Korisnici

Korisne informacije u svezi naših usluga

Učestala pitanja


 • U slučaju puknuća cijevi da li sam dužan platiti kompletan račun za vodu?

  Da, ako se puknuće desilo poslije Vašeg vodomjera. Sva registrirana potrošnja na vodomjeru bez obzira kako je utrošena (iscurila  zbog neispravne instalacije, puštanja vodokotlića i sl.), mora se platiti.

 • Što uraditi u slučaju PREPLATE?

  Ukoliko na prednjoj strani računa za vodne usluge u rubrici NEPODMIRENA OBVEZA DO DATUMA IZDAVANJA RAČUNA – OPOMENA stoji iznos označen tekstom PREPLATA, radi se o preplati za račune za vodne usluge.

  U tom slučaju molimo Vas da se javite na telefone financijskog referenta naplate potraživanja 529-946 i financijskih referenata 529-944 i 529-976 radi dogovora o povratu novca u cijelosti ili preknjiženju uplate i povratu ostatka sredstava.

  Za povrat preplate potrebno je ispuniti i potpisati Zahtjev za povrat preplate te ga poslati na e-mail protokol@vodovod-pula.hr.

 • Da li moram platiti vodu koja iscuri u Vašem šahtu kod vodomjera?

  Da, ako voda curi poslije vodomjera. U slučaju da propušta spoj prije vodomjera ta Vam se količina vode ne zaračunava. Bez obzira da li curi prije ili poslije vodomjera molimo Vas da takve kvarove prijavite našoj dežurnoj službi jer je to u našem i vašem interesu.

 • Tko je dužan zaštiti vodomjer od smrzavanja?

  Dolaskom zimskih uvjeta (zbog predviđenih niskih temperatura) potrebno je  zaštititi vodomjerno okno od smrzavanja. Internu vodovodnu instalaciju te vodomjer u vodomjernom oknu, potrebno je zaštititi kako da bi se spriječio gubitak vode i nepotrebni dodatni troškovi. Zidove i poklopac vodomjernog okna potrebno je zaštititi postavljanjem izolacijskog materijala, poput stiropora, stirodura, ili vreću napunjenu rastresitim izolacijskim materijalom postaviti u vodomjerno okno. Takav način osigurava kvalitetnu zaštitu od smrzavanja i omogućuje nesmetano očitanja vodomjera. Nije preporučljivo zamatati vodomjere krpama, kamenom vunom ili sličnim materijalima koji upijaju vodu jer mogu samo pogoršati situaciju.

 • Da li je voda ispravna za piće?

  Da. Mi redovno kontroliramo i provjeravamo stanje i kvalitetu vode na kemijske spojeve i bakteriološku ispravnost. U slučaju neispravnosti vode biti ćete na vrijeme obavješteni preko sredstava javnog informiranja i naših internet stranica.

 • Zašto je voda ponekad bijela?

  Pojava bijele vode posljedica je otapanja sitnih mikroskopskih zračnih mjehurića u vodi koji nastaju u cijevima zbog visokog tlaka. Nakon nekoliko trenutaka, oslobađanjem mjehurića, voda postaje bistra te se  nakon par minuta potpuno izbistri.

  To  je prirodna fizikalna pojava i nije posljedica prisutnosti klora u vodi za piće.

  Svatko može jednostavnim pokusom provjeriti da li je razlog bijeloj vodi otopljeni zrak:

  1.  U čistu staklenu čašu ulijte „bijelu“ vodu iz slavine.

  2. Nakon nekoliko sekundi ćete primijetiti kako se voda bistri od dna prema vrhu  dok se svi mjehurići zraka  ne oslobode na površini.

  "Bijela" voda ne utječe na zdravlje i zdravstveno je ispravna.

 • Zašto ponekad kapa voda na sigurnosnom ventilu električnog bojlera?

  Dovod i odvod vode na cijevima grijalice označeni su u boji. Dovod hladne vode označen je plavom a odvod tople vode crvenom bojom.

