Korisnici

Korisne informacije u svezi naših usluga

Sve o računu 

100 Sukladno članku 44. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe od 01.03.2013. u navedenom periodu, izvršiti ćemo redovnu zamjenu vodomjera, koju ste nam dužni mogućiti. Ukoliko se vodomjerno okno nalazi u zatvorenom prostoru molimo Vas da se javite na tel. 529 931 , 098 98 40 799 radi daljnjeg dogovora.
200 Ovaj račun smatrajte i Opomenom za iznos u rubrici OPOMENA.
Iznos u rubrici OPOMENA odnosi se na nepodmirenu obvezu do datuma izdavanja računa.
Ukoliko ste navedenu obvezu u međuvremenu podmirili, smatrajte ovu Opomenu nevažećom.

  Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora 

- Prigovor na ispostavljeni račun podnosi se Isporučitelju usluge u pismenom obliku, u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.
  Za dodatne informacije nazovite na telefonski broj 529-900, od ponedjeljka do petka, od 8:00 do 13:00 sati.
  Za dojavu stanja vodomjera nazovite na telefonski broj 529-999, od 15. do posljednjeg dana u mjesecu, 24 sata dnevno.
- Šifre 2, 4, 26, 28 i od 41 do 58 su prolazne stavke - članak 33. stavak 3. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
- Plaćanje računa bez provizije možete izvršiti u FINA-i.
- Kod neurednog plaćanja računa obustavlja se isporuka vode sukladno Ugovoru o opskrbi vodom i Općim i tehničkim uvjetima
  isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe i pokreće ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave.
- Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate. 

SEPA izravno terećenje


Plaćanje računa za vodne usluge putem SEPA izravnog terećenja

Da bi se računi za vodne usluge plaćali putem SEPA izravnog terećenja korisnik vodnih usluga treba potpisati suglasnost za izravno terećenje transakcijskog računa platitelja.

Suglasnost se potpisuje u prostorijama Vodovoda Pula d.o.o. za koju je potrebno dostaviti na uvid osobnu iskaznicu i karticu transakcijskog računa na kojoj je naznačen IBAN transakcijskog računa platitelja.

Nakon potpisane suglasnosti Vodovod Pula d.o.o. će za iznos računa vodnih usluga izravno teretiti transakcijski račun platitelja sve dok isti ne otkaže suglasnost o izravnom terećenju.

eRačun


Od 01.07.2012. godine uveli smo novu uslugu e-Račun (elektronički račun) za korisnike Internet bankarstva. Cilj je da korisnik Internet bankarstva dobije ispunjenu uplatnicu za plaćanje i račun preko svoje poslovne banke. e-Račun je logičan nastavak informatizacije poslovanja koje provodi Grad Pula zajedno sa Javnim poduzećima radi pružanja brže i jeftinije usluge korisnicima usluga.

e-Račun neće automatski skinuti iznos računa sa Vašeg tekućeg računa već morate, kao i za svako drugo plaćanje putem Internet bankarstva, izvršiti autorizaciju plaćanja. Naknada koju plaćate za e-Račun je Vaša uobičajena (nema nove naknade) tj. ona koja je ugovorena između vas i vaše poslovne banke unutar izabrane usluge. Ta naknada je ili besplatna ili u pravilu višestruko niža od naknade prilikom plaćanja na šalteru.

Plaćanje se može izvršiti putem Internet i mobilnog bankarstva u par klikova mišem s obzirom na to da više ne morate brinuti o točnosti podataka na uplatnici (broj žiro računa, poziv na broj, iznos računa itd.) jer su svi podaci već navedeni u e-Računu. Nema prepisivanja podataka sa računa te je upravo zbog toga rad sa e-Računom mnogo lagodniji, brži, točniji i manje stresan od plaćanja putem predložaka.

Trenutno je ova usluga dostupna za korisnike Internet bankarstva-

  1. ZABA
  2. PBZ
  3. HAAB 
  4. HPB
  5. OTP

Cilj nam je da uslugu proširimo i na ostale poslovne banke o čemu ćemo Vas blagovremeno obavijestiti putem naše WEB stranice i/ili poslovnih banaka.

Aktiviranje usluge je jednostavno i besplatno:
prijavite se na Vaše stranice Internet bankarstva, odaberete Vodovod d.o.o. Pula kao izdavatelja e-Računa i popunite Zahtjev sa modelom (01) i pozivom na broj (npr.12345678-123456-12) sa bilo kojeg računa iz tekuće godine.

Uslugu također možete deaktivirati besplatno u bilo kojem trenutku putem internet bankarstva.

Vodovod d.o.o. Pula je prvo trgovačko društvo - komunalno poduzeće koje uvodi uslugu plaćanja putem e-Računa (i-Račun) u Republici Hrvatskoj, a cijeli projekt je odrađen unutar stručnih službi i u redovnom radnom vremenu bez dodatnog ulaganja u opremu ili programe.

Za dodatne informacije pošaljite upit na E-mail: e-racun@vodovod-pula.hr

eRačun - privola


Klikom na niže navedeni banner možete dati privolu u svezi ispostavljanja e-računa (elektroničkog računa)Kontakt info

Korisnička podrška

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nejasnoća ili vam je potrebna pomoć, slobodno nam se obratite putem naše kontakt stranice!

Kontaktirajte nas