Dokumenti

Dokumenti vezani uz našu djelatnost i usluge

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje u sklopu projekta POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE TE SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U AGLOMERACIJI PULA SJEVER
Objavljeno: 25.01.2024. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 01.02.2024.
Izvješće: 02.02.2023. (LINK)


Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje u sklopu projekta RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE U AGLOMERACIJI PULA CENTAR
Objavljeno: 05.03.2024. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 11.03.2024.
Izvješće: 12.03.2024. (LINK)


Nadzor radova u sklopu projekta: RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE U AGLOMERACIJI PULA CENTAR
Objavljeno: 05.03.2024. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 11.03.2024.
Izvješće: 12.03.2024. (LINK)


Usluga upravljanja projektom u sklopu projekta: RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE U AGLOMERACIJI PULA CENTAR
Objavljeno: 05.03.2024. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 11.03.2024.
Izvješće: 12.03.2024. (LINK)


Rekonstrukcija zgrade na Vidikovcu
Objavljeno: 05.02.2024. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 12.02.2024. godine
Izvješće: 13.02.2024. godine (LINK)


Građevinski radovi na izvedbi priključaka i reviziji priključaka
Objavljeno: 26.01.2024. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 01.02.2024. godine
Izvješće: 02.02.2024.  godine (LINK)


Radovi na sanaciji kolnika i asfalterski radovi
Objavljeno: 17.01.2024. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 22.01.2024. godine
Izvješće: 23.01.2024.  godine (LINK)


Usluge odvoza i obrade neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
Objavljeno: 15.12.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 22.12.2023. godine
Izvješće: 22.12.2023. godine (LINK)


Izgradnja vodovodne mreže na području naselja Monte Turko, dionica VMŠ-V13 i dionica ŠŠ-V-5 (iz aglomeracije Pula centar)
Objavljeno: 06.11.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 12.11.2023. godine
Izvješće: 13.11.2023. godine (LINK)


Oprema za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe u sklopu POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE TE SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U AGLOMERACIJI PULA SJEVER
Objavljeno: 27.10.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 06.11.2023. godine
Izvješće: 10.11.2023. godine (LINK)


Izgradnja vodovodne mreže na području naselja Monte Turko, dionica VMŠ-V13 i dionica ŠŠ-V-5 (iz aglomeracije Pula centar)
Objavljeno: 06.11.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 12.11.2023. godine


Izmještanje cjevovoda DN 200 koji prolazi česticom nogometnog centra R8-1 u Fažani
Objavljeno: 19.10.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 25.10.2023. godine
Izvješće: 31.10.2023. godine (LINK)


Izgradnja vodovodne mreže u dijelu naselja Škatri (ogranak ŠŠV-28)
Objavljeno: 19.10.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 25.10.2023. godine
Izvješće: 31.10.2023. godine (LINK)


Usluge informiranja i vidljivosti u sklopu POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE TE SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U AGLOMERACIJI PULA SJEVER
Objavljeno: 18.09.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 25.09.2023. godine
Izvješće: 26.09.2023. godine (LINK)


Izvođenje radova na izvanrednom održavanju mješovitog sustava odvodnje i vodovodne mreže u Mutilskoj ulici
Objavljeno: 13.09.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 19.09.2023. godine
Izvješće: 20.09.2023. godine (LINK)


Izvođenje radova na rekonstrukciji zidanog kanala Pragrande  – uz zgradu glavne Pošte u Puli
Objavljeno: 01.09.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 07.09.2023. godine
Izvješće: 08.09.2023. godine (LINK)


Usluge informiranja i vidljivosti u sklopu POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE TE SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U AGLOMERACIJI PULA SJEVER
Objavljeno: 01.09.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 11.09.2023. godine
Izvješće: 15.09.2023. godine (LINK)


Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje u sklopu POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE TE SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U AGLOMERACIJI PULA SJEVER
Objavljeno: 31.08.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 13.09.2023. godine
Izvješće: 22.09.2023. godine (LINK)


Izgradnja vodovodne mreže u općini Medulin – naselje Burle
Objavljeno: 18.08.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 26.08.2023. godine
Izvješće: 28.08.2023. godine (LINK)


