O nama

Informacije o poduzeću i poslovanju

Profil tvrtke


Vodovod je osnovao gradski Narodni odbor Pula Rješenjem broj 4585 od 07.03.1948. godine.

VODOVOD PULA d.o.o. za za javnu vodoopskrbu je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivači Grad Pula i Vodnjan, Općina Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat Društvenim ugovorom uskladili su Vodovod Pula s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Temeljni kapital Društva sporazumno je podijeljen na sedam temeljnih udjela, koje preuzimaju članovi Društva i to 72% Grad Pula, 2% Općina Barban, 4% Općina Ližnjan, 4% Općina Marčana, 7% Općina Medulin, 1% Općina Svetvinčenat, 9% Grad Vodnjan i 1% Općina Fažana.

VODOVOD d.o.o. registrirano je kod Trgovačkog suda u Rijeci Rješenjem br. Tt-14/13-4 od 21. siječnja 2014. godine pod tvrtkom VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, sa sjedištem u Puli, Radićeva 9.

Djelatnosti


Djelatnost poduzeća je:

 • djelatnost javne vodoopskrbe,
 • djelatnost ispitivanje zdrastvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe,
 • djelatnost izvođenja priključka,
 • djelatnost umjeravanja vodomjera,
 • djelatnost proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

 

Djelatnost se vrši na cijelom području Grada Pule i Vodnjana, Općine Medulin, Ližnjan, Marčana, Svetvinčenat, Barban i Fažana.

Društvo raspolaže s 32 rezervoara ukupne zapremnine 32.313 m3 vode, 70 crpnih agregata, 12 prepumpnih stanica, 11 prekidnih komora, 17 uređaja-postrojenja za pripremu vode za piće, 35.032 vodovodnih priključaka, 758 uličnih hidranata, dužina vodovodne mreže iznosi 758 km i od toga 297 km glavnog dovoda i 460 km razvodne mreže. Voda se nakon obrade u postrojenju Rakonek podiže na visinu 310 m, u postrojenju Gradole na visinu 191 m, a u postrojenju Butoniga na visinu 337 m, dok pulski bunari vodu direktno tlače u vodoopskrbni sustav.

Opći podaci


U skladu s načelima efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja i zaokruženim procesom rada, obavljanje poslova i radnih zadataka organizirano je u 3 sektora (Tehnički, Opći, Ekonomski) i 2 samostalne službe (Služba informatičkog centra, Služba za upravljanje sustavom kvalitete, zaštite okoliša i kontrolinga).

U društvu je na dan 31.12.2021. godine zaposleno 167 radnika.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Zahvaljujući naporima radnika i rukovodstva društvo je temeljem programa “Voda u svako selo i u svaku kuću” vodificiralo 99% bivše općine Pula što predstavlja rijetkost za Republiku Hrvatsku, a i šire.

Za izvanredne rezultate i uspjehe u radu poduzeće je 1987. godine dobitnik nagrade Grada Pule. • Reklamacije:

  052 529 900 (opcija 3)
  052 529 934
  052 529 948

 • Dugovanje:

  052 529 976
  052 529 944
  052 529 946

 • Promjena vlasnika:

  052 529 949
  052 529 973

 • Priključci (informacije):

  052 529 935
  052 529 961
  052 529 995

 • Priključci (dokumenti):

  052 529 925