Dokumenti

Dokumenti vezani uz našu djelatnost i usluge

Javna nabavaRegistar sklopljenih ugovora


Registar Ugovora i okvirnih sporazuma je od 2018. godine dostupan na eojn.nn.hr


Plan nabave


Planovi nabave su od 2018. godine dostupan na eojn.nn.hr


Odluke i pravilniciSukob interesa


Sukladno članku 80. ZJN 2016, a vezano uz odredbe članaka 76. stavka 2. i članka 77. ZJN 2016 i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, okvirne sporazume niti provoditi projektne natječaje sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

1. OPG Dean Močinić, Bolobani 82, Potpićan, OIB: 38576428636
2. EL&SA RAČUNOVODSTVO d.o.o., Marišće 44a, Potpićan, OIB: 24924370176
3. AN&SA d.o.o., Poduzetnička zona 22, Galižana, OIB: 85991375283
Kontakt info

Korisnička podrška

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nejasnoća ili vam je potrebna pomoć, slobodno nam se obratite putem naše kontakt stranice!

Kontaktirajte nas