Izgradnja vodovodne mreže RS Monte – Busoler i Sustav odvodnje naselja Valmade - Monte Šerpo - kanali VMŠ-K-38 i VMŠ-K-39
Objavljeno: 28.07.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 04.08.2023. godine
Izvješće: 07.08.2023. godine (LINK)


Ponovljeno Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Vodomjeri – Grupa 2. Ultrazvučni ili elektromagnetski vodomjeri
Objavljeno: 16.06.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 23.06.2023. godine
Izvješće: 03.07.2023. godine (LINK)


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Vodomjeri – Grupa 2. Ultrazvučni ili elektromagnetski vodomjeri
Objavljeno: 18.05.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 23.05.2023. godine
Izvješće: 16.06.2023. godine 


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Rekonstrukcija zgrade na Vidikovcu
Objavljeno: 05.05.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 12.05.2023. godine
Izvješće: 15.05.2023. godine


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Izgradnja vodovodne mreže RS Monte – Busoler i Sustav odvodnje naselja Valmade - Monte Šerpo - kanali VMŠ-K-38 i VMŠ-K-39
Objavljeno: 25.04.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 03.05.2023. godine
Izvješće: 05.05.2023. godine
 


Radovi na sanaciji kolnika i asfalterski radovi
Objavljeno: 03.02.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 09.02.2023. godine
Izvješće: 09.02.2023. godine


Građevinski radovi na izvedbi priključaka i reviziji priključaka
Objavljeno: 05.01.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 10.01.2023. godine
Izvješće: 11.01.2022. godine
LINK


Izvanredno održavanje državne ceste DC400, od raskrižja DC66 i DC75 do raskrižja s Ul. Riva u Puli, sa javnom rasvjetom i rekonstrukcija vodovodne mreže Tršćanske ulice u Puli
Objavljeno: 06.12.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 13.12.2022. godine
Izvješće: 14.12.2022. godine
>> Projektna dokumentacija (LINK) <<


Vodomjeri po grupama za 2023. godine
Objavljeno: 28.11.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Datum završetka savjetovanja: 05.12.2022. godine

Izmjena objavljena: 05.12.2022. godine 
Datum završetka savjetovanja: 08.12.2022. godine
Izvješće: 12.12.2022. godine


Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže od PK Klarići do odvojka za Sv. Kirin i Kacanu
Objavljeno: 21.09.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave

  • Nacrt dokumentacije

Datum završetka savjetovanja: 29.09.2022.

  • Izvješće

 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Cukrići
Objavljeno: 21.09.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave

  • Nacrt dokumentacije

Datum završetka savjetovanja: 29.09.2022.

  • Izvješće

 

Vodovodna mreža dijela otočja Brijuni - dionica od izlaza podmorskog cjevovoda do rezervoara Teghethoff sa obilaznim vodom na lokaciji Veliki Brijun
Objavljeno: 21.09.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave

  • Nacrt dokumentacije

Datum završetka savjetovanja: 29.09.2022.

  • Izvješće

 

Građevinski radovi na izvedbi priključaka
Objavljeno: 13.05.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave

  • Nacrt dokumentacije

Datum završetka savjetovanja: 19.05.2022.

  • Izvješće

Vodovodna mreža u Medulinu – naselje Brajdine
Objavljeno: 17.02.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 23.02.2022.
Izvješće
 

Radovi na sanaciji kolnika i asfalterski radovi
Objavljeno: 19.01.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 24.01.2022.
Izvješće
 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Valturskoj ulici
Objavljeno: 10.11.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 16.11.2021.
Izvješće
 

Rekonstrukcija magistralnih cjevovoda i čvorišta Vidikovac Pula
Objavljeno: 18.10.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 25.10.2021.
Izvješće
 

Rekonstrukcija tlačnog cjevovoda CS Rakonek
Objavljeno: 22.04.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 29.04.2021.
Izvješće
 

Građevinski radovi na izvedbi priključaka
Objavljeno: 06.11.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 12.11.2020.
Izvješće
 

Radovi na sanaciji kolnika i asfalterski radovi
Objavljeno: 22.10.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 27.10.2020.
Izvješće
 

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Štokovci – Gilešići, dužine 4,7 km, sa RS Boškari
Objavljeno: 20.07.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 27.07.2020.
Izvješće
 

