O nama

Informacije o poduzeću i poslovanju

Karijera i posao

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Otvoreni natječaji


STRUČNI SURADNIK U LABORATORIJU ZA MIKROBIOLOGIJU - 1 izvršitelj (m/ž)

Natječaj


GLAVNI KNJIGOVOĐA - 1 izvršitelj (m/ž)

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


RADNIK ZA ZAMJENU (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


PRAVNI REFERENT (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


ČITAČ VODOMJERA (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


RUKOVODITELJ FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENOG ODJELA (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


KOPAČ (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


RADNIK ZA REKLAMACIJE (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER (m/ž) - 1 izvršitelj

Ishod natječaja (PDF)

Natječaj


Arhiva natječaja • Reklamacije:

  052 529 900 (opcija 3)
  052 529 934
  052 529 948

 • Dugovanje:

  052 529 976
  052 529 944
  052 529 946

 • Promjena vlasnika:

  052 529 949
  052 529 973

 • Priključci (informacije):

  052 529 935
  052 529 961
  052 529 995

 • Priključci (dokumenti):

  052 529 925