Projekti

Trenutni projekti i investicije

Godišnji plan zamjene vodomjera - 2022. godina

GRAD PULA (20.12.2021. - 31.01.2022.)
Kastavska, Benčićeva, Braće Levak, 43. Istarske Divizije, Valvidalska, Valturska, Bože Gumpca, Japodska, Flegova, Kaštanjer, Savičentska, Rižanske Skupštine, Stiglicheva, Dragonja, Mirna, Nobileova, Zadarska, Karlovačka, Rimske Centurijacije, Novigradska, Kvarnerska, Barbalićeva, Mohorovičićeva, Kačića Miošića, Nazorova, Mate Balota, Marulićeva, Marsovo polje, Giuseppina Martinuzzi, Lošinjska, Radićeva, Mažuranićeva, Kranjčevićeva, Monvidalska, Studenčeva, Cerneccina, Buzetska, Trinajstićeva, Gladijatorska, Motikina, Pazinska, Faverijska, Gočanska, Teslina Krčka, Emova, Škaleta, Barbanski prolaz

GRAD PULA (20.01.2022. - 28.02.2022.)
Marsovo polje, Valdebečki put, Jasne Crnobori, Ivačićeva, Dolinka, Drenovica, Supilova, Flanatička, Anticova, Laginjina, Plominska, Koparska, Kukuljevićeva, Valturska, Stankovicheva, pazinska, Tesalina, tartinijeva, Vergerieva, Šišanska, Japodska, Vitasovićeva, Kastavska, Štiglicheva, Rovinjska, Rakovčeva, Pazinska, Vitezićeva, Nazorova, Rizzijeva, Keršovanijeva, O.Ban, , Nobileova, Motikina, Koparska

GRAD PULA (20.02.2022. - 31.03.2022.)
Monte Magno, Škokovica, Medulinska cesta, Ronjova, Nazorova, Kosova, Valvazorova, Kirćeva, Mutilska, Liburnijska, Argonautska, Kraška, Šišanska, Preradovićeva, Vukovarska, Rižanske Skupštine, Karlovačka, Varaždinska

GRAD PULA (21.03.2022. - 30.04.2022.)
Busoler, Šišanska, Giardini, Istarska, Vodnjanska, Paduljski put, Industrijsaka, Partizanski put, Cankareva, Krmpotićeva, Teslina, Epulonova, Scalierova

GRAD PULA (20.04.2022. - 31.05.2022.)
Cvečićev uspon, Uspon Sv. Stjepana, Giardini, Castropola, Uspon na Kaštel, Glavinićev uspon, Sergijevaca, Anticova, Držićeva, Hermana dalmatina, Danteov trg,Maksimijanova

GRAD PULA (01.07.2022. - 31.07.2022.)
Vodnjanska c., Kapeleri, Bunarska, Dukićeva, Mandićeva, Labinska, Partizanski put, B. Leonardelli, Sponzina, Paganorska, Brist, Jeromelina, M. Petrovića

GRAD PULA (01.09.2022. - 30.09.2022.)
Medulinska cesta, Šikići, Škatari, Lokvere, Valbonaca, Valdebek, Veruda porat, Valovine, Pradorlando, Valdefora

GRAD PULA (01.10.2022. - 31.10.2022.)
Veruda porat, Valovine, Pradorlando, Valdefora, Jeretova, Keršovanijeva, Palazzine,Lussijeva, Fižela, Agnana, Benussieva, Facchinettieva, Monte Paradi, Vidikovac, Rohreggerova, Palisina, Vidikovac, Veruda, Šp. Boraca, Tomasinijeva,Viška, Krležina, Negrijeva, Valaline, Tommaseova, trg Kralja Tomislava, Veli Jože, Banovčeva, Ginzkeyeva, Ljudevita Posavskog, Osječka, Kochova, Jeretova Katalinića

OPĆINA SVETVIČENAT (20.02.2022. - 31.03.2022.)
Čabrunići, Tršićani, Peresije, Pajkovići, Bokordići, Režanci, Cukrići

OPĆINA SVETVIČENAT (21.03.2022. - 30.04.2022.)
Pusti, Bibići, Pekici, Štokovci, Bjažići, Bibići

OPĆINA SVETVIČENAT (01.09.2022. - 30.09.2022.)
Čabrunići, Peresiji, Pajkovići, Bokordići

OPĆINA SVETVIČENAT (01.10.2022. - 31.10.2022.)
Čabrunići, Peresiji, Pajkovići, Bokordići

GRAD VODNJAN (20.02.2022. - 31.03.2022.)
Gajana

GRAD VODNJAN (01.07.2022. - 31.07.2022.)
Batvaći, Golubovo, Betiga, Barbariga

GRAD VODNJAN (01.09.2022. - 30.09.2022.)
Peroj

OPĆINA FAŽANA (01.09.2022. - 30.09.2022.)
Fažana, Valbandon

OPĆINA FAŽANA (01.10.2022. - 31.10.2022.)
Fažana

OPĆINA LIŽNJAN (21.03.2022. - 30.04.2022.)
Muntić, Valtura, Ušići Dvori, Jadreški, Ližnjan

OPĆINA LIŽNJAN (01.06.2022. - 30.06.2022.)
Šišan, Ližnjan

OPĆINA LIŽNJAN (01.07.2022. - 31.07.2022.)
Šišan, Ližnjan

OPĆINA MEDULIN (20.04.2022. - 31.05.2022.)
Pješćana uvala, Banjole, Vinkuran

OPĆINA MEDULIN (01.06.2022. - 30.06.2022.)
Premantura, Medulin, Vintijan

OPĆINA MARČANA (01.06.2022. - 30.06.2022.)
Marčana, Loborika

OPĆINA MARČANA (01.07.2022. - 31.07.2022.)
Marčana, Loborika, Krnica, Rakalj, Peruški, Vareški, KavranKontakt info

Korisnička podrška

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nejasnoća ili vam je potrebna pomoć, slobodno nam se obratite putem naše kontakt stranice!

Kontaktirajte nas