I faza – RS Monte Serpo – Monte Turco – Jadreški – Šišan –Rendelica – izgradnja, dužine 975 m
Objavljeno: 14.05.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 22.05.2020.
Izvješće
 

Rekonstrukcija vodovodne mreže za naselje Luka Krnica (Krnički porat)
Objavljeno: 17.04.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 24.04.2020.
Izvješće
 

Građevinski radovi na izvedbi priključaka
Objavljeno: 03.02.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 10.02.2020.
Izvješće
 

Izgradnja vodovodne mreže Prodol – Taškerovi dvori
Objavljeno: 03.02.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 10.02.2020.
Izvješće
 

Izgradnja vodovodne mrže u Šišanu – Svetica (Monte Madonna), IV faza
Objavljeno: 03.02.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 10.02.2020.
Izvješće
 

Rekonstrukcija vodovodne mreže za potrebe naselja Banjole jug
Objavljeno: 21.01.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 28.01.2020.
Izvješće
 

Rekonstrukcija vodovodne mreže za potrebe naselja Hrboki, St. Palion, Rebići i Dobrani u Općini Barban
Objavljeno: 31.10.2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 11.11.2019.
Izvješće
 

Vodositražni radovi na području Marčane – Ližnjana – Blaza, osvajanje i pokusno crpljenje
Objavljeno: 02.07.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije – 1. izmjena
Datum završetka savjetovanja: 08.07.2019. godine


Vodositražni radovi na području Marčane – Ližnjana – Blaza, osvajanje i pokusno crpljenje
Objavljeno: 12.07.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije – 2. izmjena
Datum završetka savjetovanja: 18.07.2019. godine
Izvješće
 

Vodositražni radovi na području Marčane – Ližnjana – Blaza, osvajanje i pokusno crpljenje
Objavljeno: 19.06.2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 28.06.2019.

 
Izgradnja magistralnog cjevovoda do turističke zone Verudela
Objavljeno: 19.06.2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 28.06.2019.
Izvješće
 

Zamjena usisnog i tlačnog cjevovoda sa ugradnjom elektro pogona ventila za Pogon Rakonek
Objavljeno: 11.04.2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 19.04.2019.
Izvješće
 

Zamjena opreme sustava bunarskih pumpi bunara Tivoli
Objavljeno: 22.02.2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 01.03.2019.
Izvješće
 

Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Luterija – Marčana III dionica, stac. 13+100,74 do stac. 20+640,53
Objavljeno: 04.02.2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 11.02.2019.
Izvješće
 

Rekonstrukcija vdovodne mreže dijela naselja Loborika uz državnu cestu D66 – 2. faza
Objavljeno: 04.01.2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 11.01.2019.
Izvješće
 

Rekonstrukcija vdovodne mreže u dijelu naselja Valbandon – Mala Vala – 2. faza
Objavljeno: 20.07.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 26.07.2018.
Izvješće
 

Vodoistražni radovi na području Marčane – Ližnjan - bušenje
Objavljeno: 11.05.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Datum završetka savjetovanja: 18.05.2018.
Izvješće
 

Izgradnja vodovodne mreže na Puntiželi za potrebe sportske lučice
Objavljeno: 08.03.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Troškovnik
Datum završetka savjetovanja: 14.03.2018.
Izvješće
 

Izgradnja vodovodne mreže naselja Mukalba – Općina Medulin
Objavljeno: 31.01.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Troškovnik
Datum završetka savjetovanja: 07.02.2018.
Izvješće
 

Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže Bonašini – Klarići
Objavljeno: 29.01.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Nacrt dokumentacije
Troškovnik
Datum završetka savjetovanja: 05.02.2018.
Izvješće
 

Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u Valturi, Općina Ližnjan
Objavljeno: 06.11. 2017.

 

Izgradnja vodovodne mreže Sv. Katarina - Monumenti
Objavljeno: 26.10. 2017.

 

Vodoistražni radovi na području Marčane – Ližnjan - bušenje
Objavljeno: 14.06. 2017.

 

Vodoistražni radovi na prelijevnom području izvora Blaz - bušenje
Objavljeno: 14.06. 2017.
Kontakt info

Korisnička podrška

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nejasnoća ili vam je potrebna pomoć, slobodno nam se obratite putem naše kontakt stranice!

Kontaktirajte nas