O nama

Informacije o poduzeću i poslovanju

Karijera i posao

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Otvoreni natječaji


Radnik na specijalnom vozilu

Natječaj


Programer informacijskog sustava

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


Radnik na specijalnom vozilu

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


Inženjer za pripremu i razvoj investicija

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


Rukovoditelj gradilišta

Ishod natječaja (PDF)

NatječajSkladišni radnik

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


Inženjer za pripremu i razvoj investicija

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


Tehničar u službi pripreme i razvoja investicija

Ishod natječaja (PDF)

NatječajKontrolor prekidnih komora i rezervoara

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


Referent za javnu nabavu

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


Inženjer za pripremu i razvoj investicija

Ishod natječaja (PDF)

Izmjena

Natječaj


Poslovođa sustava odvodnje

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


Radnik za zamjenu

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj
Diplomirani građevinski inženjer

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


Laboratorijski tehničar

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


Kontrolor prekidnih komora i rezervoara

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj
Voditelj službe strojnog održavanja

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


Inženjer računalnog sustava

Ishod natječaja (PDF)

NatječajSTRUČNI SURADNIK U LABORATORIJU ZA MIKROBIOLOGIJU - 1 izvršitelj (m/ž)

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


GLAVNI KNJIGOVOĐA - 1 izvršitelj (m/ž)

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


RADNIK ZA ZAMJENU (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


PRAVNI REFERENT (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


ČITAČ VODOMJERA (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


RUKOVODITELJ FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENOG ODJELA (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


KOPAČ (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


RADNIK ZA REKLAMACIJE (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


Arhiva natječaja • Reklamacije:

  052 529 900 (opcija 3)
  052 529 934
  052 529 948

 • Dugovanje:

  052 529 976
  052 529 944
  052 529 946

 • Promjena vlasnika:

  052 529 949
  052 529 973

 • Priključci (informacije):

  052 529 935
  052 529 961
  052 529 995

 • Priključci (dokumenti):

  052 529 925