O nama

Informacije o poduzeću i poslovanju

Temeljni podaci


Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu
MB: 03203433
OIB: 19798348108
Sjedište: Radićeva 9, 52100 Pula
Temeljni kapital: 108.500.000,00 kuna.

Nadzorni odbor


Petar Perkov, predsjednik nadzornog odbora
Tanja Franković, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Igor Rajlić, član nadzornog odbora
Zvjezdana Močinić, član nadzornog odbora
Vedran Radolović, član nadzornog odbora

Član uprave / direktor


Edo Krajcar

Žiro račun


Zagrebačka banka d.d.
2360000-1101648212
IBAN: HR3123600001101648212
SWIFT: ZABAHR2X • Reklamacije:

  052 529 900 (opcija 3)
  052 529 934
  052 529 948

 • Dugovanje:

  052 529 976
  052 529 944
  052 529 946

 • Promjena vlasnika:

  052 529 949
  052 529 973

 • Priključci (informacije):

  052 529 935
  052 529 961
  052 529 995

 • Priključci (dokumenti):

  052 529 925