, na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnim za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.


Vodovod Pula d.o.o. u obavljanju svojih djelatnosti može od Vas zatražiti sljedeće osobne podatke:

1. Ime i prezime,
2. Adresu prebivališta/boravišta, odnosno kućnu adresu/adresu dostave računa,
3. Datum rođenja,
4. OIB,
5. Broj telefona/mobitela,
6. E-mail adresu
7. Izvadak iz zemljišnih knjiga ili kopija katastara
8 .Druge osobne podatke koje su potrebni za obradom Vašeg zahtjeva.

 

Propisima EU -a o zaštiti podataka regulirano je da se Vaši osobni podaci mogu obrađivati samo u nekim situacijama i pod određenim uvjetima, primjerice:

1.) ako ste dali pristanak (morate biti obaviješteni da se vaši podaci prikupljaju)
2.) ako je obrada podataka nužna za sklapanje ugovora, prijavu za posao ako postoji pravna obveza obrade vaših podataka
3.) ako je obrada u vašem „ključnom interesu", primjerice ako ste imali nesreću i liječniku je potreban pristup vašim osobnim zdravstvenim podacima
4.) ako je obrada nužna za izvršavanje zadaća u javnom interesu ili zadaća koje provode državne službe, porezna tijela, policija ili druga javna tijela.


Osobni podaci o vašem rasnom ili etničkom podrijetlu, seksualnoj orijentaciji, političkim stajalištima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvu u sindikatima ili zdravstvenom stanju ne smiju se obrađivati osim u posebnim slučajevima (npr. kada ste izrijekom dali pristanak ili kada je obrada nužna zbog znatnog javnog interesa, na temelju prava EU-a ili nacionalnih zakona).

Osoba ili tijelo koje obrađuje vaše podatke naziva se Voditelj obrade podataka (VODOVOD PULA d.o.o.). Voditelji obrade podataka moraju poštovati pravila EU-a o rukovanju Vašim osobnim podacima i njihovoj pohrani:

1.) podaci se mogu prikupljati samo u jasno definiranu svrhu,
2.) od Vas se ne smije tražiti navođenje prekomjernih podataka,
3.) podaci pomoću kojih Vas je moguće osobno identificirati (npr. ime ili podaci za kontakt) ne smiju se čuvati dulje no što je to nužno,
4.) mora vam se omogućiti da ispravite, uklonite ili blokirate netočne podatke o sebi,
5.) podaci se moraju štititi od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene i  otkrivanja.

 

Ako se osjetljivi osobni podaci ukradu, izgube ili im se ilegalno pristupi (kršenje tajnosti osobnih podataka), pružatelj usluge mora isto prijaviti AZOP-u (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

Voditelj obrade podataka mora Vas izravno obavijestiti ako postoje rizici u vezi s vašim osobnim podacima ili privatnosti zbog takvog kršenja.

U određenim slučajevima ispitanici imaju pravo zatražiti od voditelja obrade podataka da ispravi, ukloni ili blokira netočne podatke o ispitaniku (pravo na zaborav).

Ako smatrate da se s Vašim podacima ne postupa u skladu s propisima ili da su oni nezakonito obrađeni, možete poslati pritužbu Voditelju obrade podataka, odnosno imate pravo zatražiti ispravak, brisanje ili blokiranje podataka te zatražiti da Voditelj obrade podataka o istome obavijesti osobe koje su već vidjele netočne podatke (osim ako to zahtijeva nesrazmjerni napor).

Ako ne dobijete razuman odgovor od Voditelja obrade podataka, možete poslati pritužbu nacionalnom tijelu nadležnom za zaštitu podataka – Agenciji za zaštitu osobih podataka.

Svi zaposlenici VODOVODA PULA d.o.o. koji u obavljanju svojih radnih zadata dođu u doticaj s Vašim osobnim podacima, prema istima će postupati kao s povjerljivim informacijama i neće ih bez Vaše pisane privole otkrivati niti dostavljati trećim osobama.

Osoba zadužena za zaštitu osobnih podataka Vodovoda Pula d.o.o.: Odvjetnik Damir Zagoršćak, Odvjetničko društvo Zagoršćak & Partneri d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 52
Kontakt: Tel. +385 (0)91 201 7888, E-mail: odvjetnik.zagorscak@os.t-com.hr

Pripadajući dokumenti
 • Reklamacije:

  052 529 900 (opcija 3)
  052 529 934
  052 529 948

 • Dugovanje:

  052 529 976
  052 529 944
  052 529 946

 • Promjena vlasnika:

  052 529 949
  052 529 973

 • Priključci (informacije):

  052 529 935
  052 529 961
  052 529 995

 • Priključci (dokumenti):

  052 529 925