  Kod zatvorenoga tlačnog sustava priključenja na prihvatnim mjestima valja koristiti tlačne baterije za miješanje. Na dovodnu cijev radi sigurnosti prilikom rada grijača treba ugraditi sigurnosni ventil ili sigurnosni sklop koji sprječava povećanje tlaka u kotlu za više od 0,1 MPa (1 bar) od nominalnoga tlaka. Ispusni otvor na sigurnosnome ventilu obvezatno mora sadržati izlaz na atmosferski tlak. Prilikom zagrijavanja vode u grijalici tlak vode u kotlu povećava se do granice koja je podešena na sigurnosnome ventilu. Budući da je vraćanje vode natrag u vodovodnu mrežu spriječeno, može se pojaviti kapanje vode iz odvodnoga otvora sigurnosnog ventila. Vodu koja kapa možete sprovesti u odvod preko lijevka za prihvat, koji se postavlja ispod sigurnosnoga ventila. Odvodna cijev koja je postavljena ispod ispusta sigurnosnoga ventila mora biti postavljena vodoravno prema dolje na mjestu na kojem ne može smrznuti.

  Ako želite izbjeći kapanje vode iz sigurnosnoga ventila, na dovodnu cijev grijača morate ugraditi ekspanzijsku posudu sa zapremninom od najmanje 5% zapremnine grijača.

  Za pravilan rad sigurnosnoga ventila treba periodično obavljati kontrole kako biste uklonili vodeni kamenac i provjerili da sigurnosni ventil nije blokiran. Prilikom provjere morate pomicanjem ručke ili odvijanjem matice ventila (ovisno o vrsti ventila) otvoriti istjecanje iz sigurnosnoga ventila. Pritom kroz sapnicu ventila za istjecanje mora priteći voda, što znači da je ventil besprijekoran.

  Između grijalice i sigurnosnoga ventila nije dopušteno ugraditi zaporni ventil jer biste time onemogućili tlačnu zaštitu grijalice!

  Grijalicu možete priključiti na vodovodnu mrežu objekta bez redukcijskoga ventila ako je tlak u mreži niži od nazivnoga tlaka. Ako tlak u mreži premašuje nazivni tlak, obvezatno ugradite redukcijski ventil.

 • Zašto se u vodi ponekad osjeti miris klora?

  Za sprječavanje razvoja mikroorganizama u vodi koristi se otopina klornog preparata natrijevog hipoklorita. Nakon dezinfekcije dio klora iz otopine potroši se na reakciju s organskim in neorganskim tvarima u vodi. a preostali dio osteje kao slobodni rezidual klora dokazuje uspješnost postupka dezinfekcije, a to možemo osjetiti mirisom.

 • Kakve tvrdoće je voda?

  Voda je dobro otapalo i stoga u prirodnoj vodi uvijek ima otopljenih tvari. Vrsta i količina otopljenih mineralnih tvari ovisi o kemijskom sastavu tla i njegovim geofizikalnim osobinama.

  Voda je tvrđa ili mekša u najvećoj mjeri ovisno o sadržaju iona karbonata i hidrogenkarbonata koji se povezuju s ionima kalcijevih  i magnezijevih soli.

  Ukupna tvrdoća vode uključuje karbonatnu i nekarbonatnu tvrdoću, odnosno sve kalcijeve i magnezijeve soli koje su vezane na karbonate, hidrogenkarbonate, sulfate, kloride, nitrate i silikate.  

  Izražena je najčešće u njemačkim stupnjevima °nj ili °dH  prema sljedećoj procjeni: 
  • vrlo meka voda: < 4 °dH
  • meka voda: 4 -  8 °dH
  • srednje tvrda voda: 9 - 18 °dH
  • tvrda voda: 18 -25 °dH
  • vrlo tvrda voda: > 25 °dH 

  Voda na području grada Pula je srednje tvrda voda.

 • Zašto se u bojleru ili slavini pojavljuje kamenac?

  Kod zagrijavanja vode, izlučuju se mineralne tvari kao vodeni kamenac, što je najizraženije na dnu posude kao bijeli talog prilikom prokuhavanja i na grijačima kućnih aparata (npr.bojleri za toplu vodu) te na cijevima kućne instalacije.

