O nama

Informacije o poduzeću i poslovanju

Upravljačka i vlasnička struktura


Uprava Društva


Edo Krajcar, mag.oec.
- izabran od strane Skupštine Društva za razdoblje od 01.06.2022 do 31.05.2026.

Skupština Društva


Skupštinu Društva čini osam jedinica lokalne samouprave na čijem području Vodovod Pula d.o.o. pruža uslugu javne vodoopskrbe i to: Grad Pula, Grad Vodnjan i Općine Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Fažana.

Vlasnička struktura


Udjeli u Društvu: Grad Pula    72%, Općina Barban 2%, Općina Ližnjan 4%, Općina Marčana 4%, Općina Medulin 7%, Općina Svetvinčenat 1%, Grad Vodnjan 9%, Općina Fažana 1%.

Nadzorni odbor Društva


Nadzorni odbor Društva ima pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora bira Skupština Društva, s tim da Grad Pula predlaže tri člana, a Grad Vodnjan i Općine Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin,Svetvinčenat i Fažana jednog člana. Jednog člana Nadzornog odbora, kao predstavnika radnika, imenuje Radničko vijeće Društva. 

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine, a čine ga:

Petar Perkov - predsjednik (CV)
Tanja Franković - zamjenik predsjednika (CV)
Igor Rajlić - član (CV)
Zvjezdana Močinić - član
Vedran Radolović - član • Reklamacije:

  052 529 900 (opcija 3)
  052 529 934
  052 529 948

 • Dugovanje:

  052 529 976
  052 529 944
  052 529 946

 • Promjena vlasnika:

  052 529 949
  052 529 973

 • Priključci (informacije):

  052 529 935
  052 529 961
  052 529 995

 • Priključci (dokumenti):

  052 529 925