  Promjenom tlaka u sustavu može doći do ljuštenja vodenog kamenca sa stjenka cijevi ili grijača, što potrošač primijeti na mrežici slavine kao pijesak ili ljuskice.

 • Da li je pojava smeđe ili crvenkaste vode na slavini opasna?

  Smeđe crveno obojenje vode je česta pojava u jutro ili nakon dužeg mirovanja vode u cijevima.  Pocinčane željezne cijevi s vremenom oksidiraju i nastaje rđa, čije sitne čestice vodu oboje u prljavo smeđe-crvenu, što nije opasno za zdravlje. Preporuka potrošačima: isprati vlastiti cjevovod na slavini 5-10 min.

  Ukoliko potrošač nije siguran o kvaliteti vode ili duže vrijeme teče prljava voda usprkos ispiranju vlastitog cjevovoda, može nazvati Dispečerski centar broj: 052 529 972 i pojasniti primjedbu te ostaviti svoje podatke. U najkraćem mogućem vremenu javiti će mu se djelatnici Vodovoda, koji će uzeti kontrolni uzorak vode na vodomjeru.

 • Zbog čega propušta sigurnosni ventil na internoj vodovodnoj instalaciji nakon zamjene vodomjera?

  Vodovod Pula d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga, u cilju smanjenja gubitaka vode i osiguranju kvalitetne i zdravstveno ispravne vode za piće, koristi što preciznije mjerne uređaje koji udovoljavaju zahtjevima postojećih standarda i zakonskih regulativa, te koji sa već ugrađenim uređajem za zaštitu od povratnog toka onemogućavaju prodor vode iz internih vodovodnih instalacija u javni vodoopskrbni sustav, a sve u cilju zaštite ostalih korisnika vodnih usluga od eventualnih posljedica koje bi mogle utjecati na kvalitetu vodoopskrbe.

  Zbog hidrauličkih udara koji nastaju otvaranjem i zatvaranjem slavina, kao i zagrijavanjem vode u bojlerima, na internim vodovodnim instalacijama dolazi do povećanja tlaka.

  Dok nije bila ugrađena zaštita od povratnog toka vode tlak se kompenzirao u javnom vodoopskrbnom sustavu, a sada dovodi do propuštanja sigurnosnog ventila, koja je zapravo njegova osnovna namjena. Kako bi se spriječilo propuštanje sigurnosnih ventila, preporučamo ugradnju kompenzacijske posude na internu vodovodnu instalaciju.  

 • Zašto Vodovod nakon primjedbe potrošača o kvaliteti vode uzme kontrolni uzorak na vodomjeru, a ne na kućnoj instalaciji, gdje je utvrđena nepravilnost?

  Prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju, NN 56/13 i Ugovoru između isporučitelja vode i potrošača odgovornost za kvalitetu vode snosi Vodovod do mjesta preuzimanja- vodomjera. Od tu dalje vlasnik je odgovoran za internu instalaciju.

  Mogući uzroci utjecaja na kvalitetu vode iz unutarnje vodoopskrbne mreže vlasnika instalacija:


  • nezaštićena vodovodna instalacija omogućuje temperaturne razlike- kod visokih vanjskih temperatura može doći do pregrijavanja vode ili kod niskih temperatura može doći do zamrzavanja i oštećenja instalacije, što omogućuje prodor i razvoj mikroorganizama;


  • neispravnost sigurnosnih ventila na bojlerima, neispravnost ostale opreme i instalacije može povratnim tokom prouzročiti mikrobiološko onečišćenje ili obojenje vode te pojavu kamenca u vodi;


  • predimenzioniranost instalacije, duže nekorištenje vode i mala izmjena vode mogu ugroziti zdravstvenu ispravnost vode razvojem mikroorganizama.Kontakt info

Korisnička podrška

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nejasnoća ili vam je potrebna pomoć, slobodno nam se obratite putem naše kontakt stranice!

Kontaktirajte nas